Wybrano nowy zarząd Unii Hrubieszów

W piątek 6 kwietnia w sali konferencyjnej HOSiR odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków MKS Unia Hrubieszów. Zebraniu przewodniczył Leszek Tarnawski.

Reklamy

 

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych w ubiegłym szkoleniowców Unii – Andrzeja Kulczyńskiego i Andrzeja Greszety.

Następnie Robert Łukasiewicz przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres 2016 – 2018. Sprawozdanie finansowe oraz z działalności klubu przedstawił prezes Ernest Lipski. Walne Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi. 

W ostatnim punkcie zebrania doszło do wyborów nowego Zarządu. Członkowie oprócz zasiadających dotychczasowo w zarządzie osób, zaproponowali piłkarza I zespołu Mariusza Zająca.

Od 6 kwietnia 2018 r.przez kolejne 2 lata zarząd klubu będzie wyglądał następująco:

1. Ernest Lipski – Prezes

2. Wojciech Lecko – Wiceprezes ds sekcji Piłki Nożnej

3. Antoni Czerniak – Wiceprezes ds sekcji Podnoszenia Ciężarów

4. Tomasz Magdziak – Wiceprezes ds sekcji Lekkiej Atletyki

5. Tomasz Pańko – Skarbnik

6. Dariusz Mękal

7. Mariusz Zając.

 

Dokonano również wyboru Komisji Rewizyjnej na kolejne 2 lata:

1. Mirosław Kamień – Przewodniczący

2. Marcin Kusiak – Sekretarz

3. Artur Kern.

 

Życzymy sukcesów!

 

(źródło i fot. HOSiR)