XI Bieg Herbowy

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie w dniu 31.05.2009 r.(niedziela) organizuje XI Bieg Herbowy, którego głównym celem jest uczczenie rocznicy nadania herbu powiatowi. Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa.

Zawody będą miały charakter biegów ulicznych. Start i meta przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, ul. Narutowicza 34.

***

REGULAMIN
XI BIEGU HERBOWEGO
XVII GRAND PRIX POLSKI ŚRODKOWO – WSCHODNIEJ W BIEGACH ULICZNYCH I PRZEŁAJOWYCH

REGULAMIN i KARTA ZGŁOSZENIA – plik do pobrania >>

PATRONAT HONOROWY
Józef Kuropatwa – Starosta Hrubieszowski i Andrzej Barczuk – Przewodniczący Rady Powiatu w Hrubieszowie

ORGANIZATOR
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, ul. Narutowicza 34, 22-500 Hrubieszów, tel. 084 696 50 68, fax. 084 696 38 56, e-mail: edukacja@hrubieszow.net.pl, www.starostwo.hrubieszow.pl;
Rada Organizatorów Biegów Ulicznych i Przełajowych Polski Środkowo – Wschodniej.

CEL IMPREZY
• uczczenie rocznicy nadaniu herbu powiatowi, promocja powiatu hrubieszowskiego;
• popularyzacja biegania jako formy czynnego wypoczynku oraz integracja społeczności lokalnej;
• rywalizacja indywidualna w ramach Grand Prix Polski Środkowo- Wschodniej.
• podniesienie poziomu biegania i poszerzenie oferty sportowej rywalizacji

TERMIN I MIEJSCE IMPREZY
31 maja 2009 r. (niedziela); start i meta przy siedzibie Starostwa Powiatowego ul. Narutowicza 34; trasa asfaltowa ulicami miasta, trasa nie posiada atestu.

BIURO I ZGŁOSZENIA
• biuro zawodów w dniu zawodów będzie znajdowało się w holu Starostwa Powiatowego od godz. 9.30;
• zgłoszenia imienne (na czytelnie wypełnionych i podpisanych kartach zgłoszeniowych) należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie do dnia 29.05.2009 r.; wyjątkowo zgłoszenia przyjmowane będą również w dniu zawodów w godz. 9.30 – 10.30.

WARUNKI UCZESTNICTWA
• warunkiem uczestnictwa w zawodach jest posiadanie ważnych badań lekarskich uprawniające do startu na dystansach określonych przepisami PZLA, za co odpowiadają nauczyciele ze zgłaszających szkół i trenerzy klubowi; jeżeli szkoła nie zgłasza uczniów do zawodów, to niepełnoletni powinni posiadać zezwolenia rodziców lub prawnych opiekunów;
• przed każdym biegiem będzie sprawdzana lista zgłoszonych zawodników w celu wyeliminowania osób, które wypełniły karty startowe lecz nie potwierdziły spełnienia postanowień niniejszego regulaminu na podpisanej przez upoważnione osoby karcie zgłoszenia;
• kartę zgłoszenia dzieci do biegu przedszkolaka podpisuje rodzic lub prawny opiekun;
• w przypadku zgłoszeń indywidualnych kartę zgłoszenia dla osób niepełnoletnich podpisuje rodzic/ prawny opiekun; podpis jest równoznaczny z oświadczeniem, iż dziecko posiada ważne badania lekarskie uprawniające do startu na dystansach określonych przepisami PZLA, a rodzic/ prawny opiekun wyraża zgodę na samodzielny udział dziecka w zawodach;
• indywidualną kartę zgłoszenia osób pełnoletnich podpisuje zawodnik; podpis jest równoznaczny z oświadczeniem, iż posiada on ważne badania lekarskie uprawniające do startu na dystansach określonych przepisami PZLA;
• karta zgłoszenia zbiorowego powinna zawierać nazwę i adres szkoły/ placówki lub klubu sportowego, imiona i nazwiska zawodników wraz z latami urodzenia oraz imiona i nazwiska opiekunów podczas zawodów; kartę zgłoszenia w przypadku zgłoszeń zbiorowych podpisuje dyrektor szkoły, placówki lub prezes klubu sportowego, lekarz i osoby pełniące opiekę nad zawodnikami podczas imprezy;
• wszyscy uczestnicy powinni posiadać czytelnie wypełnione karty startowe, które należy oddać sędziom na mecie w celu sklasyfikowania;
• zabrania się startu na podwójnych dystansach;
• kategorie wiekowe w Biegu Głównym: mężczyźni- M-16 (16-19 lat); M-20 (20-29 lat); M-30 (30-39 lat); M-40 (40-49 lat); M-50 (50-59 lat); M-60 (60 lat i więcej) /obowiązuje tylko rok urodzenia/; kobiety– tylko OPEN.

PROGRAM MINUTOWY

11.00 Otwarcie XI Biegu Herbowego
11.10 Bieg 100 m przedszkolaków* dziewczęta i chłopcy – rocznik 2002 i młodsi
11.15 Bieg 600 m* dziewczęta – rocznik 1998 i młodsi
11.20 Bieg 600 m* chłopcy – rocznik 1998 i młodsi
11.25 Bieg 800 m* dziewczęta – rocznik 1997/1996
11.30 Bieg 800 m* chłopcy – rocznik 1997/1996
11.35 Bieg 800 m* dziewczęta – rocznik 1995/1994
11.40 Bieg 1400 m* chłopcy – rocznik 1995/1994
11.50 Bieg 1400 m* dziewczęta – rocznik 1993/1992
12.00 Bieg 1400 m* chłopcy – rocznik 1993/1992
12.10 Bieg 1400 m* dziewczęta – rocznik 1991/1990
12.20 Bieg 1400 m* chłopcy – rocznik 1991/1990
12.30 „BIEG HERBOWY” (BIEG GŁÓWNY)– 4200M OPEN KOBIET I MĘŻCZYZN OD 16 LAT
13.15. Dekoracje Biegu Głównego
*dekoracje na bieżąco

PUNKTACJA INDYWIDUALNA
Punktacja prowadzona będzie zgodnie z Regulaminem XVII Grand- Prix Polski Śr.– Wsch. w Biegach Ulicznych i Przełajowych w 2009 r.
Do punktacji nie wlicza się zawodników zagranicznych i nie przydziela się im punktów.

NAGRODY

BIEG GŁÓWNY*
KLASYFIKACJA OPEN KOBIET I MĘŻCZYZN
I nagroda pieniężna – 700 zł, puchar, dyplom,
II nagroda pieniężna – 500 zł, dyplom,
III nagroda pieniężna – 300 zł, dyplom,
IV nagroda pieniężna – 250 zł, dyplom,
V nagroda pieniężna – 150 zł, dyplom,
VI nagroda pieniężna – 100 zł, dyplom,

BIEG GŁÓWNY*
KLASYFIKACJA WIEKOWA MĘŻCZYZN
I dyplom, nagroda 100 zł
II dyplom
III dyplom

*Nagród w klasyfikacji open i klasyfikacji wiekowej w Biegu Głównym nie dubluje się

BIEGI DZIECI I MŁODZIEŻY

KATEGORIA DZIEWCZĘTA I CHŁOPCY
I dyplom, upominki promocyjne
II dyplom, upominki promocyjne
III dyplom, upominki promocyjne
IV dyplom, upominki promocyjne
V dyplom, upominki promocyjne
VI dyplom, upominki promocyjne

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA DZIECI I MŁODZIEŻY*
Z PODZIAŁEM NA SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
I puchar, dyplom, nagroda rzeczowa
II puchar, dyplom
III puchar, dyplom
* Komunikat z klasyfikacji drużynowej szkół zostanie sporządzony i zamieszczony na stronie internetowej www.starostwo.hrubieszow.pl do dnia 03. 06.2009 r. Uroczyste wręczenie trofeów dla szkół nastąpi na najbliższej sesji Rady Powiatu w Hrubieszowie

BIEG PRZEDSZKOLAKÓW*
KATEGORIA DZIEWCZĘTA I CHŁOPCY
I dyplom, nagroda rzeczowa
II dyplom, nagroda rzeczowa
III dyplom, nagroda rzeczowa
IV dyplom,
V dyplom,
VI dyplom,
*Każdy przedszkolak, który ukończy bieg otrzyma upominek

Ponadto zawodnicy wszystkich kategorii, którzy zajęli miejsca od 1 do 6 otrzymają pamiątkowe puchary lub pamiątkowe medale lub pamiątkowe statuetki.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKÓW BIEGU
• biegi obywać się będą oznakowaną trasą zamkniętą dla ruchu;
• kolumnę biegową w Biegu Głównym będzie prowadził pilot;
• trasa biegu będzie oznakowana taśmami na odcinkach prostych i skrzyżowaniach;
• zabezpieczenie medyczne (karetka) będzie znajdować w punkcie startowym w godz. 11.00 do 14.00;
• trasa biegu będzie zabezpieczona przez oznakowane służby porządkowe organizatora posiadające środki łączności.

UWAGI KOŃCOWE
• w klasyfikacji OPEN Biegu Głównego podaje się zawodników i zawodniczki w kolejności uzyskanych czasów na mecie, niezależnie od kategorii wiekowej w jakiej startują; klasyfikacja zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych zostanie przeprowadzona pod warunkiem, iż sklasyfikowanych zostanie minimum 3 zawodników w danej kategorii;
• podpisanie karty zgłoszenia przez zawodnika jest jednoznaczne z przyjęciem przez zawodnika warunków regulaminu biegu i jest równoznaczne z podpisaniem umowy cywilno-prawnej między organizatorem a zawodnikiem;
• koszty organizacyjne zawodów i nagród pokrywa organizator, pozostałe koszty (w tym koszty przejazdów na zawody) pokrywają uczestnicy;
• za ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków odpowiedzialne są kluby lub organizacje zgłaszające do imprezy (ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. (t. j. Dz. U. z 2007 nr 226, poz. 1675));
• w sprawach spornych nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje sędzia główny zawodów oraz organizator;
• organizator zabezpiecza przebieralnię w budynku Starostwa Powiatowego, ale nie odpowiada za pozostawione tam rzeczy;
• każdy uczestnik biegu otrzyma napój lub wodę mineralną i baton lub wafelek.

***

Rezerwacja noclegów indywidualnie m.in.:
– Hotel – Restauracja „Kasieńka”, ul. Staszica 6,22-500 Hrubieszów, tel. ( 084) 696 28 42; miejsca hotelowe: pokoje 1 osobowe – 100zł/ dobę; 2 osobowe – 120zł/ dobę; 3 osobowe – 150zł/ dobę, apartament – 200zł/ dobę
– Hotel – Restauracja „Szałas”, ul. Piłsudskiego 133, 22-500 Hrubieszów, tel. (084) 697 06 80 tel. kom . 694 607 599; miejsca hotelowe: pokoje 1 osobowe – 70zł/ dobę; 2 osobowe – 120 zł/ dobę; 3 osobowe – 180zł/ dobę; 4 osobowe – 240zł/ dobę; 5 osobowe- 250zł/ dobę
– Bursa Międzyszkolna, ul. Zamojska 16A, 22-500 Hrubieszów, tel. (0-84) 696 26 51, 696 49 11, fax. (0-84) 696 49 11, e-mail: bursa01@poczta.onet.pl, www.bursa.hrubieszow.net.pl

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

Hrubieszow LubieHrubie 2009