3 grudnia 2023

To niesamowite! ZS w Horodle posiada Kronikę SKS od roku szkolnego 1952/1953

Od wielu lat poszukuję różne dokumenty, kroniki, zdjęcia, itp. dotyczące działalności sportowej na tzw. Ziemi Hrubieszowskiej w stowarzyszeniach, klubach, szkołach, zakładach pracy, itd. jest ciężko, lecz wiele mi udostępniono, ale tego się nie spodziewałem, że nauczyciele wf z Zespołu Szkół w Horodle p. Zbigniew Janeczko i p. Mirosław Kamień dostarczą mi m.in. kilka kronik Szkolnego Koła Sportowego działającego przy ich szkole. Otwieram jedną z nich a tam data rok szkolny 1952/1953, dla mnie to coś niebywałego! Więc dziękuję im i tym, którzy tę kronikę założyli i prowadzili!

Reklamy

 

Z Kroniki Szkolnego Koła Sortowego (SKS) w Horodle

 

Kalendarium – Rok szkolny 1952/1953

Reklamy

Hasło: „Pierwsi w nauce – pierwsi w sporcie”

Zdobywamy odznaki sprawności: BSPO – SPO

 

4.09.1952 r. na zebraniu organizacyjnym Szkolnego Koła Sportowego została wybrana Rada Koła w skład, której weszli:

Walicki Zygmunt – przewodniczący

Bodes Katarzyna- wice

Bacański Ludwik – sekretarz

Gogół Wiesław – skarbnik

Adamkiewicz Longin – kronikarz

 

Sekcyjni:

Gimnastyka  – Pawluk Zdzisław

Piłki ręcznej – Kudyba Zygmunt

Piłki nożnej – Słoniec Jerzy

Lekkiej atletyki – – Janecki Janusz

Tenisa stołowego – Adamowicz w.

Sportów zimowych – Szymański D.

Szachów – Chilewski Henryk

 

Opiekun SKS – mgr Demczuk Roman

 

14.10.1952 – Odbyła się wieczornica sportowa dla członków SKS. W miłej atmosferze spędzono kilka godzin przy muzyce i śpiewie w 9-tą rocznicę powstania Ludowego Wojska Polskiego i pierwszego chrztu bojowego pod Lenino.

 

19.10.1952 – Dla uczczenia 1 – wszej bitwy Ludowego Wojska Polskiego pod Lenino w dn. 15.10.1943 r. uczniowie ze szkoły wzięli grenialny udział w marszach jesiennych. Na starcie stanęło 242 uczniów w tym 122 dziewczynki. Marsz ukończyło 230 osób., w tym 108 dziewczynek.

 

15.11.1952 – SKS otrzymał stół do tenisa stołowego, który został wykonany ze stołu jadalnego. SKS ten cenny nabytek zawdzięczał: dyrektorowi p. Stanisławowi Kołaczkowi i vice dyrektorowi Tomaszowi Piotrowiczowi.

 

26.12.1952 – Odbyła się dochodowa wewnątrz szkolna wieczornica zorganizowana prze SKS. Dochód w wysokości 400 zł przeznaczono na zakup sprzętu sportowego. Orkiestra złożona z uczniów: Henryka Chilewskiego, Kłosińskiego, Wandy Makowiec, Lucyny Łuszczykiewicz Stanisława Łuczykiewicza zagrała społecznie.

 

9.01.1953 – Szkoła otrzymała pierwsze dwie pary nart. Koło szkoły urządzono lodowisko, niestety zawiodła pompa oraz temperatura powietrza i pomimo wysiłku uczniów lodowisko długo nie działało.

 

12.01.1953 – Pierwsze kroki w szkole poczyniła sekcja bokserska. SKS otrzyma 2 pary rękawic. Sekcyjny uczeń Marian Sudoł, wkładał dużo serca i pracy w jej działalności.

 

12.02.1953 r. – Tego dnia odbyło się walne zebranie Szkolnego Koła Sportowego, na którym dotychczasowa Rada SKS ustąpiła. Dokonano wyboru nowej Rady w składzie:

 

Budzisz Edward – przewodniczący

Makowiec Wanda – wice

Nieczyporowski Edward – sekretarz

Piróg Stefan – gospodarz

Ożóg Antoni – skarbnik

Adamkiewicz Longin – kronikarz

 

Sekcyjni:

Nieczyporowski Edward – gimnastyka chłopców

Czupryński Antoni – siatkówka

Słoniec Jerzy – p. nożna

Kunc Longin – lekka atletyka

Łaciński Bronisław – tenis stołowy

Szymański Dionizy – sporty zimowe

Piróg Stefan – szachy

Sudoł Marian – boks

Słoniec Wiktor – koszykówka

Kulesza Stanisław – kolarstwo

Makowiec Wanda – taneczna

Łuszczykiewicz Lucyna – gimnastyka żeńska

 

25.04.1953 – W związku ze zbliżającym się świętem pracy 1 – go Maja, SKS Podjął następujące zobowiązania:

1. Naprawa chodnika na odcinku szkoła – rynek.

2. Uporządkować boiska szkolne i wykonać boisko do szczypiorniaka 7-mio osobowego.

 

1.05.1953 – SKS wziął udział w święcie pracy 1-go Maja, wystawiając do defilady następujące sekcje: gimnastyczną, gier sportowych, piłki nożnej, bokserską, kolarską. Po południu odbyły się rozgrywki towarzyskie pomiędzy klasami w grach sportowych.  Było miło i wesoło.

 

2.05.1953 – Sekcja taneczna dała swój pierwszy występ na akademii 1-wszo Majowej. W krakowiaku wystąpili: Wanda Makowiec, Lucyna Łuszczykiewicz, Danuta Zielińska, Irena Szymaszczyk, Barbara Rudiuk, Anna Jelinek, Emilia Dragan, Janina Bojarska.

 

3.05.1953 – Odbyły się Biegi Narodowe gromadząc na starcie 79 uczniów w tym 37 dziewcząt. Zaledwie 4 osoby nie uzyskało norm na odznaki BSPO i SPO. W spotkaniu popołudniowym XI Klasa LO okazała się bezkonkurencyjna w siatkówce.

 

10.05.1953 – Został rozegrany mecz towarzyski w piłce nożnej pomiędzy SKS LO Horodło a miejscowym LZS wynik 7:0 dla SKS LO. Najlepszymi graczami na boisku byli bracia Słońcowie.

 

12.05.1953 – Odbył się ZMP-owski Bieg Kolarski”. Na starcie stanęło 6 drużyn z tego tylko jedna była pozaszkolna i w tym jedna żeńska klasy IX-tej i ta ostania drużyna wygrała otrzymując w nagrodę piłkę siatkową, 2 miejsce klasa IX męska. Wyścig zamknęła drużyna Samopomocy Chłopskiej.

 

24.05.1953 – Odbył się mecz towarzyski w piłce nożnej SKS LO Horodło z „Gwardią” Hrubieszów (mak – lider lubelskiej klasy B grupy III), wynik honorowy 0:2. Mecz podobał się kibicom, był na wysokim i fair play poziomie, a najlepsi w Horodle znowu byli bracia Słoncowie.

 

1.06.1953 – W rozgrywkach chłopców pomiędzy klasami w szczypiorniaku 11-to osobowym 1. miejsce zajęła klasa IX, 2. – X, 3. XI, 4. – VIII. Podczas gry wyróżniali się: Antoni Czupryński, Jerzy Słoniec, Zygmunt Walicki, Ludwik Bacański, Edward Nieczyporowski, Wiktor Słoniec, Edward Budzisz, Longin Adamkiewicz.

 

5.06.1953 – W szczypiorniaku 7-mio osobowym dziewcząt mistrzostwo szkoły zdobyła klas VIII przed klasą IX-tą. Podczas gry wyróżniały się: Amelia Marciniak, Teresa Gałkowska, Wanda Makowiec, Eugenia Tereba.

 

15.06.1953 – Mistrzostwo szkoły w siatkówce męskiej zdobył zespół klasy XI-tej w składzie: Zygmunt Walicki, Ludwik Bacański, Zygmunt Kudyba, Zdzisław Pawluk, Władysław Ryń, Jerzy Buczek.

 

Uwaga!

Nadal natarczywie się zwracam z prośbą o udostępnienie mi „czegokolwiek” związanego ze sportem z tzw. Ziemi Hrubieszowskiej, np.: komunikaty, kroniki, zdjęcia, trofea sportowe, itp. w celu dalszej dokumentacji w tej dziedzinie, ewentualnie publikacji w Internecie czy w innych przypadkach, tak, jak już bywało, np. książki, foldery, prasa, itd. W myśl powiedzenia „Co zapisane, to niezapomniane i nie zagubione”.

 


Na podstawie Kroniki SKS i foto

Opracował – Marek A. Kitliński (mak)