Zapisy do ligi piłki koszykowej

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Zespołu Szkół Nr 3 W Hrubieszowie „DLA SZKOŁY” organizuje rozgrywki ligowe w koszykówce mężczyzn i ogłasza zapisy do Hrubieszowskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki Mężczyzn.

Reklamy

Termin zgłoszeń:
16 października 2007 r.

Forma zgłoszenia: zgłoszenie wstępne na podany poniżej e-mail lub telefon
e-mail: dlaszkolyhrub@o2.pl

Tel., Fax. 0 84 696 2524
tel. kom. 511 271 552

Warunki uczestnictwa:
zgłoszenie pisemne z listą zawodników i nazwą drużyny, wpłata kwoty w wysokości 150 zł (w ZS nr 3 – sekretariat lub pokój nauczycieli wf do p. K. Brudnowskiego), kontakt z organizatorami.

Wstępne założenia regulaminu:
rozgrywki ligowe odbędą się wg zasady „każdy z każdym” z rundą rewanżową.
Mecze rozgrywane będą zgodnie z przepisami PZKosz. Regulamin i terminarz rozgrywek ligowych zostanie sprecyzowany po dokonaniu naboru drużyn.

Projekt współfinansowany jest przez Miasto Hrubieszów.

REGULAMIN
HRUBIESZOWSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI
KOSZYKÓWKI MĘŻCZYZN

1. Zasady ogólne.
Organizatorami zawodów są:
a. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie „Dla Szkoły” reprezentowane przez: Prezesa Dariusza Szadowskiego i Wiceprezesa Krzysztofa Brudnowskiego.

Projekt współfinansuje Miasto Hrubieszów.

2. Uczestnictwo.
Drużynę stanowi 10 zawodników. Minimalny skład zespołu może liczyć 5 zawodników.

3. Przepisy gry.
Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZKosz. (link do przepisów) w tym, szczególnie z niewielkimi modyfikacjami:
a. mecz składa się z czterech kwart po 7 minut 30 sekund,
b. przerwy między kwartami wynoszą 2 minuty, zaś między połowami 4 minuty,
c. czas gry nie będzie zatrzymywany, za wyjątkiem rzutów wolnych,
d. w przypadku braku rozstrzygnięcia po czterech kwartach mecz będzie kontynuowany tyloma 3 minutowymi dogrywkami aż nastąpi rozstrzygnięcie,
e. przed każdym meczem zgodnie z przepisami, kapitan lub trener wypełnia uproszczony protokół meczu.

4. Sposób przeprowadzenia rozgrywek ligowych.
Budżet ligi koszykówki stanowią wpłaty uczestników oraz pieniądze pozyskane w ramach konkursu na realizację zadania publicznego są bardzo niewielkie. Koszty wynajęcia obiektu sportowego są znaczne. W związku z tym organizator jest zmuszony do ograniczenia ilości drużyn do 8. Rozgrywki przeprowadzone będą w ramach czterech sesji po 2 – 3 mecze każda drużyna. Zawody rozgrywane są systemem „każdy z każdym” z tym, że w 2007 r. rozegrana zostanie jedna runda. Wynika to z kosztów obiektów sportowych.
Spóźnianie się na mecz jest niedopuszczalne (organizator toleruje 5 minut).
Sytuacje sporne w trakcie meczu rozstrzyga sędzia pierwszy lub, jeżeli zachodzi taka potrzeba główny organizator. W trakcie zawodów prowadzi się rywalizację na „najskuteczniejszego strzelca ligi”.

5. Punktacja.
System punktowania jest następujący:
a. drużyna zwycięska zdobywa 2 punkty do klasyfikacji ligowej,
b. drużyna przegrana zdobywa 1 punkt do klasyfikacji ligowej,
c. drużyna, która nie stawi się na mecz w pełnym 5 osobowym składzie, przegrywa walkowerem zdobywając 0 punktów do klasyfikacji i przegrywając 0 : 20 w punktach,
d. drużyna przegrywa mecz w skutek braku zawodników jeżeli w trakcje meczu ma mniej niż 2 zawodników gotowych do gry, drużyna przegrana w ten sposób otrzymuje 1 punkt do klasyfikacji ligowej, gdy ta drużyna do momentu braku zawodników prowadziła – przegrywa mecz stosunkiem 0 : 2 w punktach, gdy drużyna przegrywała utrzymuje się wynik punktowy jaki był w momencie przerwania meczu.
e.
W tabeli ligowej klasyfikacja obliczana jest w taki sposób, że o kolejności miejsc decyduje odpowiednio:
a. ilość zdobytych punktów,
b. jeżeli dwie drużyny mają taka samą liczbę punktów o kolejności miejsc decyduje wynik meczu pomiędzy nimi,
c. w dalszej kolejności pod uwagę bierze się stosunek koszy zdobytych pomiędzy tymi drużynami,
d. jeżeli to nie rozstrzyga pod uwagę bierze się stosunek koszy z wszystkich rozegranych meczy,
e. stosunek koszy oblicza się zawsze przez dzielenie koszy zdobytych przez kosze stracone,
f. jeżeli stosunek jest identyczny decyduje ilość zdobytych koszy.

6. Termin i miejsce zgłaszania drużyn:
Zgłoszenia należy kierować w terminie do 16 października 2007 r., do Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie „Dla Szkoły”, ul. Żeromskiego 11, 22-500 Hrubieszów, telefon 0846962524, tel. kom 511271552, e-mail: dlaszkolyhrub@o2.pl

7. Termin i miejsce Hrubieszowskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki Mężczyzn.
a. Terminarz znajdował się będzie w Internecie na stronach
www.lubiehrubie.pl >>
www.zsnr3.pl >>

Organizator:
Stowarzyszenie na Rzecz
Dzieci i Młodzieży
ZS nr 3 w Hrubieszowie
„Dla Szkoły”.