Wybory w Powiatowym SZS

Zgodnie z zapowiedziami 12 marca 2008 r. od godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego.

Reklamy

Przewodniczącym został wybrany nauczyciel wf z Zespołu Szkół w Horodle mgr Mirosław Kamień.
Po czteroletniej kadencji zebranie otworzyła przewodnicząca tego związku mgr Marzena Bielecka, nauczycielka wf w SP nr 2 w Hrubieszowie. Przywitała wszystkich zgromadzonych oraz Naczelnika Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego mgr Dariusza Czujkowskiego oraz nowego dyrektora HOSiR p. Stanisława Łuczkiewicza.

Zebranie prowadził nauczyciel ZS nr 2 w Hrubieszowie, organizator zawodów powiatowych mgr Zbigniew Krawczuk. Na początek odczytał sprawozdanie z minionej kadencji działalności zarządu oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej. Kilku osobom zostały wręczone dyplomy za wyjątkową działalność na rzecz sportu międzyszkolnego.
Wybrana została komisja skrutacyjna, która liczyła w jawnym głosowaniu głosy. Po podliczeniu i ukonstytuowaniu się nowy siedmioosobowy zarząd wygląda następująco:
przewodniczący – mgr Mirosław Kamień,
z –cy mgr Drączkowski Czesław Piotr – nauczyciel wf w Gim nr 3 Hrubieszów
i mgr Tarnawski Leszek – nauczyciel wf ZS nr 1 w Hrubieszowie,
sekretarz mgr Urszula Przytuła – nl wf G. w Mirczu,
skarbnik mgr Katarzyna Skawińska – nl wf w ZS nr 1 w Hrubieszowie,
członkowie: mgr Paweł Patkowski – nl w ZS nr 4 w Hrubieszowie
i mgr Wojciechowski Kamil – nl wf w G. 3 w Hrubieszowie.
Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie:
przewodniczący mgr Zbigniew Krawczuk – nl wf w ZS nr 2 w Hrubieszowie
członkowie: mgr Małgorzata Muzyczuk – nl wf w ZS nr 4 w Hrubieszowie
i mgr Andrzej Podlewski – nl wf w G. nr 1 w Hrubieszowie

Delegatami na wojewódzki zjazd do Lublina będą cztery osoby z wybranej piątki: P. Patkowski, Cz. Drączkowski, M. Kamień, Zb. Krawczuk, K. Wojciechowski.

W dyskusji zostały poruszone ważne problemy m.in. np. o trudnościach połączenia przeprowadzania kilkudziesięciu zawodów międzyszkolnych przez nauczyciela czynnego, o trudnościach przy rozliczaniu się po zawodach, o braku środków na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (prawie wszyscy nauczyciele prowadzą je społecznie), o kłopotach finansowych, jakie występują, kiedy szkoła odnosi sukcesy i chce brać udział w zawodach wyższego szczebla, podsumowanie czteroletniej kadencji powinny być bardziej uroczyste itd.

W związku z rezygnacją p. Zbigniewa Krawczuka z przeprowadzania w/w zawodów, na razie zawody społecznie będą przeprowadzać nauczyciele ze zgłaszających się szkół. Po wygranym przetargu weźmie się za nie HOSiR, na zlecenie Unii Hrubieszów.

Wobec powyższego ciężkie zadanie czeka nowy zarząd aby zapewnić dzieciom i młodzieży m.in.: właściwe wypełnianie czasu wolnego, poprawianie im stanu zdrowia i sprawności fizycznej, oderwanie ich od niewłaściwych uzależnień, zapewnić im rywalizację sportową od szczebla początkowego do coraz wyższego, wyłowić talenty sportowe do dalszego szkolenia, tak aby mogli rozwijać swoje uzdolnienia do reprezentowania – może nawet naszego kraju, itp.

No cóż, sporo pracy dla nowego zarządu– życzmy mu jak najlepszych pomysłów wdrażanych do praktyki, ale pozostali nauczyciele i dyrektorzy szkół oraz współpracujący z nimi urzędnicy nie powinni siedzieć z założonymi rękoma i czekać co zrobią, powinni być z nimi w stałym kontakcie i pomagać w miarę możliwości jak najczęściej.

Opracował – mak

zobacz zdjęcia >>