Turniej o Puchar Środowiska 27 WDP AK w Hrubieszowie

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

We wtorek 1 grudnia 2009 r. od godz. 10.00 w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie przy ul. Żeromskiego 29 rozpocznie się Miejska Halowa Gimnazjada w piłce nożnej chłopców o Puchar Środowiska 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty w Hrubieszowie. Będą i inne atrakcje!

***

Regulamin Miejskiej Gimnazjady w Halowej Piłce Nożnej Chłopców o Puchar Środowiska 27 WDP AK w Hrubieszowie

Termin i miejsce:
Wtorek, 1 grudnia 2009 r. g. 10.00 Hala SP nr 2 w Hrubieszowie

Kierownictwo i organizacja:
Środowisko 27 WDP AK w Hrubieszowie

Współorganizatorzy:
1. Urząd Miasta w Hrubieszowie
2. Gimnazjum nr 2 w Hrubieszowie
3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Hrubieszowie
4. Jednostka Strzelecka 2020 w Hrubieszowie

Cel:
1. Zapoznanie uczestników zawodów, kibiców i uczniów Gimnazjum nr 2 w Hrubieszowie z działalnością 27 WDP AK podczas II Wojny Światowej oraz powojenną działalnością Środowiska 27 WDP AK w Hrubieszowie.
2. Wyłonienie dwóch szkół do Halowych Mistrzostw Powiatu w piłce nożnej

Uczestnicy:
1. Gimnazjum nr 1 w Hrubieszowie
2. Gimnazjum nr 2 w Hrubieszowie
3. Gimnazjum nr 3 w Hrubieszowie
4. Gimnazjum przy ZS nr 2 w Hrubieszowie

Regulamin i przepisy
1. Według SZS
2. System rozgrywek „każdy z każdym”
3. czas gry 2 x 10‘ p. 3’; miedzy meczami pod rząd przerwa 10’

Nagrody sportowe:
1. Awans 2 pierwszych szkół do zawodów powiatowych
2. Puchar i piłka dla szkoły za zajęcie I miejsca
3. Dyplomy dla wszystkich szkół
4. Wyróżnienia indywidualne – dyplomy i … niespodzianki

Towarzyszące:
1. Uroczyste otwarcie zawodów
2. Złożenie kwiatów i zapalenie znicza pod pomnikiem 27 WDP AK w Hrubieszowie (delegacja)
3. Fotogazetka w gablocie związana z 27 WDP AK i działalnością Środowiska
4. Spotkanie uczestników zawodów i uczniów z G. 2 z weteranami Środowiska
5. Występy gimnastyczne i artystyczne

Przebieg imprezy:
1. Otwarcie, przywitanie, podanie celu zawodów
2. Krótki rys historyczny o 27 WDP AK, chwila ciszy, pieśń, wiersz, pieśń, musztra JS 2020 Hrubieszów
3. Udanie się delegacji na cmentarz pod pomnik
4. Udział w lekcji członków Środowiska
5. Przedstawienie występujących zespołów sportowych
6. Rozgrywki – 6 meczów
7. Występy gimnastyczne i grupy rytmicznej oraz JS 2020 w przerwach i na zakończenie
8. Podsumowanie współzawodnictwa

Zawody będą przeprowadzone przy pomocy środków przyznanych przez Urząd Miasta w Hrubieszowie, Środowiska 27 WDP AK w Hrubieszowie i prywatnych sponsorów, m.in. pasiekę Alfreda Mirskiego „Mirówka” w Czumowie.

Zapraszamy !

***

27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej

Największy partyzancki związek taktyczny na ziemiach polskich. Sformowana z istniejących wcześniej oddziałów partyzanckich i zmobilizowanych żołnierzy konspiracji Inspektoratów AK: Kowel, Łuck i Równe. Organizowana od stycznia do marca 1944 z zadaniem przeprowadzenia akcji “Burza” na Wołyniu. Po zakończeniu mobilizacji 27. WDP liczyła 7300 oficerów i żołnierzy.

Okrążona pod koniec maja 1944, częścią sił przedarła się przez Prypeć, wychodząc na tyły frontu sowieckiego, gdzie dowódca zgrupowania został aresztowany, a żołnierze po rozbrojeniu wcieleni do armii Berlinga. Pozostała część dywizji wycofała się na zachód. Od wiosny 1944 dywizja przystąpiła do realizacji akcji “Burza” . W 1944 dywizja stoczyła kilka większych bojów: pod Włodzimierzem Wołyńskim [23 lutego], w Hołobach [9 marca] i Zasmykach [17 marca].

7 czerwca przekroczyła Bug i przeszła do Lasów Parczewskich na Lubelszczyźnie, gdzie 21 lipca wyzwoliła Kock, Lubartów i Firlej.
Po wkroczeniu Armii Czerwonej dywizja została zmuszona do złożenia broni w Skrobowie 25 lipca 1944r. Część oficerów 27. WDP AK zesłano do łagrów w ZSRR lub uwięziono.

***

Fragment z Kalendarium Środowiska 27 WDP AK w Hrubieszowie

1987 – Osoby pochodzące z Wołynia, walczące w okresie II Wojny Światowej o życie własne, rodzin i sąsiadów oraz wolność Ojczyzny w ramach 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej i samoobrony zaczęli bardziej zdecydowanie i odważniej rozważać możliwość zawiązania Związku tej Dywizji

1989 – 14 XI odbyło się zebranie założycielskie Środowiska 27 WDP AK w Hrubieszowie. I Zarząd: Ryszard Kasprowicz przew., Zdzisław Ebert z-ca, Henryka Czerska sekretarz, Kazimierz Misura skarbnik, Ferdynand Kawecki, Tadeusz Kojder, Roman Śliwa, Kazimierz Szewczuk, Henryk Chmielewski, Stanisław Lachiewicz – członkowie.

Więcej o działalności Środowiska można dowiedzieć się na portalu LubieHrubie w dziale Historia w przedstawionym kalendarium 27 WDP AK w Hrubieszowie.

***

Opracował – mak

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009