Wybory SZS w Lublinie

W Lublinie odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Lubelskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego, którego działacze organizują tysiące zawodów międzyszkolnych w różnych dyscylinach sportowych. Do Zarządu wszedł nauczyciel wf ZS nr 2 w Hrubieszowie mgr Zbigniew Krawczuk.

Reklamy

Wcześniej w każdym powiecie były zorganizowane wybory na tym szczeblu oraz wybierano delegatów na w/w zjazd (LubieHrubie pisało o zebraniu w Hrubieszowie). Przed zebraniem wojewódzkim delegaci otrzymali w formacie biuletynu sprawozdanie z działalności za okres od 28.03.2004 do 28.03.2008 r.

M.in. przeczytamy w nim, że w tym okresie przeprowadzano w każdym roku szkolnym od 52 do 54 finałów wojewódzkich. Finały te poprzedzone były zawodami rejonowymi, których było też w tym okresie od 292 do 296. Na organizację tych zawodów pieniądze przekazywał Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i Zarząd Główny SZS w Warszawie. W przypadku zawodów niższego szczebla samorządy lokalne, szkolne oraz sponsorzy. Zawody rejonowe były poprzedzane mistrzostwami powiatu, a jeszcze wcześniej rozgrywano eliminacje gminne czy miejskie. Wiele szkół organizowało Szkolne Igrzyska Sportowe w różnych dyscyplinach sportowych. Czyli tych zawodów było tysiące.

LW SZS przeprowadzał również współzawodnictwo sportowe szkół i powiatów, akcję obozów sportowych, ogólnopolskie turnieje dla mistrzów województw, partycypował w kosztach mistrzów województwa lubelskiego na zawody ogólnopolskie, prowadził akcję „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży”.

W poprzednim Zarządzie Wojewódzkim działała mgr Janina Ewa Kitlińska, organizator zawodów powiatowych SZS w Hrubieszowie przez ponad 30 lat.

W sprawozdaniu znajdziemy wykaz szkół, które zajmowały czołowe miejsca w finałach wojewódzkich. I tak w szkołach podstawowych (Igrzyska) udało to się chłopcom ze Szkoły Podstawowej z Przewodowa w Badmintonie w roku szkolnym 2004/2005 – 2 miejsce, dziewczętom ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie w czwórboju la w r.szk. 2005/2006 – 3 miejsce oraz chłopcom ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Hrubieszowie w piłce ręcznej w r.szk. 2006/2007 – 3 miejsce.

W Gimnazjadzie na 3 miejscu uplasowały się dziewczęta z Gimnazjum nr 3 w Hrubieszowie w tenisie stołowym (indywidualnie).

W licealiadzie (szkoły średnie) na 3 pozycji ulokowali się chłopcy z ZS nr 3 w Hrubieszowie w r.szk. 2003/2004 w piłce ręcznej i ten sukces powtórzyli rok później, dziewczęta z ZS nr 2 w Hrubieszowie w tenisie stołowym w r. szk. 2005/2006 zajęły 3 lokatę (indywidualnie) i w tym samym roku szkolnym 2 pozycję w tej dyscyplinie ale drużynowo. Największy sukces odniosła drużyna dziewcząt z ZS nr 3 w Hrubieszowie zostając MISTRZEM WOJEWÓDZTWA w lidze lekkoatletycznej w r.szk. 2003/2004, rok później dziewczęta zajęły 2 lokatę w takiej samej lidze.

We współzawodnictwie wojewódzkim szkół w generalnej punktacji, w pierwszej dziesiątce przez 4 lata nie uplasowała się żadna ze szkół z naszego powiatu i miasta.

We współzawodnictwie sportowym powiatów, powiat Hrubieszów plasował się na następujących miejscach (r.szk. – pozycja):

2003/2004 – 13

2004/2005 – 17

2005/2006 – 19

2006/2007 – 18

Sklasyfikowano 24 powiaty.

Zebranie dla wielu działaczy, nauczycieli rozpoczęło się bardzo mile ponieważ otrzymali wiele odznaczeń i wyróżnień. Z naszego terenu odznaczeni zostali: Zbigniew Krawczuk nl ZS 2 Hrubieszów, organizator imprez – srebrną odznaką „Zasłużony dla Sportu” oraz Janina Ewa Kitlińska nl SP 1 Hrubieszów, wieloletni organizator imprez, Tomasz Szlonzak nl SP 3 Hrubieszów, Andrzej Podlewski nl G. 1 Hrubieszów, Małgorzata Muzyczuk nl ZS 4 Hrubieszów, Marek Ambroży Kitliński nl G. 2 Hrubieszów – otrzymali medale „Za Zasługi w Rozwoju Sportu Szkolnego”.

Tak jak we wstępie wspomniałem do Zarządu Wojewódzkiego został wybrany z naszego powiatu na czteroletnią kadencję p. Zbigniew Krawczuk.

Tak na marginesie wspomnę, że szkoda, że nie jest rozgrywane współzawodnictwo międzyszkolne w podnoszeniu ciężarów i unihokeju, ewentualnie w sportach walki, modelarstwie sportowym, szachach czy trójboju siłowym, bo akurat w tych dyscyplinach jesteśmy mocni lub dobrzy i w w/w współzawodnictwie szkół lub jako powiat zajmowalibyśmy wyższe miejsca.

Opracował – mak

Na zdjęciu – Z mikrofonem p. Zbigniew Krawczuk został wybrany do Zarządu Wojewódzkiego SZS i tam będzie m.in. reprezentował nasz powiat.