Zapraszamy do uczestnictwa w XIV Biegu Herbowym

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie uprzejmie informuje, iż w dniu 27 maja 2012 r. (niedziela) organizowany jest „XIV Bieg Herbowy”. Głównym celem imprezy jest uczczenie rocznicy nadania herbu Powiatowi Hrubieszowskiemu.

Reklamy

Zawody będą miały charakter biegów ulicznych. Start i meta przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie  przy ulicy Narutowicza 34.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do uczestnictwa!

 

REGULAMIN
XIV BIEGU HERBOWEGO
XX GRAND PRIX POLSKI ŚRODKOWO – WSCHODNIEJ W BIEGACH ULICZNYCH I PRZEŁAJOWYCH
HRUBIESZÓW, 27.05.2012

PATRONAT HONOROWY
Józef Kuropatwa- Starosta Hrubieszowski
Andrzej Barczuk- Przewodniczący Rady Powiatu w Hrubieszowie

ORGANIZATOR
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, ul. Narutowicza 34, 22-500 Hrubieszów, tel. 84 696 50 68, fax. 84 696 38 56, e-mail: edukacja@hrubieszow.net.pl, www.starostwo.hrubieszow.pl;
Rada Organizatorów Biegów Ulicznych i Przełajowych Polski Środkowo- Wschodniej.

CEL IMPREZY
• uczczenie rocznicy nadaniu herbu powiatowi, promocja Powiatu Hrubieszowskiego;
• popularyzacja biegania jako formy czynnego wypoczynku oraz integracja społeczności lokalnej;
• rywalizacja indywidualna w ramach Grand Prix Polski Środkowo- Wschodniej.
• podniesienie poziomu biegania i poszerzenie oferty sportowej rywalizacji

TERMIN I MIEJSCE IMPREZY
27 maja 2012 r. (niedziela); start i meta przy siedzibie Starostwa Powiatowego ul. Narutowicza 34; trasa asfaltowa ulicami miasta, trasa nie posiada atestu.

BIURO I ZGŁOSZENIA
• biuro zawodów w dniu zawodów będzie znajdowało się w holu Starostwa Powiatowego od godz. 9.30;
• zgłoszenia imienne (na czytelnie wypełnionych i podpisanych kartach zgłoszeniowych) należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie do dnia 25.05.2012 r.; wyjątkowo zgłoszenia przyjmowane będą również w dniu zawodów w godz. 9.30 – 10.30.

WARUNKI UCZESTNICTWA
• warunkiem uczestnictwa w zawodach jest posiadanie ważnych badań lekarskich uprawniające do startu na dystansach określonych przepisami PZLA, za co odpowiadają nauczyciele ze zgłaszających szkół i trenerzy klubowi; jeżeli szkoła nie zgłasza uczniów do zawodów, to niepełnoletni powinni posiadać zezwolenia rodziców lub prawnych opiekunów;
• przed każdym biegiem będzie sprawdzana lista zgłoszonych zawodników w celu wyeliminowania osób, które wypełniły karty startowe lecz nie potwierdziły spełnienia postanowień niniejszego regulaminu na podpisanej przez upoważnione osoby karcie zgłoszenia;
• kartę zgłoszenia dzieci do biegu przedszkolaka podpisuje rodzic lub prawny opiekun;
• w przypadku zgłoszeń indywidualnych kartę zgłoszenia dla osób niepełnoletnich podpisuje rodzic/ prawny opiekun; podpis jest równoznaczny z oświadczeniem, iż dziecko posiada ważne badania lekarskie uprawniające do startu na dystansach określonych przepisami PZLA, a rodzic/ prawny opiekun wyraża zgodę na samodzielny udział dziecka w zawodach;
• indywidualną kartę zgłoszenia osób pełnoletnich podpisuje zawodnik; podpis jest równoznaczny z oświadczeniem, iż posiada on ważne badania lekarskie uprawniające do startu na dystansach określonych przepisami PZLA;
• karta zgłoszenia zbiorowego powinna zawierać nazwę i adres szkoły/ placówki lub klubu sportowego, imiona i nazwiska zawodników wraz z latami urodzenia oraz imiona i nazwiska opiekunów podczas zawodów; kartę zgłoszenia w przypadku zgłoszeń zbiorowych podpisuje dyrektor szkoły, placówki lub prezes klubu sportowego, lekarz i osoby pełniące opiekę nad zawodnikami podczas imprezy;
• wszyscy uczestnicy powinni posiadać czytelnie wypełnione karty startowe, które należy oddać sędziom na mecie w celu sklasyfikowania;
• zabrania się startu na podwójnych dystansach;
• kategorie wiekowe w Biegu Głównym: mężczyźni- M-16 (16-19 lat); M-20 (20-29 lat); M-30 (30-39 lat); M-40 (40-49 lat); M-50 (50-59 lat); M-60 (60 lat i więcej) /obowiązuje tylko rok urodzenia/; kobiety– tylko OPEN.

PROGRAM MINUTOWY ZAWODÓW
Lp.Godzina Dystans Kategoria – Dekoracje na bieżąco
11.00 Otwarcie XIV Biegu Herbowego
11.10 Bieg 100 m przedszkolaków* dziewczęta i chłopcy – rocznik 2005 i młodsi
11.15 Bieg 600 m* dziewczęta – rocznik 2001 i młodsi
11.20 Bieg 600 m* chłopcy – rocznik 2001 i młodsi
11.25 Bieg 800 m* dziewczęta – rocznik 1999/2000
11.30 Bieg 800 m* chłopcy – rocznik 1999/2000
11.35 Bieg 800 m* dziewczęta – rocznik 1997/1998
11.40 Bieg 1400 m* chłopcy – rocznik 1997/1998
11.50 Bieg 1400 m* dziewczęta – rocznik 1995/1996
12.00 Bieg 1400 m* chłopcy – rocznik 1995/1996
12.10 Bieg 1400 m* dziewczęta – rocznik 1993/1994
12.20 Bieg 1400 m* chłopcy – rocznik 1993/1994
12.30 „BIEG HERBOWY” (BIEG GŁÓWNY)– 4200M OPEN KOBIET I MĘŻCZYZN OD 16 LAT
13.15. Dekoracje Biegu Głównego

PUNKTACJA INDYWIDUALNA
Punktacja prowadzona będzie zgodnie z Regulaminem XX Grand- Prix Polski Śr.– Wsch. w Biegach Ulicznych i Przełajowych w 2012 r.
Do punktacji nie wlicza się zawodników zagranicznych i nie przydziela się im punktów.

Punktacja (miejsce-punkty):
1-35, 2-32, 3-29, 4-27, 5-26, 6-25, 7-24, 8-23, 9-22, 10-21, 11-20, 12-19, 13-18, 14-17, 15-16, 16-15, 17-14, 18-13, 19-12, 20-11, 21-10, 22-9, 23-8, 24-7, 25-6, 26-5, 27-4, 28-3, 29-2, 30-1

NAGRODY

BIEG GŁÓWNY
KLASYFIKACJA OPEN KOBIET I MĘŻCZYZN
Miejsce Nagroda
I nagroda pieniężna– 700 zł, puchar, dyplom,
II nagroda pieniężna– 500 zł, dyplom, puchar
III nagroda pieniężna– 300 zł, dyplom, puchar
IV nagroda pieniężna– 250 zł, dyplom, puchar
V nagroda pieniężna– 150 zł, dyplom, puchar
VI nagroda pieniężna– 100 zł, dyplom, puchar

BIEG GŁÓWNY
KLASYFIKACJA WIEKOWA MĘŻCZYZN
Miejsce Nagroda
I dyplom, puchar , nagroda 100 zł
II dyplom ,puchar
III dyplom, puchar

Nagród w klasyfikacji open i klasyfikacji wiekowej w Biegu Głównym nie dubluje się

BIEGI DZIECI I MŁODZIEŻY
KATEGORIA DZIEWCZĘTA I CHŁOPCY
Miejsce Nagroda
I dyplom, upominki promocyjne , puchar
II dyplom, upominki promocyjne , puchar
III dyplom, upominki promocyjne , puchar
IV dyplom, upominki promocyjne ,
V dyplom, upominki promocyjne ,
VI dyplom, upominki promocyjne ,

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA DZIECI I MŁODZIEŻY*
Z PODZIAŁEM NA SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Miejsce Nagroda
I puchar, dyplom, nagroda rzeczowa
II puchar, dyplom
III puchar, dyplom

Komunikat z klasyfikacji drużynowej szkół zostanie sporządzony i zamieszczony na stronie internetowej www.starostwo.hrubieszow.pl do dnia 04.06.2012 r. Uroczyste wręczenie trofeów dla szkół nastąpi na najbliższej sesji Rady Powiatu w Hrubieszowie

BIEG PRZEDSZKOLAKÓW
KATEGORIA DZIEWCZĘTA I CHŁOPCY
Miejsce Nagroda
I dyplom, nagroda rzeczowa
II dyplom, nagroda rzeczowa
III dyplom, nagroda rzeczowa
IV dyplom,
V dyplom,
VI dyplom,
Każdy przedszkolak, który ukończy bieg otrzyma upominek.

Ponadto wszyscy zawodnicy startujący w Biegu Głównym (Herbowym) oraz zawodnicy wszystkich kategorii , którzy zajęli miejsca od 1 do 6 otrzymają pamiątkowe upominki.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKÓW BIEGU
• biegi obywać się będą oznakowaną trasą zamkniętą dla ruchu;
• kolumnę biegową w Biegu Głównym będzie prowadził pilot;
• trasa biegu będzie oznakowana taśmami na odcinkach prostych i skrzyżowaniach;
• zabezpieczenie medyczne będzie znajdować w punkcie startowym w godz. 11.00 do 14.00;
• trasa biegu będzie zabezpieczona przez oznakowane służby porządkowe organizatora posiadające środki łączności.

UWAGI KOŃCOWE
• w klasyfikacji OPEN Biegu Głównego podaje się zawodników i zawodniczki w kolejności uzyskanych czasów na mecie, niezależnie od kategorii wiekowej w jakiej startują; klasyfikacja zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych zostanie przeprowadzona pod warunkiem, iż sklasyfikowanych zostanie minimum 3 zawodników w danej kategorii;
• podpisanie karty zgłoszenia przez zawodnika jest jednoznaczne z przyjęciem przez zawodnika warunków regulaminu biegu i jest równoznaczne z podpisaniem umowy cywilno-prawnej między organizatorem a zawodnikiem;
• koszty organizacyjne zawodów i nagród pokrywa organizator, pozostałe koszty (w tym koszty przejazdów na zawody) pokrywają uczestnicy;
• za ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków odpowiedzialne są kluby lub organizacje zgłaszające do imprezy (ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. (t. j. Dz. U. z 2007 nr 226, poz. 1675));
• w sprawach spornych nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje sędzia główny zawodów po konsultacji z organizatorem;
• organizator zabezpiecza przebieralnię w budynku Starostwa Powiatowego lub przed budynkiem w namiotach wystawowych, ale nie odpowiada za pozostawione tam rzeczy;
• każdy uczestnik biegu otrzyma napój lub wodę mineralną i baton lub wafelek.

Rezerwacja noclegów indywidualnie m.in.:
– Hotel – Restauracja „Kasieńka”, ul. Staszica 6, 22-500 Hrubieszów, tel. ( 84) 696 28 42; miejsca hotelowe: pokoje,
– Hotel – Restauracja „Szałas”, ul. Piłsudskiego 133, 22-500 Hrubieszów, tel. (84) 697 06 80 tel. kom. 694 607 599; miejsca hotelowe: pokoje,
– Bursa przy Powiatowym Zespole Placówek Szkolno Wychowawczych , ul. Zamojska 16A, 22-500 Hrubieszów, tel. (84) 696 26 51, 696 49 11, fax. (84) 696 49 11, e-mail: bursa01@poczta.onet.pl, www.bursa.hrubieszow.net.pl

 

Wzór karty startowej

XIV BIEG HERBOWY

HRUBIESZÓW, 27.05.2012 r.

Imię i nazwisko

 

Rok urodzenia

 

Dystans

 

Nazwa i adres klubu/ szkoły