Uwaga! Przekładamy termin wyścigu kajakowego

W związku z małą ilością zgłoszeń do wyścigu kajakowego (zgłosiły się 2 osoby) przekładamy termin zawodów o tydzień. Z okazji „90 lecia sportu na ziemi hrubieszowskiej 1922 – 2012” 1 lipca o godzinie 16.30 organizujemy kajakowy wyścig jedynek k1 na czas.

Reklamy

Pierwszy od lat kajakowy wyścig jedynek k1

Uwaga !!!

W związku z małą ilością zgłoszeń do wyścigu kajakowego (zgłosiły się 2 osoby) przekładamy termin zawodów o tydzień.

Z okazji „90 lecia sportu na ziemi hrubieszowskiej 1922 – 2012” 1 lipca o godzinie 16.30 organizujemy kajakowy wyścig jedynek k1 na czas.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Zespołu Szkół Nr 3 W Hrubieszowie „DLA SZKOŁY” 22 – 500 Hrubieszów ul. Żeromskiego 11 Tel., Fax. 0 84 696 2524 tel. kom. 511 271 552 e-mail: dlaszkolyhrub@o2.pl

ZAPRASZA DO UCZESTNICTWA W

Kajakowym wyścigu jedynek k1

po Huczwie z okazji

„90 lat sportu na ziemi hrubieszowskiej 1922 – 2012”

REGULAMIN I WARUNKI UCZESTNICTWA:

Termin wyścigu: w dniu 1 lipca 2012 r. Rozpoczęcie zawodów o godzinie 16 30 (niedziela).

Miejsce: na rzece Huczwie na odcinku od mostu na Sławęcin (kąpielisko) z nawrotem na bojce 20 metrów za mostem na HOSiR od ulicy Ciesielczuka (boiska treningowe), meta na moście na HOSiR od ulicy Ciesielczuka.

Forma zgłoszenia: zgłoszenie na e-mail dlaszkolyhrub@o2.pl, do soboty 28 czerwca do godz. 20 30 lub w dniu zawodów do między godziną 16 00 a 16 30.

Wyścig k1 jest imprezą otwartą, mogą w nim uczestniczyć wszyscy chętni urodzeni 1996 i starsi, którzy zgłosili swój udział do organizatora oraz umieją pływać.Przebieg zawodów będzie następujący:

– po zebraniu wszystkich zawodników nastąpi losowanie kolejności wyścigów,

– rozpoczynamy wyścigi eliminacyjne, wylosowane osoby startują po dwa kajaki

– sędziowie mierzą czas biegu każdego zawodnika,

– o kolejności w eliminacjach decyduje uzyskany czas,

– na podstawie uzyskanych wyników kontynuowana jest rywalizacja w małym i dużym finale o miejsca 3,4 i miejsca 1,2.

– wszyscy uczestnicy certyfikaty „90 lat sportu na ziemi hrubieszowskiej 1922 – 2012” pierwsze cztery miejsca zostaną nagrodzone dodatkowo otrzymają t-shirty i dyplomy.

Od uczestników wymagany jest dobry stan zdrowia umożliwiający wysiłek wytrzymałościowy o dużej intensywności (w przypadku młodzieży do lat 18 najlepiej zezwolenie rodziców z zaznaczeniem, iż jest im wiadome, w jakim rodzaju zawodów uczestniczy ich dziecko). Uczestnicy są zobowiązani do dbania za powierzony im sprzęt tzn. kajak i osprzętu. Za zgubienie sprzętu finansowo odpowiada osoba, której został on powierzony. (wiosła lubią sobie odpłynąć samowolnie, podobnie jak kapoki). Organizator zapewnia asekurację ratownika. Organizator zapewnia kajaki wiosła i kamizelki asekuracyjne.

Zasady bezpieczeństwa:

Bezwzględne podporządkowanie się i zastosowanie do uwag prowadzących zawody kajakowe. Przez cały czas przebywania w wodzie uczestnik powinien posiadać założony na sobie kapok i zapięty. Kapok służy do podtrzymania na powierzchni wody ale nie jest to koło ratunkowe zdjęty nie wypiera człowieka tylko się zanurza pod wpływem nacisku rękami. Wsiadanie i wysiadanie z kajaka jest czynnością, która należy wykonywać bardzo ostrożnie w żadnym wypadku nie należy stawać w kajaku lecz wchodzimy w głębokim przysiadzie stając nogą na środku kajaka. Najczęstszą przyczyna wywrotek – a co za tym idzie niebezpieczeństw – są:

– wstawanie w kajaku;

– podpływanie do konarów, szuwarów, gałęzi, czy brzegu i przyciąganie się do nich rękami lub wiosłem co powoduje przechył kajakarza i kajaku;

– podpływanie do konarów, szuwarów, gałęzi, czy brzegu i odpychanie się od nich rękami lub wiosłem co powoduje przechył kajakarza i kajaku;

– napłyniecie bokiem kajaku na konar, kamień czy inną wystającą lub będącą bezpośrednio pod lustrem wody przeszkodę co może spowodować wywrotkę,

– wygłupy w kajaku, huśtanie się, napływanie na drugi kajak itp.

Należy stosować filtry przeciwsłoneczne, posiadać kapelusz lub czapkę na głowie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie imprezy związanych z nieprzewidywalnymi okolicznościami, warunkami pogodowymi itp. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu pozostaje w kompetencjach organizatora spływu.