XX Międzynarodowy Bieg Unii Horodelskiej

Horodło – Hrubieszów

Reklamy

W niedzielę, 26.09.2010 r. o godz. 12.00 wyruszą z Horodła przez Strzyżów do Hrubieszowa uczestnicy Jubileuszowego XX Międzynarodowego Biegu Półmaratońskiego „Unii Horodelskiej”. Można biegać, fotografować i kibicować!

W cześniej od godz. 10.00 w Horodle odbędą się biegi dla dzieci i młodzieży. Meta biegu głównego jest usytuowana przy Hrubieszowskim Domu Kultury. Przyjdź i doceń wysiłek sportowców. Jednym z faworytów biegu głównego jest halowy rekordzista Polski na 5000 m – Artur Kern z Hrubieszowa, który wygrał już w tym roku wszystkie biegi organizowane w naszym powiecie, czyli Bieg Cukrowniczy w Werbkowicach, Bieg Herbowy w Hrubieszowie i Bieg Szlakiem Gotów z Masłomęcza do Hrubieszowa. Czy wygra po raz czwarty!? Jednocześnie zechce osiągnąć wynik, który pozwoli mu poprawić rekord trasy i uzyskać jak najwyższą klasę sprtową, która uplasuje go wysoko w polskich tabelach za sezon 2010. (mak)

W dniu 26 września 2010r. Na trasie z Horodła do Hrubieszowa odbędzie się XX MIĘDZYNARODOWY BIEG UNII HORODELSKIEJ. Ta, organizowana już od 20-stu lat impreza gromadzi co roku, w kolejne rocznice unii polsko – litewskiej z 1413 r. zawodników zrzeszonych i niezrzeszonych z terenu Polski i krajów ościennych, a obok juniorów i seniorów biorą w niej udział także weterani.

Od swego zarania trasa Biegu liczyła 20km natomiast od roku 2001 została wydłużona do dystansu półmaratonu. Od tego czasu Bieg Unii jest jednocześnie Mistrzostwami Województwa Lubelskiego w półmaratonie. Zaliczany jest on także do Grand-Prix Polski Środkowo-Wschodniej w Biegach Ulicznych i Przełajowych.

W dziewiętnastu dotychczasowych edycjach biegu, dziewięciokrotnie zwyciężali zawodnicy z Polski, pięciokrotnie reprezentanci Ukrainy, czterokrotnie – Białorusi i raz Rosji.

W klasyfikacji kobiet, dziesięć razy dominowały biegaczki z Polski, sześć razy z Ukrainy, dwa razy z Białorusi i raz z Mołdawii.

W historii biegu swoistym rekordzistą wśród mężczyzn jest Dariusz Kuzdra z Zamojskiego Agrosu, który tryumfował aż pięć razy. Również pięciokrotnie zwyciężała wśród kobiet biegaczka tego samego klubu – Dorota Gruca.

Po dwa zwycięstwa na swoim koncie mają natomiast: Sergiej Zaczepa, Lenina Olenieva, Natalia Jakimowicz z Ukrainy oraz Grigorij Nikołajevnia z Białorusi.

Swoją obecność zaznaczają także co roku biegacze i biegaczki Hrubieszowskiej Unii, a ich największe sukcesy w tej imprezie to: zwycięstwo Artura Jabłońskiego w klasyfikacji open w 2005r. a także pierwsze miejsce wśród kobiet Małgorzaty Muzyczuk w 1998r.

Rekord trasy półmaratonu Horodło – Hrubieszów – 1:07,40 nie został pobity od 2001r. i należy nadal do Ukraińca – Anatolija Żeruka.

Zapraszamy Państwa na tegoroczną, jubileuszową edycję Biegu, którego trasa prowadzić będzie przez malownicze tereny nadbużańskie, oraz Kotlinę Hrubieszowską.

Organizatorzy

***

REGULAMIN I PROGRAM
XX Międzynarodowego Biegu Ulicznego „Unii Horodelskiej”
organizowanego na trasie HORODŁO – HRUBIESZÓW w dniu 26.09.2010 roku

Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Półmaratonie
(trasa posiada atest PZLA)

Bieg zaliczany jest do Grand Prix Polski Środkowo-Wschodniej

Organizatorzy:
-MKS”Unia” w Hrubieszowie,
-HOSiR w Hrubieszowie,
-Rada i Burmistrz Miasta Hrubieszowa,
-Rada i Wójt Gminy Horodło,
-Rada i Wójt Gminy Hrubieszów,
-Lubelski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki,

Cel imprezy:
-Upamiętnienie rocznicy zawarcia Unii Polsko-Litewskiej w 1413r.
-Popularyzacja biegów ulicznych wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
-wyłonienie zwycięzców we wszystkich kategoriach regulaminowych,
-promocja Horodła, Hrubieszowa,

Termin i miejsc 26.09.2010 roku (niedziela)
-biegi młodzieżowe centrum Horodła godz.10:00,
-start do biegu głównego w Horodle ul. J. Piłsudskiego godz.12:00,
-meta w Hrubieszowie ul.3 – go Maja przy HDK godz.13:00 – 14:00

Trasa biegu głównego – prowadzić będzie kolejno:

-Na odcinku drogi wojewódzkiej nr 816 od skrzyżowania z ul.Rynek do skrzyżowania z drogą powiatową (ul.J.Piłsudskiego w Horodle),

-Na odcinku drogi powiatowej nr 3404L Horodło – Teratyn do skrzyżowania z drogą nr 3409L,
a następnie drogą powiatową nr 3409L Horodło – Strzyżów,

-Na odcinku drogi krajowej nr 74 Strzyżów – Hrubieszów (do ronda w Hrubieszowie u zbiegu ulic Wyzwolenia, J.Piłsudskiego i Kolejowej),

-Na odcinku drogi powiatowej – ul.J.Piłsudskiego do skrzyżowania z ul.Staszica,

-Na odcinku drogi wojewódzkiej nr 844 od skrzyżowania z ul. J. Piłsudskiego do Hrubieszowskiego Domu Kultury (ul. St. Staszica oraz ul. 3-go Maja),

Warunki uczestnictwa:
-w zawodach mogą brać udział wszyscy chętni posiadający ważne badania lekarskie. Dzieci i młodzież szkolna występują pod opieką nauczycieli i wychowawców. Każdy zawodnik musi posiadać czytelnie wypełnioną kartę startową wg załączonego wzoru, okazaną sędziemu na starcie i zdaną na mecie biegu. W biegu głównym udział biorą zawodnicy i zawodniczki urodzeni w roku 1993 i starsi,

Zgłoszenia:
-Przyjmowane będą pisemnie, telefonicznie, indywidualnie i pocztą elektroniczną do dnia 24.09.2010 roku do godz.15,00 na adres:

MKS „Unia” w Hrubieszowie
ul. M. Ciesielczuka 2
22-500 Hrubieszów
tel/fax.84-696 2381
email:mks_unia_hrubieszow@op.pl

W dniu zawodów zgłoszenia przyjmowane będą osobiście w biurze zawodów mieszczącym się w budynku Hrubieszowskiego Domu Kultury przy ul.3-go Maja ewentualnie na miejscu startu w Horodle u sędziego głównego,

Wpisowe:
-Bieg Główny – 8 złotych płatne w sekretariacie zawodów. W biegach młodzieżowych wpisowe nie będzie pobierane.

Nagrody:

W biegu głównym (półmaraton):

KOBIETY I MĘŻCZYŹNI (ODDZIELNIE)

I miejsce puchar+nagroda pieniężna+dyplom
II miejsce puchar+nagroda pieniężna+dyplom
III miejsce puchar+nagroda pieniężna+dyplom
IV miejsce nagroda pieniężna+dyplom
V miejsce nagroda pieniężna+dyplom
VI miejsce nagroda pieniężna+dyplom

Mistrz i Mistrzyni woj. lubelskiego w półmaratonie otrzymują puchary.

Klasyfikacja wśród mężczyzn prowadzona będzie w kategorii open oraz w przedziałach wiekowych

17-19 lat I miejsce puchar+nagroda pieniężna+dyplom
20-29 lat I miejsce puchar+nagroda pieniężna+dyplom
30-39 lat I miejsce puchar+nagroda pieniężna+dyplom
40-49 lat I miejsce puchar+nagroda pieniężna+dyplom
50-59 lat I miejsce puchar+nagroda pieniężna+dyplom
60 lat i starsi I miejsce puchar+nagroda pieniężna+dyplom

UWAGA: nagrody nie będą dublowane.

Kobiety będą klasyfikowane wspólnie bez podziału na kategorie wiekowe.

Nagrody w biegach młodzieżowych:
– miejsca od I-III dyplomy+upominki, miejsca do IV-VI dyplomy.

Zasady bezpieczeństwa:

1. Bieg główny dobędzie się przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym, dlatego wszystkich uczestników obowiązują przepisy ruchu drogowego.

2. Na całej trasie biegu każdy jego uczestnik musi zachować szczególną ostrożność dobiegając do skrzyżowań oraz ostrych zakrętów.

3. Zawodnicy poruszają się po pasie drogowym wskazanym przez sędziego głównego, sędziego trasy oraz funkcjonariuszy policji, którzy radiowozem pilotować będą stawkę biegaczy.

4. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa każdy uczestnik musi bezzwłocznie podporządkować się poleceniom:sędziego głównego, sędziego trasy, funkcjonariuszy Policji oraz członków członków służby porządkowej.

5. W przypadku urazu, kontuzji lub złego samopoczucia zawodnik przechodzi na pobocze i podnosząc rękę do góry wzywa sędziego trasy, a ten wzywa ratowników medycznych poruszających się ambulansem na końcu stawki biegaczy.

Uwagi końcowe:

a) biuro zawodów w dniu imprezy będzie czynne od godz. 8:30 w Hrubieszowskim Domu Kultury przy ul. 3-go Maja,
b) wyniki zawodów wliczane są do punktacji Grand Prix Polski Środkowo-Wschodniej,
c) za ubezpieczenie NNW odpowiedzialne są kluby i instytucje zgłaszające zawodników do imprezy (ustawa o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 roku art. 52, pkt. 2, Dz. U. Nr 226 poz. 1675 z 2009 r tekst jednolity),
d) w sprawach spornych nie ujętych niniejszym regulaminem decydują sędzia główny i bezpośredni organizator,
e) zawodnik zgłaszający się do Biegu Głównego obowiązany jest podać w biurze zawodów do protokołu swój numer startowy, a w przypadku jego braku pobrać numer od organizatora i zwrócić go po zakończonych zawodach,
f) na trasie Biegu Głównego organizatorzy przewidują dwa punkty odświeżania, zlokalizowane w miejscowości Strzyżów i Husynne,
g) każdemu uczestnikowi Biegu Głównego przysługuje gorący posiłek, który będzie wydawany przy mecie w budynku HDK,

PROGRAM MINUTOWY IMPREZY:

Biegi młodzieżowe

godz. 9:45 – Otwarcie Imprezy (Centrum Horodła)
godz. 10:00 – Dziewczynki rocznik 2000 i młodsze dystans:800m,
godz. 10:15 – Chłopcy rocznik 2000 i młodsi dystans:800m,
godz. 10:25 – Dziewczęta rocznik 1999-1998 dystans:800m,
godz. 10:35 – Chłopcy rocznik 1999-1998 dystans:800m,
godz. 10:45 – Dziewczęta rocznik 1997-1996 dystans:800m,
godz. 10:55 – Chłopcy rocznik 1997-1996 dystans:1000m,
godz. 11:05 – Dziewczęta rocznik 1995-1994 dystans:1000m,
godz. 11:15 – Chłopcy rocznik 1995-1994 dystans:1000m,
godz. 11:25 – Dziewczęta rocznik 1993-1992 dystans:1000m,
godz. 11:35 – Chłopcy rocznik 1993-1992 dystans:1000m,

BIEG GŁÓWNY

godz. 12:00 START do Biegu Głównego w Horodle przy ulicy J. Piłsudskiego,
godz. 12:15-12:30 Hrebenne,
godz. 12:30-13:00 Strzyżów,
godz. 12:45-13:25 Husynne,
godz. 13:05-14:00 META w Hrubieszowie przy ulicy 3-go Maja obok HDK,

UWAGA! Zawodnicy startujący w biegu głównym gromadzą się na zbiórce o godz. 9:50 obok Hrubieszowskiego Domu Kultury, przy autokarze z napisem BIEG, skąd zostaną przewiezieni na start do Horodła. Zawodnicy mogą dojechać na miejsce startu również własnym transportem.

ORGANIZATORZY

_______________________________________________

KARTA STARTOWA

Imię i nazwisko zawodnika/czki……………………………….

Rok urodzenia…………………….dystans……………………

Szkoła……………………………………………………………

Imię i Nazwisko nauczyciela/opiekuna

_______________________________________________

***

Z historii biegu

Bieg X – 24 IX 2000 – HORODŁO – HRUBIESZÓW – 20 km.

Kobiety
1. Jakimowicz Natalia Ukraina 1.12:46
2. Gruca – Giezek Dorota Agros Zamość 1.12:51
3. Zadorożna Ałła Białoruś 1.13:09
4. Kunachowiec Irina Białoruś 1.15:29
5. Muzyczuk Małgorzata Unia Hrubieszów 1.34:37
6. Wołosiuk Ludmiła Białoruś 1.35:25
7. Wołosiuk Swietłana Białoruś 1.40:08
8. Igras Krystyna Chełm 1.41:25

Mężczyźni
1. Zaczepa Sergiej 74 Ukraina 1.01:42
2. Kamiński Mariusz ZNTK Łapy 1.01:51
3. Łabunienko Aleksander 75 Bialoruś 1.02:49
4. Łomonosow Wiktor 79 Białoruś 1.03:07
5. Szydłowski Sławomir 75 Biała Podl. 1.03:35
6. Holownickij Aleksiej 77Ukraina 1.03:55
7. Kuzdra Dariusz 75Znicz Biłgoraj 1.05:10
8. Sitkowski Aleksander Ukraina 1.05:36
9. Czugajewskij Walery Ukraina 1.06:35
10. Kitliński Piotr 72 Nefryt Lubartów 1.09:40
11. Jabłoński Artur 81Unia Hrubieszów 1.09:42
12. Węcławik Andrzej 79 Unia Hrubieszów 1.13:28
13. Grzesiak Marek 59Nefryt Lubartów 1.13:42
14. Chwedyna Tomasz 73 LZS Milanów 1.14:59
15. Banach Jarosław Zamość 1.16:33
16. Domański Marek 70 LZS Podlasie 1.17:43
17. Olesiewicz Wiesław 42Białystok 1.17:55
18. Chwiejczak Jan 62 Zwierzyniec 1.27:31
19. Kusy Adam 57 Zwierzyniec 1.28:27
20. Bytniewski Mieczysław 45 Biała Podlaska1.29:02
21. Sowiński Jan 53 Zamość 1.29:14
22. Surowiec Marian 50 LZS Milanów 1.34:37
23. Herbin Daniel 83 Unia Hrubieszów 1.37:38
24. Woś Stanisław 37 Lublin 1.41:24

Kategorie wiekowe:

16/19 lat Artur Jabłoński Unia,
20-29 l. Siergiej Zaczepa Ukraina,
30 – 39 l. Mariusz Kamiński Łapy,
40 – 49 l. Marek Grzesiak Nefryt Lubartów,
50 – 59 l. Wiesław Olesiewicz Białystok,
60 i st. Stanisław Woś Lublin

Po drodze w Strzyżowie rozegrano lotną premię a nagrodami były worki cukru z pobliskiej Cukrowni. Pierwsi byli ci co wygrali i cały bieg.

Biegi młodzieżowe

10 lat i mł. Karolina Kowalewska SP Hulcze i Damian Pietroń SP Siewalka,

11/12 lat 1. Anna Łapa SP 7 Świdnik, 2. Kościołka Anna G. Tyszowce, 3. Pekazchuk Olesia Ukraina, chł. 1. Kamil Fedorowicz SP 2 Hr., 2. Fedorczuk Marek G. Trzeszczany, 3. Kucyk Norbert GP Hr.,

13/14 l. Agnieszka Kukiełka SP 1 Hr., i Piotr Łapa SP 7 Świdnik,

15/16 l. Urszula Chmielewska ZSR Hr. i Emil Gajewski LO Horodło,

17/18 l. Natalia Jeżyna LO Horodło i Marcin Szlązak ZSMR Hr.

Bieg odbył się w ramach obchodów 600 – lecia Hrubieszowa

***

Opracował – Marek A. Kitliński (mak)