W ZS NR 4 w Hrubieszowie uczczono Pamięć Polskich Bohaterów Września 1939 r.

W poniedziałek 16.10.2017 r. na terenach przyszkolnych nauczyciele wychowania fizycznego Małgorzata Muzyczuk i Paweł Padkowski przeprowadzili coroczne Przełajowe Mistrzostwa Zespołu Szkół nr 4 w Hrubieszowie, jednocześnie poświęconych ,,Pamięci Polskim Bohaterom Września 1939 r. ”. Zwycięzcami zostali wśród dziewcząt Aleksandra Czepiel i kolejny raz Albert Romaszko u chłopców, oboje Technikum Agrobiznes. Odbyło się również uroczyste podsumowanie biegów.

Reklamy

 

PRZEŁAJOWE MISTRZOSTWA SZKOŁY POŚWIĘCONE ,,Pamięci Polskim Bohaterom Września 1939 r.”

16.10. 2017 r.

 

Dziewczęta:

1. Czepiel Aleksandra kl. III TA      – 12pkt.

2. Litwin Alicja kl. II TA                        – 10 pkt.

3. Kutyła Dominika kl. I TA                  –  8 pkt.

4. Dorota Agnieszka kl. I TA                –  6 pkt.

5. Czyż Karolina. ITA                            –  5 pkt.

6. Piotrowska Klaudia kl. IV TA              –  4 pkt.

7. Sidorska Marta kl. IVTA                    – 3 pkt.

 

Punktacja klasowa:

1. Klasa ITA      – 19pkt.

2. Klasa IIITA   –  12pkt.

3. Klasa IITA    –  10 pkt.

4.Klasa IVTA     –   7pkt .

 

Chłopcy:

1. Romaszko Albert kl. IVTA            –  12 pkt.

2. Makowski Piotr kl. II TA                   –  10 pkt.

3. Wójciechowski Paweł kl. IITA          – 8 pkt.

4. Kosa Michał kl. II TA                        – 6  pkt.

5. Janiak Arkadiusz kl. IITA                  –  4 pkt.

6.  Wróbel Krystian kl. IV TA                –  3 pkt.

7. Białek Mateusz  kl. II TA                  –  2 pkt.

 

Punktacja klasowa:

1. Klasa IITA    –   28 pkt.

2. Klasa IVTA    –   17pkt.

 

 

Punktacja drużynowa klas:

1. Klasa IITA    – 38pkt./15pkt.

2. Klasa IVTA    – 24pkt. /13pkt.

3. Klasa ITA      – 19pkt. /11pkt.

4. Klasa IIITA   – 12pkt. / 9pkt.

 

GRATULUJEMY!!!!!!

 

Foto i komunikat – Małgorzata Muzyczuk

Opracował – mak