Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej im. Wojciecha Kowalczuka

W piątek 26 sierpnia na stadionie HOSiR odbył się Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej im. kpr. mgr. Wojciecha Kowalczuka, którego organizatorem jest Zakład Karny w Hrubieszowie.

Reklamy

 

W zawodach poświęconych tragicznie zmarłemu koledze, oprócz gospodarzy – drużyny Zakładu Karnego w Hrubieszowie, uczestniczyło jeszcze 13 innych zespołów.

Wśród nich były reprezentacje hrubieszowskich służb mundurowych: Jednostki Wojskowej, Straży Pożarnej i Straży Granicznej, a także innych zakładów karnych z Lubelszczyzny.

 

***

 

Zawody zostały zorganizowane przez Dyrektora Zakładu Karnego w Hrubieszowie oraz Przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZFiPW w Hrubieszowie. Honorowy patronat nad turniejem objął Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie płk Włodzimierz Jacek Głuch a także Burmistrz Miasta Hrubieszowa Tomasz Zając. Gośćmi honorowymi zawodów byli rodzice i siostra Wojciecha, którzy przyglądali się sportowej rywalizacji. Ponadto swoją obecnością turniej zaszczycili: Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Jerzy Kopeć, który przekazał uczestnikom spotkania list od Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie płk Włodzimierz Jacek Głuch, Dyrektor Okręgowy Państwowej Służby Penitencjarnej Ukrainy w obwodzie Rówieńskim płk Oleksandr Adamets, Zastępca Dyrektora Okręgowego Państwowej Służby Penitencjarnej w obwodzie Rówieńskim płk Yurii Omelczuk, Dyrektor Kolonii Karnej w Horodyszczu ppłk Yurii Latsuk, Zastępca Burmistrza Miasta Hrubieszowa Marta Majewska, Dyrektor HOSiR Marek Watras, Prezes MKS Unia Hrubieszów Ernest Lipski, Dyrektorzy jednostek penitencjarnych Okręgu Lubelskiego, Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZFiPW kpt. Artur Ambrozik, przewodniczący Zarządów Terenowych NSZZFiPW, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Hrubieszowie podinsp. Ryszard Wasiak, Komendant Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie mjr Mariusz Kulczyński, Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzelce dr Mariusz Nagadowski, Kierownik Oddziału Celnego w Zosinie nadkomisarz celny Ryszard Krawczyk oraz inni zaproszeni goście. Zaproszenia do wzięcia udziału w turnieju przyjęły drużyny reprezentujące jednostki penitencjarne Służby Więziennej Okręgu Lubelskiego tj: Areszt Śledczy w Lublinie, Areszt Śledczy w Krasnymstawie, Zakład Karny w Białej Podlaskiej, Zakład Karny w Opolu Lubelskim, Zakład Karny we Włodawie, Zakład Karnym w Chełmie, Zakład Karny w Zamościu, a także inne służby mundurowe tj: 2 Pułk Rozpoznawczy w Hrubieszowie, Policja z Hrubieszowa, Służba Celna, Państwowa Straż Pożarna w Hrubieszowie, oraz 5 Batalion Strzelców Podhalańskich z Przemyśla. Mieliśmy zaszczyt gościć również drużynę Państwowej Służby Penitencjarnej  Ukrainy w Obwodu Rówieńskiego.Rozgrywki odbyły się w przyjaznej atmosferze i w duchu sportowej rywalizacji.

W meczu finałowym spotkały się drużyny reprezentujące jednostki wojskowe. Zwycięzcą została drużyna 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu. Drugie miejsce zajęli zwiadowcy z 2 Pułku Rozpoznawczego w Hrubieszowie, a trzecie po zaciętym meczu z Policjantami z Hrubieszowa drużyna z Zakładu Karnego w Chełmie. Goście z Ukrainy turniej ukończyli na piątym miejscu. Wszystkim drużynom gratulujemy sportowej rywalizacji i dziękujemy za wzięcie udziału w turnieju.

Wymownym gestem było wręczenie każdej drużynie ufundowanych przez Nadleśnictwo Strzelce sadzonek dębów, symboli wytrwałości i pamięci. (źródło: ZK Hrubieszów)