Za nami walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze delegatów Lubelskiego Związku Piłki Nożnej

7 czerwca 2021 r. w Lublinie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Lubelskiego Związku Piłki Nożnej.

Reklamy

Prezesem LZPN został wybrany przez delegatów Zbigniew Bartnik, który uzyskał 95 głosów. Jego konkurenci zdobyli: Andrzej Głowacki – 23 głosy, Arkadiusz Kozłowski – 7 głosów.

Z terenu Zamojszczyzny, do Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybrano następujące osoby:

Reklamy

– członkami zarządu LZPN zostali wybrani: Stanisław Pryciuk, Jerzy Bojko i Ryszard Dziura,

– członkami Komisji Rewizyjnej LZPN wybrano Jana Madyńskiego i Andrzeja Swachę,

Delegatem na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze PZPN został wybrany Stanisław Pryciuk.

­

(info: Andrzej Swacha / ZOZPN)


Zobacz też:

Piłkarskie Ligii 29 V -2 VI 2021 r.

Piłkarskie Ligii 29 V -2 VI 2021 r.


LubieHrubie na Instagramie