Z historii hrubieszowskiej LA – rok 1978

Na początku roku MKS „Grześ” Hrubieszów połączył się z LKS „Unia” w Hrubieszowie, wyraźnie zwiększając szansę na walkę o II ligę. Indywidualnie wysoki poziom prezentowały M. Ulidowska, I. Kwaśniewska, J. Pańczyk, M. Czuwara, D. Marchewka, M. Muzyczuk, wśród panów: B. Cierech, T. Wróbel, Z. Klimczuk, W. Wierzba, A. Guzina, I. Barański. Zaplecze było bardzo szerokie.

Reklamy

u>30 lat temu – ROK 1978
Z HISTORII HRUBIESZOWSKIEJ LA:

Zawody międzynarodowe:

– W Bukareszcie odbyły się XII Zawody Przyjaźni Młodzieży Krajów Socjalistycznych, 9 miejsce na 1500 m. – 4:30,43 zajęła Marzanna Ulidowska;

– 15/16 07 w Debreczynie odbył się międzypaństwowy mecz juniorów Polska – Rumunia -Węgry: 3. Marzena Ulidowska 4:34,4 i 4. Irmina Kwaśniewska 4;35,6 obie na 1500 m.;

– W międzypaństwowym meczu juniorów Polska – Jugosławia – Włochy 09 09 w Brunico: 5. Irmina Kwaśniewska

– 800 m. – 2:15,50, 6. Marzena Ulidowska 1500 m. – 4:52,1;

– Podczas Międzynarodowych zawodów „Grand Prix Brdy” w Bydgoszczy: 5. I. Kwaśniewska 4:32,8 i 6. M. Ulidowska 4:33,8 obie na 1500 m.;

***

Mistrzostwa Polski:

– Złoty medal zdobyła Marzanna Ulidowska a Brązowy Irmina Kwaśniewska podczas Przełajowych Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Poznaniu na dystansie 2000 m. (czasy 7:01,3 min. i 7:08, 6 min.). Drużynowo dziewczęta z Unii wywalczyły II miejsce w Polsce;

– IV miejsce zajęła Irmina Kwaśniewska na 1500 m. – 4:41,3 a V – te M. Ulidowska – 4:42,5 podczas Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych w Wałbrzychu;

– Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów w Warszawie: 8. Wróbel Tadeusz 1000 m. – 2:35, 6;

– 19 miejsce zajął Bogusław Cierech w Mistrzostwach Polski w Maratonie w Dębnie wynikiem 2.29:55,4 godz. ustanawiając rekord województwa zamojskiego i zyskując I klasę sportową

– W I rzucie o wejście do II Ligi w Stalowej Woli I miejsce zajęła miejscowa Stal, Unia Hrubieszów wywalczyła IV miejsce na 15 drużyn. Od nas wygrali: Waldemar Wierzba 400 pł. -59,0, i Irmina Kwaśniewska 800 m. – 2:18,5 (liczyły się miejsca);

***

Mistrzostwa Polski LZS:

– Srebrny medal podczas Przełajowych Mistrzostw Polski LZS w Ostrzeszowie zdobyła Marzanna Ulidowska na 2 km., natomiast Brązowy na tym samym dystansie Irmina Kwaśniewska;

– Srebrne medale podczas Letnich Mistrzostw Polski LZS w Poznaniu wywalczyli: Irmina Kwaśniewska na 800 m., Jolanta Pańczyk 400 m.p.pł., Małgorzata Czuwara skok w dal. Natomiast Brązowe: Zygmunt Klimczuk na 5000 m. i Marzanna Ulidowska 800 m.;

***

Mistrzostwa Polski SZS

– Dziewczęta z LO Hrubieszów wywalczyły 23 kwietnia III miejsce w Polsce w Sztafetowych Biegach Przełajowych Szkół Średnich w Wieluniu, woj. Sieradz 10 x 800 m. 25:23,9 min., Skład drużyny: Barbara Korzeniowska, Anna Sitnik, Elżbieta Kondrak, Małgorzata Muzyczuk, Danuta Marchewka, Aneta Kulik, Irmina Kwaśniewska, Wanda Safin, Jolanta Pańczyk, Marzena Ulidowska, r. Anna Mazurek. Nl A. Weremko.

– Dziewczęta z SP 2 Hrubieszów (wówczas ZSO 1) zajęły na w/w zawodach VIII miejsce w szkołach podstawowych (I. Tarcz, A. Kwiatkowska, D. Kolano, L. Karczmarczuk, D. Siemko, A. Patkowska, D. Kowalczuk, J. Kotko, M. Paluch, M. Ciesielczuk, M. Boczkowska, nl M. Kitliński) wyn. 26:43,6 min. (do 1 miejsca zabrakło 27 sek. do 3-go 7,5 sek.)

***

Zawody ogólnopolskie:

– W Zabrzu odbył się Mityng Halowy, najlepiej wypadli: Wróbel Tadeusz 800 m.- 1:58,8; Kondrak Jan 800 m. – 2:03,6; Szczepańska Anna 60 m. – 8,0 (3 finał B), Pańczyk Jolanta 6. 400 m. – 60,8; Ulidowska Marzena 2. 1000 m. – 3:02,6; 6. Banach Barbara 1000 m. – 3:16,5;

– Zdzisław Jędruszczak zajął 30 miejsce w biegu „Old BOYA” na 2000 m. a Krystna Rozkal 17-te w biegu otwartym, podczas Finału Centralnego Narodowych Biegów Przełajowych w Toruniu, udział B. Cierecha i K. Palucha;

– W Międzynarodowym Mityngu w Lublinie: 1. Tadeusz Wróbel 800 m. – 1:55,7, 2. Małgorzata Czuwara w dal – 5.59, 2. Andrzej Guzina trójskok-14.35;

– Cierech Bogusław 2 miej. w biegu na 5000 m w Ogólnopolskim Mitingu LA w Przemyślu 23 IX

***

Zawody międzywojewódzkie:

– W Blachowni k/Częstochowy 16 IV rozegrano Strefowe Sztafetowe Biegi Przełajowe : SPP 1. dz. ZSO 2 (Staszic) Hrub., Szk. Podst. Dz. 2. ZSO 1 Hrubieszów (SP 2) 10 x 800 m. w składzie: M. Ciesielczuk, A. Kwiatkowska, J. Kotko, L. Karczmarczuk, M. Paluch, D. Siemko, D. Kolano, D. Kowalczuk, A. Patkowska, I. Tarcz,; chł SP: 9. ZSO 1 Hr. (SP 2) w skł.: K. Kwiatkowski, M. Kania, K. Kopka, A. Kasiborski, M. Dąbrowski, G. Sętowski, S. Krukowski, M. Irek, K. Paluch, D. Socha, chł SPP: 9. ZSZ 1 Hrub. (Mechaniczna)

– W Stalowej Woli odbyły się zawody strefowe (12 województw) w sztafetach 8 x 50 m. dz. z SP 2 Hr. zajęły 5 miejsce w czasie 55,6 sek. a chł. 2 miejsce w cz. 54,8 sek. (składy jak na woj.)

– Podczas Mistrzostw Miasta Lublina III miejsca zajęli: Małgorzata Czuwara w dal – 5.22, Tadeusz Wróbel 400 m. – 52,3, Jolanta Pańczyk 100 m. – 12,8, J. Pańczyk, A.Szczepańska, D.Marchewka, M.Czuwara 4 x 100 m. – 51,0. Szesnastoletnia Małgorzata Muzyczuk była IV na 400 m. – 1:01,3;

***

Zawody Województwa Zamojskiego SZS:

– 2 V Zamość Woj. 4- bój la chł. 2. SP 1 Hr. w składzie: Andrzej Siwak, Andrzej Miazga, Piotr Kania, Piotr Cios, Radosław Lubawski (60 m. 8,4), Roman Paradowski (wzwyż 1.40),

– 2 V Zamość dwa I miejsca SP 2 Hr. podczas Mistrzostw Wojewódzkich w sztafetach 8 x 50 m. ucz. z klas 6/5 dz. w składzie, dz.: M. Urbaniak, J. Ziń, A. Gancarz, M. Binięda, M. Ciężka, B. Orlik, M. Fiedur, K. Sidor 61,1 sek., i chł. w skł.: J. Perehubka, J. Przytuła, K. Dąbrowski, R. Sakowski, D. Papuda, A. Sienkiewicz, S. Borusiewicz, W. Dudek 56,4 sek., 2. SP 1 Hr. w składzie: R. Szymanik, A. Borek, D. Woźnica, P. Czuwara, D. Zygmunt, D. Kraszewski, Z. Dołba, S. Kotko

– WIMSz w Zamościu m.in. 1 miejsca zajęli: A. Kwiatkowska wielobój szybkościowy., I. Tarcz w. wytrz., D. Kowalczuk w. skocz., D. Kolano w. rzut., P. Kowalewski w. skocz. Szt. Dz. 4 x 600 m., szt. Chł. 4 x 200 m., 2 m. A. Kasiborski w. szyb., G. Sętowski w. rz., 4 x 1000 m. chł. (wszyscy ZSO 1 Hr. czyli SP 2 Hr.)

– 31 V w Zamościu został zorganizowany finał ligi woj. la SPP dz. 1. ZSO 2 Hrub. (Staszic) 1045 pkt., 3. PTR Turkowice 741 pkt. chł. 1. ZSZ 1 Hr. (mech.) Hr. 1081 pkt., 3. ZSO 2 Hrub. (Staszic) 959 pkt., 10. PTR Turkowice 542 pkt., m. in. wygrali dz.: J. Pańczyk 200 m. 26,4, A. Kulik 200 m. 27,5, M. Czuwara w dal 5.03, D. Kamieniarz wzwyż 1.49, B. Korzeniowska 400 m. 62,7, D. Marchewka (wszystkie LO Hr.) 100 m. 12,3, chł. W. Wierzba 200 m. 23,6, B. Kołciuk 800 m. 2:03,0, K. Gidziński wzwyż 1.80, W. Bajek dysk 39.57 (wszyscy LO Hr.), Z. Skrzat w dal 5.86, T. Wróbel 400 m. 52,8, W. Zdulski kula 10.38, A. Czerniak (wszyscy ZSZ 1 Hr.) dysk 44.50, B. Paluch kula 9.10, S. Jachymek oboje PTR Turk. oszczep 46.70

– 3 VI w Zamościu SP 2 Hr. odniosła dwa zwycięstwa w Lidze Wojewódzkiej la SP, zarówno dziewczęta w składzie: A. Kwiatkowska 100 m. 13,4, J. Kotko 200 m. 28,5, D. Siemko 400 m. 65,0, M. Boczkowska 800 m. 2:43,2, I. Tarcz w dal 4.40, D. Kowalczuk wzwyż 1.36, D. Kolano kula 7.61 i chłopcy w skł. C. Bajurko 100 m. 12,6, M. Kwiatkowski 200 m. 26,4, K. Kwiatkowski 400 m. 59,0, D. Socha 800 m. 2:18,5, K. Pauch w dal 4.56, M. Dąbrowski wzwyż 1.55, G. Sętowski kula 11.41 m.

– 25 X w Krasnem k/ Biłgoraja rozegrano Woj. Szt. B. Prz. SP: Dz. grupa młodsza 3. ZSO 1 Hr (SP 2)., dz. Gr. St. 1. ZSO 1 Hr. (SP 2) w składzie: R. Mazur, J. Kotko, D. Siemko, G. Cyganowska, L. Karczmarczuk, W. Darmochwał, M. Fiedur, B. Kwaśniak, M. Paluch, G. Iwańczuk,, chł. Gr. Mł. 1. ZSG Dołhobyczów, Chł. gr. St. 1. ZSO 1 Hr. (SP 2) M. Miller, K. Paluch, M. Irek, K. Szulakiewicz, M. Kamiński, S. Bobiński, R. Szwanc, A. Stadnicki, H. Kot, R. Nieradko, SPP dz. Gr. Mł. 2. ZSZ Hrub. (krawiecka), dz. gr. St. 1. ZSO 2 Hr. Staszic) , chł. Gr. Mł. 1. ZSO 2 Hr (Staszic)., skład: B. Kołciuk, D. Socha, W. Grzyb, A. Szumiata, J. Szafiński, M. Dąbrowski, J. Kucharczyk, K. Mikuliszyn, S. Krukowski, L. Lis, M. Horbaczewski, chł. Gr. St. 2. ZSMR Hr. (mechaniczna)

***

Rejon Hrubieszowski SZS:

– 26 IV w Hrub. odbyła się Liga SPP rocz. Spartakiadowego i Liga SPP organizowana przez OSiR, dz. 1. ZSO 2 Hr. 98 pkt., ZSZ 2 Hrub. 65 p., chł. ZSZ 1 Hr. 137 p., 2. ZSO 2 Hr. 105 p., 3. ZSZ 2 Hrub.ind. wygr.: A. Szczepańska 100 m. 12,6, J. Pańczyk 200 m. 26,4, D. Marchewka 200 m. 26,8, A. Sitnik 400 m. 66,7, E. Horoszko 800 m. 2:42,4, M. Raczyńska kula 8.53, M. Błazucka dysk 20.94, J. Mitkowska oszczep 15.50, M. Czuwara w dal 5.20, M. Muzyczuk w dal 4.65, D. Kamieniarz wzwyż 1.53, W. Wierzba 100 m. 11,4 i 400 m. 54,1, P. Górak 100 m. 11,5 i 200 m. 23,7, J. Kurzawa 400 m. 57,5, B. Kołciuk 800 m. 2:06,3, S. Mordacz 1500 m. 4:33,6, Z. Wilczek 3000 m. 9:44,2, W. Bajek kula 12.50 i dysk 39.34, R. Szawurski oszczep 38.90, P. Sidor w dal 5.70, A. Guzina wzwyż 1.80 i trójskok 12.80., punktacja ligi SPP dz. 1. LO Hr. 1228 pkt., chł. 2. LO Hr. 1351 pkt. Jednocześnie zawody te liczono jako II rzut Ligi SPP lep. wyn. oprócz w/w: B. Banach 100 m. 13,3, S. Garbacz 400 m. 65,7, B. Paluch kula 9.60, K. Beker ZSZ 1 Hr. 3000 m. 9:18,3, A. Czerniak kula 12.38, dr. dz. 1. ZSO 2 Hr. 1228 pkt., 2. ZSR Turk., 3. ZSZ 2 Hr., 4. LO Grabowiec, chł. 1. ZSZ 1 Hr. 1614 p., 2. ZSO 2 Hrub. 1351 p., 3. ZSR Turk., 4. LO Grabowiec, 5. LO Horodło

– I rzut ligi SP dz. 2. SP 1 Hr., chł. 3. SP 1 Hr., lepsze wyn. z SP 1M. Patkowska 100 m. 14,4, M. Tokarska 400 m. 1:06,9, B. Iwanicka 800 m. 2:52,0, chł. R. Łukasiewicz 800 m. 2:21,5, K. Szulakiewicz 800 m. 2:23,9, W. Żeromski wzwyż 1.65,

– Mist. Rej. Ligi la SPP 15 V w Hrub. dz.i chł. 1. ZSO nr 2 (Staszic) 1148 pkt. Le A. Weremko, M. Jakubiak, Lep. Wyn. M. Ulidowska 1500 m. 4:42,2, I. Kwaśniewska 800 m. 2:15,3, W. Safin 1500 m. 4:53,9, M. Muzyczuk 400 m. 61,3, B. Kołciuk 1500 m. 4:12,3, 2. ZSZ 1 Hr. (mech.) nle H. Lebiedowicz, W. Naja, K. Grzesiuk wyn. P. Górak 200 m. 23,6, I. Barański wzwyż 1.75, K. Kawałek 100 m. 11,7, 3. ZSZ Hr. Nl Mirosława Ogonowska, L. wyn. E. Horoszko 100 m. 13,3, org. ZRG SZS w Hr. J. Kitlińska

– 18 X rozegrano Mist. Rej Hr. W Szt. B. Prz. SPP Dz. r. 1961 i mł. 1. ZSO 2 Hr. 23:45, 2. ZSZ Hr. 28:07,9, chł. r. 1960 imł. 1. ZSZ 1 Hr. 32:43, chł. 1961 i mł. 1. ZSO 2 Hr. 34:08, 2. ZSZ 1 Hr. 35:43; SP dz. 2. r. 1964 2. SP 1 Hr., r. 1965 2. SP 1 Hr., chł. r. 1964 2. SP 1 Hr., r. 1965 3. SP 1 Hr.

– II rzut Szkolnych Igrzysk Rocz. Spart. SPP z 13 X, wygrali: D. Marchewka 100 m. 12,6 i 200 m. 25,1, I. Kwaśniewska 400 m. 62,4, M. Paczos 800 m. 2:16,4, M. Czuwara w dal 5.46, D. Kamieniarz wzwyż 1.50, B. Paluch kula 9.32 i dysk 25.70, M. Raczyńska kula 9.15 i dysk 24.27, M. Weremczuk oszczep 23.70, I. Barański 100 m. 11,8, K. Kawałek 200 m. 24,5, J. Wróbel 400 m. 51,8, J. Kurzawa 400 m. 55,4, B. Kołciuk 800 m. 2:04,4, Z. Wilczek 1500 m. 4:29,6, K. Beker 3000 m. 9:25,0, Z. Sadlej 3000 m. 9:37,5, J. Warchulski wzwyż 1.81, A. Guzina trójskok 14.31, Z. Skrzat w dal 6.21, P. Sidor w dal 6.10, W. Bajek kula 12.58 i dysk 41.80, A. Czerniak oszczep 44.20, W. Jędruszczak oszczep 34.25, dr. spart. dz. i chł. 1. ZSO 2, pkt. Ligi SPP dz. 1. ZSO 2 Hr., 2. PTR Turkowice, 3. ZSZ Hrub., chł. 1. ZSMR Hr., 2. ZSO 2 Hr., 3. PTR Turk.

– 26 IX od. się Mist. Rej. w 3-boju la dla kl. IV i mł. dz. 1. K. Zacharczuk (60 m. 9,4)przed Dizbin Renata obie SP 1 Hr.

– 26 IX od. się Mist. Rej SP m.in. wygrali: r. 1966/67 dz. E. Wesołowska w dal 4.55, chł. R. Lubawski 60 m. 8,3 i w dal 4.60, S. Kotko 1000 m. 3:21,9, R. Paradowski wzwyż 1.37; r. 1964/65 dz. B. Obszańska kula 7.23, A. Karkuszewska dysk 19.64, (wszyscy SP 1 Hr.), chł.

***

Mistrzostwa Miasta:

– 12 III rozegrano Miejskie Biegi Przełajowe, wygrali, dz.: 1000 m. r. 1964 M. Tokarska SP 1 Hr., 1500 m. r. 1962/63 El. Kondrak, 2000 m. r. 1961 M. Ulidowska obie ZSO 2 Hr., chł. 2000 m. r. 1964 i mł. K. Paluch ZSO 1 Hr., 2500 m. r. 1962/63 M. Kurzawa ZSZ 2 Hr. (nl wf F. Malicki, H. Rozkal), 3000 m. r. 1961 B. Kołciuk ZSO 2 Hr., 3000 m. r. 1959/60 T. Wróbel ZSZ 1 Hr., 2. J. Kondrak ZSZ 2 Hr., dr. SP: 1. ZSO 1 Hr. (SP 2) Hr., SPP 1. ZSZ 1 Hr. (Mech.)

– 30 IV w Hrubieszowie odbyły się Otwarte Mist. Miasta, wygrali: D. Marchewka 100 m. 13,2, J. Pańczyk 200 m. 27,2, I. Kwaśniewska 400 m. 63,2, , M. Czuwara w dal 5.18, D. Kamieniarz wzwyż 1.50, (wszystkie ZSO 2 – Staszic Hr.), B. Paluch PTR Turk. Kula 8.96, M. Błazucha ZSZ 2 Hr (Ekonomik) Hr.) dysk 20.20, D. Kolano ZSO 1 (SP 2) Hr. Oszczep 19.20; chł. J. Margol 100 m. 12,4, P. Górak 200 m. 23,6, T. Wróbel 400 m. 53,6, Zb. Skrzat w dal 6.10, A. Guzina wzwyż 1.75, A. Czerniak dysk 36.28 (wszyscy ZSZ 1 Hrub. (Mech.), B. Czarnoba PTR Turk. 800 m. 2:19,7, W. Bajek ZSZ 2 Hr. Kula 11.34 i oszczep 32.70, A. Lewosz Unia młot 45.16 zawody zorg. OSiR Hr.

***

Inne:

– Rekordy województwa Zamojskiego wówczas posiadali: A.Szczepańska 100 m.-12,0, Jolanta Pańczyk 200 m. – 24,8, 400 m. – 57,6 i 400 pł. – 63,11, M.Ulidowska 800 m. – 2:12,6 i 1500 m. 4:30,46, Ł. Watras 3 km.- 9:56,4, D.Zawadzka w dal – 5.84 i wzwyż – 1.60, D.Miaskowska oszczep – 43.08, A.Sagata 100 m. – 11,0, W.Szydłowski 400 m. – 50,8, B. Leszczuk 800 m. – 1:52,3, E. Paczała w dal – 7.40, Bogusław Cierech 10 km. – 31:25,7 i maraton – 2.29:55,4, M. Klinszport oszczep – 75.50, E. Wiśniewski tyczka – 3.40, K. Smarzewski trójskok – 14.43, W.Wierzba 110 pł. – 16,9 i 400 pł. 56,9, A. Lewosz młot – 48.52;

– Sztafeta Unii mężczyzn 5 x 1 km. zajęła II miejsce podczas październikowych biegów ulicznych w Zamościu;

– 15 – letnia Maria Paczos ze Zwierzyńca zadebiutowała w barwach Unii na 800 m. – 2:16,4 na bieżni w Hrubieszowie;

– Lekkoatleci Unii wygrali drużynowo Mistrzostwa Województwa Zamojskiego które odbyły się w Hrubieszowie;

– III Wojewódzkie Biegi Przełajowe o Puchar Wiosny: Młodziczki: 2. Boczkowska Maria; 3. Tokarska Magda; Młodzicy: 2. Wilczek Andrzej; 3. Paluch Krzysztof; Jun. mł.: 2. Sitnik Anna; J.mł.: 1. Wilczek Zbigniew; Jun. st.: 2. Kondrak Jan; Sen.: 1. Cierech Bogusław; 3. Bekaz Krzysztof; Pkt. Dr. 1. Hrubieszów;

– W Zamościu odbyły się biegi uliczne o „Puchar Października”, najlepsze miejsca zajęli: chł. SP 1000 m. 1. Krzysztof Paluch ZSO 1 Hr., 5. K. Szulakiewicz 1000 m. SP 1. Magdalenia Tokarska Unia, 3. Marzena Paluch , 4. Grażyna Cyganowska, 5. Gabriela Iwańczuk (wszyskie ZSO 1 Hr.), , 3 k, bieg otwarty wygrał Wiesław Watras Start Lublin, 1000 m. dz. SPP 2. M. Paczos LO Hr., sztafeta 3 x 1 km. zakładów pracy 1. WPGFiM Hrub.

– Vice Prezesem do Spraw Szkoleniowych w OZLA Zamość był Marek Kitliński, natomiast członkami byli: Henryk Lebiedowicz, Andrzej Kulczyński, Stanisław Jachimczuk z Husynnego a sekretarzem Stanisław Lis z Bogucic;

– W Unii jako trenerzy la pracowali: Andrzej Kulczyński, Marek Kitliński, Henryk Lebiedowicz, Leon Wodziński;

– W Hrub. m.in. sędziowali: M. Piotrowicz, W. Nieradko, J. Guzik, J. Dąbrowska, J. Sidor, A. Lewosz, W. Bojarczuk, T. Denesiuk, E. Szwiec, A. Weremko, Ł. Watras, T. Kitliński, A. Kulczyński, H. Lebiedowicz, R. Szachno, M. Kitliński

– 6 V od. się Biegi Zwycięstwa m.in. wygrali: dz. r. 1964 M. Tokarska, chł. r. 1964 K. Szulakiewicz, r. 1966 R. Paradowski (wszyscy SP 1 Hr.), dz. 1965/66 M. Paluch ZSO 1, E. Kondrak ZSO 2, M. Pepińska ZSO 2, M. Kwiatkowski ZSO 1, J. Łysakowski ZSZ 1

– 15 XI Biegi Przełajowe o Puchar Pogranicza i Mistrzostwa Rejonu m.in. wygrali: dz. r. 1964 M. Zwolińska SP 1 Hr. 1000 m.; chł. r. 1966 R. Lubawski 1000 m.

Opracował – Marek Ambroży Kitliński (mak)

zobacz zdjęcia >>