Zapowiedź turnieju koszykówki

19 maja w sali gimnastycznej SP nr 3 odbędzie się Majowy Turniej Piłki Koszykowej Drużyn Mieszanych o Puchar Burmistrza Miasta Hrubieszowa.

Reklamy

br />Zapraszamy do zgłaszania swojego udziału w tej imprezie.

Regulamin Majowego Turnieju Piłki Koszykowej
Drużyn Mieszanych o Puchar
Burmistrza Miasta Hrubieszowa

Organizator: Samorząd Uczniowski Gimnazjum im. Jana Pawła II w Hrubieszowie

Miejsce Turnieju: Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 3 w Hrubieszowie

Data: 19.5.2007r (SOBOTA) godz. 10:00

Cel Turnieju: Popularyzacja piłki koszykowej wśród mieszkańców Miasta Hrubieszowa. Czynny wypoczynek sposobem na dobre zdrowie. Dobra zabawa przy zachowaniu zasad „fair-play”.

System Turnieju: Organizator proponuje (w zależności od ilości drużyn) podział na grupy. W grupach mecze odbywają się w systemie „każdy z każdym”.
Czas meczu – 2x10min
Drużyny winny składać się z co najmniej 6 zawodników – 3 kobiety i 3 mężczyzn.
I połowa – na boisku znajdują się 3 kobiety i 2 mężczyzn z drużyny. II połowa – 2 kobiety i 3 mężczyzn.
Sprawy sporne rozstrzyga organizator turnieju.

WPISOWE: Każda drużyna w dniu turnieju wpłaca 20zł wpisowego.
Uzyskana kwota przeznaczona zostanie na wsparcie akcji charytatywnej ZS nr 3, mającej na celu pomoc choremu uczniowi.

Sponsor: Burmistrz Miasta Hrubieszowa

Nagrody: I-III puchary i dyplomy, za pozostałe miejsca dyplomy.

Nagroda dla najlepszego zawodnika i najlepszej zawodniczki.

Zgłoszenia należy kierować do sekretariatu Gimnazjum nr. 3 osobiście lub telefonicznie – 084 696 52 15.
Wszystkie drużyny proszone są o dostarczenie imiennych list zawodników
na godzinę przed turniejem.