Walne Zebranie Członków MKS „Unia” Hrubieszów

We wtorek 28 maja 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Hrubieszowie odbędzie się Walne Zebranie Członków MKS „Unia” Hrubieszów.

Reklamy

Na podstawie § 20 ust. 2 i 7 statutu, zarząd Miejskiego Klubu Sportowego „Unia”  Hrubieszów zwołuje na dzień 28 maja 2013 r. na godzinę 16.30 (I termin) lub na godzinę 17.00 (II termin, gdyby termin pierwszy nie doszedł do skutku) Walne Zebranie Członków  Klubu.

Walne Zebranie odbywać się będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Hrubieszowie przy ul. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór protokólanta.
 4. Przyjęcie regulaminu obrad.
 5. Wybór komisji mandatowo-wyborczej.
 6. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 7. Sprawozdanie zarządu z działalności MKS „Unia” Hrubieszów w 2012 roku.
 8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej MKS „Unia” Hrubieszów.
 9. Sprawozdanie komisji mandatowo-wyborczej.
 10. Dyskusja.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2012 r. oraz kierunków działalności klubu do końca bieżącej kadencji.
 12. Przedstawienie propozycji zmian w statucie MKS „Unia” Hrubieszów.

– dyskusja

– podjęcie uchwały

13. Rozpatrzenie rezygnacji Zdzisława Kosakowskiego z członka i prezesa zarządu MKS „Unia” oraz Ryszarda Zasadzińskiego z członka zarządu.

– dyskusja

– podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji.

14. Wybory prezesa zarządu  MKS „Unia” Hrubieszów.

            – wybór komisji skrutacyjnej (jeżeli zostaną zarządzone wybory tajne)

            – zgłaszanie kandydatów na prezesa zarządu

            – przeprowadzenie głosowania (jawne lub tajne, decyzja należy do WZCz)

            – podjęcie uchwały w sprawie wyboru prezesa zarządu MKS „Unia” Hrubieszów.

15. Zakończenie obrad.

 

Z. Kosakowski – prezes zarządu