Turniej koszykówki mężczyzn

Hrubieszów

Reklamy

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Zespołu Szkół Nr 3 W Hrubieszowie DLA SZKOŁY zaprasza do uczestnictwa w turnieju koszykówki mężczyzn pod hasłem „Gram i o zdrowie dbam”, który odbędzie się w dniu 14 listopada o godz. 10:00 w Szkole Podstawowej nr 3 w Hrubieszowie.

Termin zgłoszeń:
13 listopada 2010 r. do godz. 21 30.

Forma zgłoszenia:
e-mail: dlaszkolyhrub@o2.pl

Warunki uczestnictwa:
zgłoszenie pisemne z listą zawodników i nazwą drużyny, wpłata kwoty w wysokości 55 zł (w dniu zawodów).

Wiek uczestników:
bez ograniczeń

Miejsce rozgrywek:
14 listopada godz. 10:00, sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 3 ul. Zamojska 16.

Projekt współfinansowany przez Miasto Hrubieszów.
Projekt współfinansowany przez FZSRdU MSiT.

REGULAMIN
TURNIEJU KOSZYKÓWKI

1. Zasady ogólne.

Organizatorami zawodów są:
a. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie „Dla Szkoły” reprezentowane przez: Prezesa Dariusza Szadowskiego i Wiceprezesa Krzysztofa Brudnowskiego.

Projekt współfinansuje Gmina Miejska Hrubieszów oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

2. Uczestnictwo.

Drużynę stanowi maksymalnie 10 zawodników. Minimalny skład zespołu może liczyć 5 zawodników.

3. Przepisy gry.

Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZKosz. (link do przepisów http://www.pzkosz.pl/d/documents/przepisy_gry_2008.pdf ) w tym szczególnie z niewielkimi modyfikacjami:

a. mecz składa się z czterech kwart po 7 minut 30 sekund, w przypadku większej ilości drużyn czas gry 4 x 5 minut lub 2 x 9 minut

b. przerwy między kwartami wynoszą 2 minuty, zaś między połowami 4 minuty, (w przypadku większej ilości drużyn przerwy wynosić będą 2 minuty)

c. czas gry nie będzie zatrzymywany, za wyjątkiem rzutów wolnych,

d. w przypadku braku rozstrzygnięcia po czterech kwartach mecz będzie kontynuowany tyloma 3 minutowymi dogrywkami aż nastąpi rozstrzygnięcie,

e. przed każdym meczem zgodnie z przepisami, kapitan lub trener wypełnia uproszczony protokół meczu.

4. Sposób przeprowadzenia rozgrywek ligowych.

Zawody rozgrywane są systemem „każdy z każdym” lub grupowym – w zależności od ilości zgłoszonych drużyn. Sytuacje sporne w trakcie meczu rozstrzyga sędzia pierwszy lub, jeżeli zachodzi taka potrzeba główny organizator. W trakcie zawodów prowadzi się rywalizację na „najskuteczniejszego strzelca turnieju”.

5. Punktacja. System punktowania jest następujący:

a. drużyna zwycięska zdobywa 2 punkty do klasyfikacji,

b. drużyna przegrana zdobywa 1 punkt do klasyfikacji,

c. drużyna, która nie stawi się na mecz w pełnym 5 osobowym składzie, przegrywa walkowerem zdobywając 0 punktów do klasyfikacji i przegrywając 0 : 20 w punktach,

d. drużyna przegrywa mecz w skutek braku zawodników jeżeli w trakcje meczu ma mniej niż 2 zawodników gotowych do gry, drużyna przegrana w ten sposób otrzymuje 1 punkt do klasyfikacji, gdy ta drużyna do momentu braku zawodników prowadziła – przegrywa mecz stosunkiem 0 : 2 w punktach, gdy drużyna przegrywała utrzymuje się wynik punktowy jaki był w momencie przerwania meczu.

W tabeli klasyfikacja obliczana jest w taki sposób, że o kolejności miejsc decyduje odpowiednio:

a. ilość zdobytych punktów,

b. jeżeli dwie drużyny mają taka samą liczbę punktów o kolejności miejsc decyduje wynik meczu pomiędzy nimi,

c. w dalszej kolejności pod uwagę bierze się stosunek koszy zdobytych pomiędzy tymi drużynami,

d. jeżeli to nie rozstrzyga pod uwagę bierze się stosunek koszy z wszystkich rozegranych meczy,

e. stosunek koszy oblicza się zawsze przez dzielenie koszy zdobytych przez kosze stracone,

f. jeżeli stosunek jest identyczny decyduje ilość zdobytych koszy.

***

Organizator:
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży
ZS nr 3 w Hrubieszowie „Dla Szkoły”

22 – 500 Hrubieszów ul. Żeromskiego 11 Tel., Fax.
0 84 696 2524 tel. kom. 511 271 552
e-mail: dlaszkolyhrub@o2.pl