Turniej Tenisa Ziemnego z okazji 90 lat sportu

Komitet Organizacyjny Jubileuszu „90 lat sportu na Ziemi Hrubieszowskiej 1922 – 2012” zaprasza do udziału w Turnieju Tenisa Ziemnego z tej okazji. Poniżej regulamin.

Reklamy

Regulamin

Turnieju Tenisa Ziemnego

90-lecia sportu na Ziemi Hrubieszowskiej 1922-2012

 

 

1.Organizator

Komitet Organizacyjny obchodów  Jubileuszu „90-lecia sportu na Ziemi Hrubieszowskiej 1922 – 2012”

 

2. Cel Imprezy

– promocja aktywnego wypoczynku

– popularyzacja tenisa ziemnego wśród mieszkańców Hrubieszowa

 

3. Termin i Miejsce

Turniej odbędzie się w dniu 2 czerwca 2012 r. godz 10.00 na korcie HOSiR, ul. Ciesielczuka 2.

 

4. Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane w biurze Transgranicznego Centrum Informacji Turystycznej,

ul. 3-go Maja 15 lub mailowo na adres: tecit@prokonto.pl  do dnia 30 maja.

 

5.Uczestnicy

Turniej będzie prowadzony w następujących kategoriach:

– kobiety

– mężczyźni

 

6. System gry

System gry – mecze rozgrywane będą systemem „pucharowym” do dwóch wygranych setów, przy stanie 6 : 6 w secie o wyniku decyduje „tie break”, przy stanie 1 : 1 w setach o wyniku decyduje również „tie break”. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przeprowadzenia Turnieju.

 

7. Losowanie

Losowanie odbędzie się w biurze TCIT, 31 maja o godz. 11.00

 

8. Nagrody

Dla finalistów gier w Turnieju – dyplomy, zestawy upominkowe.

Dla wszystkich uczestników Certyfikat uczestnictwa w turnieju z w/w okazji.

 

We wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek decyduje sędzia i organizator zawodów.

 

Zawody będą przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami PZTZ.

 

Wszelkie dodatkowe informacje pod nr tel.  kom. 504 016 224

 

 

Indywidualny Formularz Zgłoszeniowy 
do uczestnictwa 
w Turnieju Tenisa Ziemnego

 

 

Imię i Nazwisko:

 

 

 

Kategoria:

 

Miejscowość:

 

 

 

 

Data urodzenia:

 

 

 

Podpis uczestnika:

 

 

 

Oświadczenie zawodnika – pełnoletniego

 

Oświadczam, że biorę udział w Turnieju Tenisa Ziemnego na własną odpowiedzialność i nie będę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów imprezy w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Turnieju.

 

                                                                …………………………………..

                                                                     Podpis zawodnika

 

 

Zgoda Rodziców

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Turnieju Tenisa Ziemnego na moją własną odpowiedzialność i nie będę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów imprezy w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy. Jednocześnie oświadczam, że znany jest mi regulamin Turnieju. 

 

                                                                  ………………………………….

                                                                      Podpis opiekuna

 

opracował – MW i mak