Walne Zebranie Członków MKS Unia. Prezes Kosakowski zostaje do października

Wczoraj (czwartek 10.07) obradowało Walne Zebranie Członków MKS „Unia” Hrubieszów, które zostało zwołane aby wybrać nowego prezesa zarządu klubu. Było ono konsekwencją złożenia rezygnacji z tej funkcji przez Zdzisława Kosakowskiego.

Reklamy

Ze względu na brak wymaganej statutem frekwencji, odbyło się ono w drugim terminie, a uczestniczyło w nim zaledwie 10 osób na 63 członków klubu.

Na funkcję prezesa zarządu klubu zgłoszono czterech kandydatów (w tym kandydaturę dotychczasowego prezesa), żadna ze zgłoszonych osób nie zgodziła się na kandydowanie.

W tej sytuacji zebrani podjęli uchwałę o zwróceniu się do obecnego prezesa aby termin swojej  rezygnacji przesunął na m-c październik br., kiedy zakończone i rozliczone zostaną, realizowane przez klub projekty ze środków szwajcarskich.

Na wniosek prezesa Kosakowskiego w uchwale znalazł się także zapis, który nakłada na zarząd oraz działaczy klubu obowiązek przekształcenia sekcji sportowych klubu w sekcje autonomiczne. Dotyczy to szczególnie sekcji piłki nożnej.

Od umieszczenia tego zapisu w uchwale, dotychczasowy prezes uzależnił dalsze pełnienie tych obowiązków do jesieni br.

Do czasu odbycia drugiej części WZCz zarząd klubu będzie czynił starania o znalezienie kandydata na nowego prezesa zarządu.

 

Info: mksuniahrubieszow.pl