Walne Zebranie Członków MKS Unia Hrubieszów

Zarząd MKS Unia Hrubieszów zwołuje na dzień 27 października 2015 r. Walne Zebranie Członków Klubu. Zebranie odbędzie się w sali narad HOSiR przy ul. Ciesielczuka 2.

Reklamy


Pierwszy termin Walnego Zebrania zarząd wyznaczył na godz. 16.30, a gdyby pierwszy termin nie doszedł do skutku (brak wymaganej frekwencji), termin drugi zarząd wyznaczył na ten sam dzień na godz. 17.00.


Główne proponowane tematy Walnego Zebrania to:

– dokonanie oceny działalności klubu w okresie sprawozdawczym za okres od 8 maja 2014 r. do 9 maja 2015 r.,

– dokonanie wyboru nowego prezesa zarządu klubu,

– powołanie sportowych sekcji autonomicznych klubu – lekkiej atletyki i podnoszenia ciężarów,

– rozpatrzenie propozycji zmian dot. składu liczbowego zarządu klubu,

– przyjęcie kierunków działania klubu na okres do końca obecnej kadencji (do 8 maja 2016 r.).


Zarząd klubu zwraca się z prośbą do wszystkich członków klubu o wzięcie udziału w Walnym Zebraniu oraz opłacenie należnych składek członkowskich.

Zarząd klubu zwraca się także z ofertą do wszystkich osób zainteresowanych działalnością klubu do nadania temu zainteresowaniu charakteru formalnego poprzez złożenie deklaracji członkowskiej i nabycie praw członka klubu. źródło: mksuniahrubieszow.pl