Zapraszamy do udziału w Halowych Mistrzostwach Miasta w lekkiej atletyce

Zapraszamy na Halowe Mistrzostwa Miasta w lekkiej atletyce, które odbędą się w czwartek 1 marca w hali Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Organizatorzy.

Reklamy

 

Regulamin Halowych Mistrzostwa Miasta w Lekkiej Atletyce

o Puchar Burmistrza Hrubieszowa

1. Organizatorzy: MKS ,,Unia” Hrubieszów, HOSiR Hrubieszów

2. Cel imprezy:

– popularyzacja lekkiej atletyki

– wyłonienie halowych mistrzów Miasta Hrubieszowa w kategoriach indywidualnych i drużynowych

– wstępny nabór do sekcji lekkiej atletyki

3. Termin i miejsce: 01.03.2018 r. (czwartek) – Hala HOSiR Hrubieszów

4. Kategorie wiekowe i konkurencje:

Szkoły Ponadgimnazjalne: 2001 i starsi, chłopcy i dziewczęta (oddzielnie, oprócz sztafety)

konkurencje: bieg na 40m(płaski), bieg – 5 okrążeń dookoła hali, sztafeta szwedzka mieszana 1-2-3-4 okrążenie hali (2 chłopców, 2 dziewczyny), rzut piłką lekarską 4kg (dziewczęta), 5kg (chłopcy), skok wzwyż, skok w dal z miejsca

Szkoły Gimnazjalne oraz 7 klasy SP: 2002, 2003, 2004, chłopcy i dziewczęta (oddzielnie oprócz sztafety)

konkurencje: bieg na 40m (płaski), bieg – 5 okrążeń dookoła hali, sztafeta szwedzka mieszana 1-2-3-4 okrążenie hali (2chłopców, 2 dziewczyny), rzut piłką lekarską 3kg (dziewczęta), 5kg (chłopcy), skok wzwyż, skok w dal z miejsca

Szkoły Podstawowe: 2005 i młodsi, dziewczęta i chłopcy (oddzielnie oprócz sztafety)

konkurencje: bieg na 40m (płaski), bieg – 5 okrążeń dookoła hali, sztafeta szwedzka mieszana 1-2-3-4 okrążenie hali, (2chłopców, 2 dziewczyny) rzut piłką lekarską 3kg (dziewczęta), 4kg (chłopcy), skok wzwyż., skok w dal z miejsca

5. Zgłoszenia do zawodów:

Każda szkoła ma prawo zgłosić po 2 zawodników/zawodniczki w każdej konkurencji, sztafety – 4 osoby.

Zgłoszenia do dnia 28.02.2017r. przyjmowane będą pocztą elektroniczną: Tomasz Magdziak mad2211@wp.pltel. kontaktowy 502 026 118 lub w dniu zawodów.

6. Kolejność i godziny startów

– 9.00 Szkoły Ponadgimnazjalne

– 10.00 Gimnazja

– 11.30 Szkoły Podstawowe

7. Punktacja:

Im. -12 pkt., II m. – 9pkt., III m. -7pkt., IV m. – 5 pkt., Vm. -4pkt., VI m. -3pkt., VII m. -2 pkt., miejsca od VIII do ostatniego – 1pkt.

8. Nagrody:

Indywidualne: za miejsca I – III dyplomy

Drużynowo: I miejsca w poszczególnych kategoriach szkół – puchary

9. Kolejność przeprowadzanych konkurencji:

  • wzwyż Dz. piłka lekarska Chł.

  • 40m. Chł. eliminacje

  • 40m. Dz. eliminacje, skok w dal Chł.

  • 40m. Chł. Finał-4 zawodników z najlepszym czasem w eliminacjach

  • 40m. Dz. finał-4 zawodniczki z najlepszym czasem w eliminacjach, wzwyż Chł., piłka lekarska Dz.

  • 5 okrążeń Dz. – serie na czas, skok w dal dz.

  • 5 okrążeń Chł. – serie na czas,

  • Sztafeta szwedzka mieszana – serie na czas

     

10. Postanowienia ogólne:

Każdy zawodnik ma prawo udziału w 1 konkurencji + sztafeta. W biegu na 40 m. do finału wchodzi 4 zawodników z najlepszymi wynikami w poszczególnych kategoriach wiekowych. W pozostałych konkurencjach miejsca zostaną ustalone na podstawie wyników uzyskanych w poszczególnych seriach.

W konkurencji skoku wzwyż ustalone zostają początkowe wysokości:

szkoły ponadgimnazjalne – (110 cm – dz / 130 cm – chł)

szkoły gimnazjalne – (110 cm – dz /120 cm – chł)

szkoły podstawowe – (100 cm – dz /105 cm – chł)

W konkurencji rzut piłką lekarską zawodnicy mają do wykonania 4 próby.

W przypadku dużej ilości zgłoszonych zawodników, godziny startów mogą ulec zmianie

Koszty przejazdu na zawody pokrywają instytucje zgłaszające. Obowiązek ubezpieczenia uczestników zawodów spoczywa na instytucji (szkole) delegującej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiekcie.

W sprawach spornych decyzje podejmuje bezpośredni organizator zawodów, po konsultacji z sędzią głównym zawodów.

Uczestników obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe, zmienione przed wejściem na halę.

źródło: HOSiR, fot. arch. LH