W niedzielę XIX Bieg Cukrowniczy w Werbkowicach!

W dniu 28 kwietnia 2013 roku (niedziela) w Werbkowicach odbędzie się XIX Ogólnopolski Cukrowniczy Bieg Uliczny, XVIII Bieg Parlamentarzystów, Starostów, Burmistrzów, Wójtów, Prezesów, Dyrektorów Firm, liczne biegi dzieci i młodzieży, pracownicy cukrowni oraz plantatorzy, Nordic Walking. Uroczyste otwarcie nastąpi o godzinie 10:30 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach. Uczestnicy rywalizacji i kibice są i będą mile widziani! Poniżej również, jak było w ubiegłym roku.

Reklamy


REGULAMIN

XIX OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO

XVIII BIEGU PARLAMENTARZYSTÓW, STAROSTÓW, BURMISTRZÓW,

WÓJTÓW, PREZESÓW, DYREKTORÓW FIRM, Dzieci i Młodzieży.

WERBKOWICE, 28 KWIETNIA 2013 ROKU

 

Pod patronatem

1. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego

2. Prezes Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu

3. Marszałek Województwa Lubelskiego

4. Wojewoda Lubelski

5. Starosta Powiatu Hrubieszowskiego

 

Patronat medialny

1. TVP Lublin

2. Radio Lublin

3. Kronika Tygodnia

4. Tygodnik Zamojski

5. Dziennik Wschodni

6. Gazeta Cukrownicza

7. Radio ESKA Zamość

8. LubieHrubie.pl

 

I. CEL IMPREZY

· popularyzacja biegania jako najbardziej dostępnej formy ruchu i rekreacji,

· upowszechnienie biegania wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,

· podniesienie poziomu biegania i poszerzenie oferty sportowej rywalizacji,

· popularyzacja walorów krajoznawczo-przyrodniczych Werbkowic,

· propagowanie idei olimpijskich.

 

II. ORGANIZATOR

1. Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „KRYSZTAŁ” Werbkowice

2. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Oddział Cukrownia Werbkowice

3. Rada i Wójt Gminy Werbkowice

 

WSPÓŁORGANIZATORZY

1. Rada Wojewódzka Zrzeszenia LZS w Lublinie

2. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

3. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Cukrowniczego

4. Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach

 

III. TERMIN I MIEJSCE

1. XIX Ogólnopolski Cukrowniczy Bieg Uliczny odbędzie się w dniu

28 kwietnia 2013 roku (niedziela) w Werbkowicach, powiat hrubieszowski,

województwo lubelskie.

2. Otwarcie o godzinie 10:30 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach.

3. Poszczególne biegi będą przebiegały zgodnie z programem minutowym od

godziny 10:40.

4. Start i meta przy Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach.

5. Bieg główny kobiet i mężczyzn rozpocznie się o godzinie 13:00.

6. Trasa biegów przebiegała będzie ulicami Werbkowic (nawierzchnia

asfaltowa).

 

IV. UCZESTNICTWO

1. W biegach startować mogą wszyscy chętni: dzieci, młodzież szkół

podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni

oraz pracownicy cukrowni i plantatorzy.

2. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie.

3. Dzieci i młodzież – listy zbiorowe z podpisem lekarza. Dopuszcza się także

indywidualne zgłoszenia za pozwoleniem rodziców.

4. W biegu głównym startują zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat.

V. KATEGORIE WIEKOWE – DYSTANS

 

PROGRAM MINUTOWY

do 10:00 Przyjazd uczestników, przyjmowanie zgłoszeń

10:30 Uroczyste otwarcie, Ceremoniał Olimpijski

10:40 800 m dziewcząt rocznik 2002 i młodszych

10:50 800 m chłopców rocznik 2002 i młodszych

11:00 800 m dziewcząt rocznik 2001-2000

11:10 800 m kobiet i mężczyzn Nordic Walking Seniorzy (55+)

11:20 1200 m chłopców rocznik 2001-2000

11:30 1200 m dziewcząt rocznik 1999-1998

11:40 1200 m dziewcząt rocznik 1997-1996

11:50 1200 m kobiet pracowników cukrowni

12:00 1500 m dziewcząt rocznik 1995-1994

12:10 1500 m chłopców rocznik 1999-1998

12:20 1500 m chłopców rocznik 1997-1996

12:30 1500 m mężczyzn pracowników cukrowni i plantatorów

12:40 1500 m Parlamentarzystów, Starostów, Burmistrzów, Wójtów,

Prezesów, Dyrektorów Firm

12:50 2000 m chłopców rocznik 1995-1994

13:00 8000 m Bieg Główny kobiet i mężczyzn

13:00 4000 m Bieg Główny osób niepełnosprawnych

(rozgrywany równolegle z biegiem głównym na 8000 m)

13:30 100 m Bieg Przełajowy (rozgrywany w parku) dla Dzieci rocznik 2007 i

młodszych

14:00 Dekoracja zwycięzców – amfiteatr

14:30 Część artystyczna – amfiteatr

15:00 Uroczyste zakończenie imprezy – amfiteatr

 

VI. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia będą przyjmowane do 26 kwietnia 2013 przez formularz dostępny

na stronie www.werbkowice.pl.

2. Zgłoszenia zbiorowe (szkół, klubów, itp.) należy przesłać pocztą tradycyjną i

mailową Urząd Gminy Werbkowice, 22-550 Werbkowice, ul. Zamojska 1,

tomaszbak@werbkowice.pl – osoba odpowiedzialna Tomasz Bąk

3. Organizatorzy będą przyjmowali zgłoszenia do biegów oraz startowe w dniu

zawodów w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach do godziny 10:00.

4. Każdy zawodnik musi posiadać kartę startową, która powinna zawierać:

Nazwisko i imię…………………………..………….

Data urodzenia………………………………………

Klub, szkoła, miejscowość………..……………

Kategoria wiekowa ……………………..…………

Dystans ………………………………………………….

 

VII. KLASYFIKACJA I KATEGORIE WIEKOWE W BIEGU GŁÓWNYM

1. Klasyfikacja kobiet bez podziału na kategorie wiekowe.

2. Klasyfikacja generalna mężczyzn.

3. Klasyfikacja wiekowa mężczyzn w biegu głównym:

16-19 lat; 20-29 lat; 30-39 lat; 40-49 lat; 50-59 lat; 60 lat i starsi.

 

VIII. PUNKTACJA

1. Punktacja prowadzona będzie zgodnie z Regulaminem Biegów Grand – Prix

Polski Środkowo-Wschodniej w Biegach Ulicznych i Przełajowych na 2013 rok.

2. Do punktacji niewliczani są zawodnicy zagraniczni i nie przydzielamy im

punktów.

 

IX. NAGRODY

1. Za miejsce I-VI w klasyfikacji kobiet w biegu głównym nagrody pieniężne w

wysokości: 1.000, 800, 600, 400, 200, 100 zł, ufundowane przez Radę i Wójta

Gminy Werbkowice, ponadto medale, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody

rzeczowe.

2. Za miejsce I-VI w klasyfikacji mężczyzn w biegu głównym nagrody pieniężne

w wysokości: 1.000, 800, 600, 400, 200, 100, zł, ufundowane przez Prezesa

Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu, ponadto medale,

pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

3. Za I miejsce w poszczególnych kategoriach wiekowych w biegu głównym

mężczyzn nagroda pieniężna w wysokości 100 zł, puchar oraz pamiątkowy

dyplom.

4. Za miejsce I na każdym dystansie puchar , medal oraz pamiątkowy dyplom.

5. Za miejsce II-III na każdym dystansie medal oraz pamiątkowy dyplom.

6. Za miejsce I-VI na każdym dystansie (z wyjątkiem kategorii wiekowych

w Biegu Głównym) nagrody rzeczowe – upominki.

7. Każdy startujący otrzyma gorący posiłek.

 

X. BIURO ZAWODÓW – SEKRETARIAT

Biuro zawodów będzie czynne w dniu zawodów 28 kwietnia 2013 roku (niedziela) od

godziny 7:30 w lokalu GOK Werbkowice, ul. Piłsudskiego 2.

 

XI. UWAGI KOŃCOWE

1. W sprawach spornych nieujętych w regulaminie decyduje sędzia zawodów

oraz organizator.

2. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZLA.

3. W biegu głównym oraz w biegu dla pracowników cukrowni,

parlamentarzystów, starostów, burmistrzów, wójtów, dyrektorów i prezesów

firm pobierana będzie opłata startowa w wysokości 5 zł.

4. W biegach dla dzieci i młodzieży nie pobieramy opłaty startowej.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany wysokości nagród pieniężnych.

6. Dekoracja zwycięzców biegów dla dzieci i młodzieży nastąpi bezpośrednio po

zakończonym biegu, przed GOK Werbkowice.

7. Dekoracja w biegu głównym, pracowników cukrowni oraz parlamentarzystów,

starostów, burmistrzów, wójtów, dyrektorów i prezesów firm nastąpi po

zakończeniu wszystkich biegów w amfiteatrze.

8. Obsługę sędziowską zabezpiecza Okręgowe Kolegium Sędziów Lekkiej Atletyki

w Zamościu.

 

Serdecznie zapraszamy

Komitet Organizacyjny

Formularz zgloszeniowyA tak było w ubiegłym roku – 2012


Wyniki

Bieg główny ok. 8km

 

Czołówka

Mężczyźni

1     KERN ARTUR                MKS UNIA HRUBIESZÓW     35

2     OKSIENIUK SERGIEJ      UKRAINA                                32

3     FISKOVYCH SIERGIEJ    UKRAINA                                29

4     IWERUK MICHAŁ           UKRAINA                                27

5     SZOSTAK PAWEŁ        MKS UNIA HRUBIESZÓW     26

6     KUZDRA DARIUSZ          AGROS ZAMOŚĆ                     25

 

Bieg główny kobiet – ok. 8 km

1    FISKOWYCH LILIA             UKRAINA              35

2    TRZASKALSKA IZA              UMCS LUBLIN       32

3    YAKIMOWICH NATALIA      AGROS ZAMOŚĆ   29

9    LIZUT ANNA                     ZS4 HRUBIESZÓW 22

 

1500 m Parlamentarzystów, Starostów, Burmistrzów, Wójtów, Prezesów, Dyrektorów Firm

1 WSZUC JERZY ?

2 ZAJĄC TOMASZ HRUBIESZÓW

 

1500 m plantatorów buraka cukrowego

1 MOMOT PATRYK AGROS ZAMOŚĆ

2 SAMULAK ANDRZEJ ISKRA SITNO

3 SMYK ANDRZEJ ISKRA SITNO

 

1500 m mężczyzn pracowników cukrowni

1 KACZORUK JAROSŁAW C. WERBKOWICE

2 WAŃCZYCKI MATEUSZ C. WERBKOWICE

 

Biegi młodzieżowe

 

2000 m chłopców rocznik 1994-1993

1 ZACHARCZUK ALBIN ZS NR 3 HRUBIESZÓW 35

2 WÓJTOWICZ MATEUSZ ZS NR 3 HRUBIESZÓW 32

3 WÓJTOWICZ MACIEK KRYSZTAŁ WERBKOWICE 29

 

1500 m dziewcząt rocznik 1994-1993

1    MIELNICZUK MAGDA LO STASZIC 35

2    WOROŻBIT PAULINA LO STASZIC 32

3    MODZELEWSKA MAGDALENAZS3 HRUBIESZÓW 29

 

1500m chłopców rocznik 1995-1996

1    MIELNICZUK JAKUB ZS3 HRUBIESZÓW 35

2    SKORUPSKI SEBASTIAN ZS WERBKOWICE 32

3    KUSZTYKIEWICZ KRZYSZTOF ZS SAHRYŃ 29

 

1200 m dziewcząt rocznik 1996-1995

1    ZŁOMAŃCZUK IGA    AGROS ZAMOSC   35

2    POLIKOWSKA AGATAZS3 HRUBIESZÓW 32

3    MAGDOWICZ KAMILA LO HRUBIESZÓW  29

 

1500 m chłopców rocznik 1998-1997

1     JACNIAK MARCIN             SKB KRASNIK 35

2     MARKIEWICZ ARTUR        SKB KRASNIK 32

3     GRABIK OSKAR                AGROS ZAMOŚĆ 29

 

1200 m dziewcząt rocznik 1998-1997

1     ZŁOMAŃCZUK ELIZA       AGROS ZAMOŚĆ    35

2     DERYŁO ALEKSANDRA     AGROS ZAMOŚĆ    32

3     CIESIELCZUK WIKTORIA GM3 HRUBIESZÓW 29

 

1200 m chłopców rocznik 1999-2000

1     Dawid Dec                   SP GOZDÓW              35

2     Ślusarz Paweł              ZS WERBKOWICE      32

3     Adamowicz Mateusz    SP TEREBIŃ               29

 

800 m dziewcząt rocznik 1999-2000

1     MALINOWSKA MARTA         AGROS ZAMOŚĆ     35

2     DMYTRUK IWANNA              SP MALICE             32

3     SANEK KATARZYNA             ZS WERBKOWICE   29

 

800 m chłopców rocznik 2001 i młodszych

1     GRAB SZCZEPAN          SKB KRAŚNIK           35

2     STASZCZUK PATRYK     SP HOSTYNNE          32

3     BYRA KRZYSZTOF          SP HOSTYNNE          29

 

800 m dziewcząt rocznik 2001 i młodszych

1     CIESIELCZUK OLIWA        SP3 HRUBIESZÓW  35

2     PLIZGA WIKTORIA             ISKRA SITNO           32

3     NIŹNIKOWSKA ALICJA       ZS WERBKOWICE   29

 

Najwięcej razy w biegach uczestniczyli:

Małgorzata Muzyczuk z Hrubieszowa i Dariusz Kuzdra Agros Zamość.

 


Opracował – Marek A. Kitliński (mak)

Na zdjęciu – Artur Kern MKS Unia Hrubieszów na najwyższym podium w roku 2012.