Turniej koszykówki

Hrubieszów

Reklamy

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Zespołu Szkół Nr 3 W Hrubieszowie „DLA SZKOŁY” organizuje Turniej Koszykówki Mężczyzn.

Termin i miejsce rozgrywek: 15 listopad 2008 r. godz. 13.00., sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 3.

Termin zgłoszeń:
13 LISTOPADA 2007 r.

Forma zgłoszenia:
tel. kom. 511 271 552
e-mail: dlaszkolyhrub@o2.pl

Warunki uczestnictwa:
zgłoszenie pisemne z listą zawodników i nazwą drużyny, wpłata kwoty w wysokości 50 zł (w ZS nr 3 – pokój nauczycieli wf do p. K. Brudnowskiego), kontakt z organizatorami.

Miejsce rozgrywek:
sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 3 ul. Zamojska 16.

Projekt współfinansowany przez Miasto Hrubieszów.
Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Sportu RP.

***

REGULAMIN
TURNIEJU KOSZYKÓWKI

1. Zasady ogólne.
Organizatorami zawodów są:
a. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie „Dla Szkoły” reprezentowane przez: Prezesa Dariusza Szadowskiego i Wiceprezesa Krzysztofa Brudnowskiego.

Projekt współfinansuje Miasto Hrubieszów oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki RP.

2. Uczestnictwo.
Drużynę stanowi 10 zawodników. Minimalny skład zespołu może liczyć 5 zawodników.

3. Przepisy gry.
Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZKosz. (link do przepisów http://www.pzkosz.pl/d/documents/Przepisy_Gry_2004.pdf ) w tym szczególnie z niewielkimi modyfikacjami:
a. mecz składa się z czterech kwart po 7 minut 30 sekund,
b. przerwy między kwartami wynoszą 2 minuty, zaś między połowami 4 minuty,
c. czas gry nie będzie zatrzymywany, za wyjątkiem rzutów wolnych,
d. w przypadku braku rozstrzygnięcia po czterech kwartach mecz będzie kontynuowany tyloma 3 minutowymi dogrywkami aż nastąpi rozstrzygnięcie,
e. przed każdym meczem zgodnie z przepisami, kapitan lub trener wypełnia uproszczony protokół meczu.

4. Sposób przeprowadzenia rozgrywek ligowych.
Zawody rozgrywane są systemem „każdy z każdym” lub grupowym – w zależności od ilości zgłoszonych drużyn. Sytuacje sporne w trakcie meczu rozstrzyga sędzia pierwszy lub, jeżeli zachodzi taka potrzeba główny organizator. W trakcie zawodów prowadzi się rywalizację na „najskuteczniejszego strzelca turnieju”.

5. Punktacja.
System punktowania jest następujący:
a. drużyna zwycięska zdobywa 2 punkty do klasyfikacji,
b. drużyna przegrana zdobywa 1 punkt do klasyfikacji,
c. drużyna, która nie stawi się na mecz w pełnym 5 osobowym składzie, przegrywa walkowerem zdobywając 0 punktów do klasyfikacji i przegrywając 0 : 20 w punktach,
d. drużyna przegrywa mecz w skutek braku zawodników jeżeli w trakcje meczu ma mniej niż 2 zawodników gotowych do gry, drużyna przegrana w ten sposób otrzymuje 1 punkt do klasyfikacji, gdy ta drużyna do momentu braku zawodników prowadziła – przegrywa mecz stosunkiem 0 : 2 w punktach, gdy drużyna przegrywała utrzymuje się wynik punktowy jaki był w momencie przerwania meczu.

W tabeli klasyfikacja obliczana jest w taki sposób, że o kolejności miejsc decyduje odpowiednio:
a. ilość zdobytych punktów,
b. jeżeli dwie drużyny mają taka samą liczbę punktów o kolejności miejsc decyduje wynik meczu pomiędzy nimi,
c. w dalszej kolejności pod uwagę bierze się stosunek koszy zdobytych pomiędzy tymi drużynami,
d. jeżeli to nie rozstrzyga pod uwagę bierze się stosunek koszy z wszystkich rozegranych meczy,
e. stosunek koszy oblicza się zawsze przez dzielenie koszy zdobytych przez kosze stracone,
f. jeżeli stosunek jest identyczny decyduje ilość zdobytych koszy.

6. Termin i miejsce zgłaszania drużyn:
Zgłoszenia należy kierować w terminie do 13 listopada 2008 r., do Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie „Dla Szkoły” ul. Żeromskiego 11, 22-500 Hrubieszów tel. kom 511271552, e-mail: dlaszkolyhrub@o2.pl

Termin i miejsce rozgrywek: 15 listopad 2008 r. godz. 13 00., sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 3.

Organizator:
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży
ZS nr 3 w Hrubieszowie „Dla Szkoły”
22 – 500 Hrubieszów ul. Żeromskiego 11 Tel., Fax.
0 84 696 2524 tel. kom. 511 271 552
e-mail: dlaszkolyhrub@o2.pl