Turniej piłki siatkowej kobiet. Zwiastun.

12 marca w hali HOSiR odbędzie się Turniej Piłki Siatkowej Kobiet. Zachęcamy drużyny pań do zgłaszania swego udziału.

Reklamy

br />REGULAMIN
TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ KOBIET
„ROWERY KOBIETOM”

CEL:
Popularyzacja Piłki Siatkowej wśród młodzieży i dorosłych.
Propagowanie masowych form rekreacji.

ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie „Hrubieszów Na Rowerach”

TERMIN:
12.03.2006 r. /niedziela/ godz 10.00

MIEJSCE:
hala sportowa HOSiR w Hrubieszowie

UCZESTNICY:
zgłoszone zespoły i opłacone wpisowe w kwocie 50zł w terminie do 9.03.2006 r. na konto Stowarzyszenia:
10146011816409471920050001
lub w siedzibie – Hrubieszów, ul. Prusa 3 – sklep Hermes.

Drużyny ubezpieczają się we własnym zakresie.

Sposób rozgrywania uzależniony od ilości zgłoszonych zespołów.

NAGRODY I – III miejsce puchar.
Dyplomy – wszystkie zespoły uczestniczące.
Najlepsza zawodniczka turnieju – nagroda rzeczowa.

W trakcie turnieju odbędzie się mecz mężczyzn – Księża – Rowerzyści.

tekst: S H n R