Zagrali po raz czwarty…

31 sierpnia 2018 r. na obiektach Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się już czwarty Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej im. kpr. mgr. Wojciecha Kowalczuka.

Reklamy

 

Wyjątkowy wymiar turnieju

Tegoroczna edycja turnieju miała szczególny charakter, stała się po raz kolejny okazją do wspomnienia osoby kpr. Wojciecha Kowalczuka, ale także tragicznie zmarłego w ubiegłym roku funkcjonariusza hrubieszowskiej jednostki kpr. Kamila Bajerczaka. List do uczestników zawodów z tej okazji skierował Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński. Patronat nad turniejem objął Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie, a także Burmistrz Miasta Hrubieszowa. Honorowymi gośćmi turnieju byli: rodzice Ś.P Wojciecha i Ś.P Kamila. Zawody swoją obecnością uświetnili również: Burmistrz Miasta Hrubieszowa Pan Tomasz Zając, Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Lublinie por. Andrzej Mazurek, który reprezentował jednocześnie Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie, proboszcz parafii pawosławnej ks. ppłk Jan Kot, kapelan ZK w Hrubieszowie ks. Witold Bednarz, płk Oleksandr Adamec – Kierownik oddziału instytucji państwowej „Centrum probacji” w rejonie Rówieńskim, płk Jurij Omelczuk -V-ce Kierownik oddziału instytucji państwowej „Centrum probacji” w rejonie Rówieńskim, ppłk Rak Aleksander – Kierownik Wydziału Ochrony, Reżimu i Nadzoru w Obwodzie Rówieńskim, ppłk Gordianko Jurij – Dyrektor Kolonii Karnej w Gródku, dyrektorzy jednostek okręgu lubelskiego, przedstawiciele Zarządu Terenowego NSZZFiPW, mł. insp. Grzegorz Pietrasiak – Komendant Powiatowy Policji w Hrubieszowie, Komendant Państwowej Staży Pożarnej kpt. Piotr Gronowicz , Komendanci Placówek Straży Granicznej z Hrubieszowa ppłk SG Dariusz Łopocki, Dołhobyczowa mjr SG Mariusz Kulczyński, Chłopiatyna mjr SG Grzegorz Buczek oraz Kryłowa mjr SG Dariusz Pedo, Kierownik Oddziału Celnego w Zosinie nadkom. celny Ryszard Krawczyk, Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzelce dr inż. Mariusz Nagadowski, Dyrektor HOSiR Pan Marek Watras, Prezes Uni Hrubieszów Pan Ernest Lipski, Dyrektor Orlen Gaz o/Hrubieszów Pan Krzysztof Paradowski, Tadeusz Wdowiak – Komendant Straży Miejskiej w Hrubieszowie, prezes firmy Forteca Pan Stanisław Bajda oraz przedstawiciele Banku Pocztowego i Poczty Polskiej.

 

Sportowa rywalizacja

W zmaganiach sportowych na boisku uczestniczyły drużyny reprezentujące jednostki Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie: Areszt Śledczy w Lublinie, Areszt Śledczy w Krasnymstawie, Zakład Karny w Białej Podlaskiej, Zakład Karny w Opolu Lubelskim, Zakład Karny we Włodawie, Zakład Karnym w Chełmie, Zakład Karny w Zamościu, oraz gospodarze – Zakład Karny w Hrubieszowie, a także lokalne służby mundurowe: 2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy, Służba Celna, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Straż Graniczna. Wśród uczestników zawodów była również drużyna Państwowej Służby Penitencjarnej w Obwodzie Rówieńskim z Ukrainy. Walka o zwycięstwo była bardzo zacięta, ale też bardzo wyrównana. Początkowo drużyny rywalizowały w grupach. Później, te najlepsze, awansowały do fazy finałowej. Ostatecznie, pierwsze miejsce podobnie jak w ubiegłym roku zajęła drużyna z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, drugie miejsce zajęła drużyna 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego, a na trzeciej pozycji uplasowała się drużyna z Aresztu Śledczego w Lublinie. Decyzją organizatorów i arbitrów sędziujących spotkania nagrody indywidualne otrzymali: w kategorii najlepszy strzelec turnieju Vakulko Roman z Ukrainy, najlepszy zawodnik Paweł Tucki z KP PSP w Hrubieszowie. Najlepszym bramkarzem turnieju okazał się Marcin Malesa z Aresztu Śledczego w Lublinie. Dla drużyn oraz zawodników wyróżnionych przygotowane zostały pamiątkowe puchary i medale. Tradycyjnie Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzelce dr inż. Mariusz Nagadowski ufundował dla wszystkich drużyn, które wzięły udział w zawodach sadzonki dębów – symbol turnieju.

 

Delegacja zagraniczna

Następnego dnia delegacja z Ukrainy przybyła do Zakładu Karnego w Hrubieszowie. Goście zwiedzali pawilony mieszkalne oraz rozbudowany kompleks ochronno-administracyjny. Mieli również okazję do zapoznania się z wyposażeniem i uzbrojeniem funkcjonariuszy działu ochrony. Spotkanie pozwoliło na cenną wymianę doświadczeń związaną z pracą wychowawczą i resocjalizacyjną. Przyjęcie delegacji zagranicznej niewątpliwie przyczyniło się do budowania dobrej atmosfery i współpracy między polskimi i ukraińskimi funkcjonariuszami służby więziennej zarówno na płaszczyźnie sportowej jak i służbowej.

 

Funkcjonariusze pamiętają…

Pomysł na zorganizowanie turnieju pojawił się rok po tragicznym wypadku naszego kolegi w 2014 roku. Kilku funkcjonariuszy hrubieszowskiej jednostki wyszło z inicjatywną zorganizowania rozgrywek sportowych, których nadrzędym celem miało być uczczenie pamięci tragicznie zmarłego funkcjonariusza Służby Więziennej. Inicjatywa ta szybko znalazła poparcie wśród kierownictwa więziennictwa oraz lokalnych władz. Tym sposobem Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej im. kpr. mgr. Wojciecha Kowalczuka stał się cykliczną imprezą, która na stałe wpisła się w kalendarz wydarzeń sportowych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie. Turniej sprzyja integracji funkcjonariuszy Służby Więziennej z przedstawicielami innych służb mundurowych. Co roku przyciąga do udziału wielu uczestników i kibiców tworząc niepowtarzalny klimat i zawsze niezapomnianą atmosferę meczową i pomeczową.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy sportowych zmagań na wysokim poziomie i dziękujemy za uczczenie w ten sposób pamięci naszych kolegów.

“…Pamięć o Nas trwa, jeśli zasłużyliśmy na to życiem…”
Sekstus Juliusz Frontyn

 

Więcej zdjęć >>

 

Opracowanie: ppor. Adrian Małecki

Źródło, fot. ZK Hrubieszów