Wyniki III Turnieju Piłki Nożnej rocznik 2002 i młodsi „Jelonki Piłkarskie”

7 czerwca 2013 roku na boiskach sportowych ORLIK należących do Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie odbył się III Turniej Piłki Nożnej rocznika 2002 i młodsi „Jelonki Piłkarskie”.

Reklamy


KOMUNIKAT
z III Turnieju Piłki Nożnej rocznik 2002 i młodsi „Jelonki Piłkarskie”w Hrubieszowie

W dniu 7 czerwca 2013 roku na boiskach sportowych ORLIK należących do Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie odbył się III Turniej Piłki Nożnej rocznika 2002 i młodsi „Jelonki Piłkarskie”,który został zorganizowany przez Stowarzyszenie Edukacyjne”Razem” w Hrubieszowie i Burmistrza Miasta Hrubieszów. Współorganizatorem turnieju był Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie.

Nazwa turnieju nawiązuje do herbu miasta Hrubieszów w którym znajduje się piękny,waleczny i dumny jeleń. Organizatorzy pragną nie tylko odwoływać się do tych wartości,ale je dostrzegać,kształtować i rozwijać. Uczyć zasad fair play i doskonale bawić się poprzez udział w rozgrywkach sportowych. Dodatkowo propagować zdrowy styl życia i popularyzować miasto i ziemię hrubieszowską.

Nagrody ufundowali:Burmistrz Miasta,(puchary dla najlepszego strzelca,technika i bramkarza,nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych drużyn) i Stowarzyszenie Edukacyjne ”Razem” w Hrubieszowie( puchary dla opiekunów drużyn,dyplomy indywidualnie i drużynowo).HOSiR zabezpieczył obsługę sędziowską w osobie Mirosława Szupera.

W turnieju udział wzięło 5 drużyn ( w tym 2 dziewcząt ) pod opieką Tomasza Lenarda z ZSM nr 3 w Hrubieszowie,Jacka Giergiela i Edyty Kucharskiej z ZSM nr 1 w Hrubieszowie, Agnieszki Kłoda z ZS w Kryłowie oraz Wojciecha Widyma  ze Szkoły Podstawowej z Miączyna.

Mecze rozegrano systemem każdy z każdym w czasie po 10 minut połowa. Drużyny wykazały się wielką walecznością ,przedstawiły piękną sportową rywalizację w duchu fair play z dumą reprezentując swoje szkoły.   

Pierwsze miejsce wśród chłopców zajęła drużyna z ZSM nr 3 w Hrubieszowie przed  drużyną ze Szkoły Podstawowej w Miączynie(po rzutach karnych), a trzecie miejsce drużyna ZSM nr 1 w Hrubieszowie.

Najlepszym bramkarzem został Bartłomiej Zieliński ze Szkoły Podstawowej w Miączynie.

Najlepszym technikiem został Michał Paradowski ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Hrubieszowie.

Najlepszym strzelcem  został Kacper Wanarski ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Hrubieszowie.

Mecz pomiędzy dziewczynkami z ZSM nr 1 w Hrubieszowie,a dziewczynkami z ZS w Kryłowie wygrały dziewczynki z ZSM nr 1 w Hrubieszowie.

Każdy z nich otrzymał puchar z grawerką i dyplom ufunowany przez Burmistrza Miasta w Hrubieszowie i Stowarzyszenie Edukacyjne”Razem” w Hrubieszowie. 

Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i puchary indywidualnie i drużynowo ufundowane przez Stowarzyszenie Edukacyjne”Razem” w Hrubieszowie oraz,które przekazano poszczególnym szkołom podstawowym z Hrubieszowa i Miączyna. Dziękujemy panu Burmistrzowi Miasta  Hrubieszowa za wspaniałe nagrody.  

Puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe zostały wręczone na zakończenie turnieju przez Tomasza Wojciecha Antoniuka prezesa stowarzyszenia i Mirosława Szupra przedstawiciela HOSiR w Hrubieszowie.

Wszystkim organizatorom i współorganizatorom,fundatorom nagród i osobom wspomagającym serdecznie dziękujemy za pomoc przy przygotowaniu i przeprowadzeniu turnieju. Dziękujemy opiekunom za wsparcie duchowe,nauczycielom za poświęcony czas,opiekę i przygotowanie drużyn,a  dyrektorom szkół za przychylność i zgody na udział. Organizatorzy składają podziękowania dla pani Danuty Krawczuk dyrektor ZSM nr 3 w Hrubieszowie za udostępnienie boisk ORLIK.

Trzecia edycja turnieju cechowała się sporym zainteresowaniem i wysokim poziomem. 

Na uwagę zasługuje udział drużyny ze Szkoły Podstawowej w Miączynie, która znajduje się w powiecie zamojskim.  

 

ORGANIZATORZY 

 

źródło: UM Hrubieszów

fot. Organizatorzy