Zapraszamy na halowy turniej piłki nożnej

W niedzielę 24 listopada Stowarzyszenie „Dla Szkoły” zaprasza na halowy turniej piłki nożnej mężczyzn i chłopców, który odbędzie się w hali Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie (Kościuszko).

Reklamy

 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Zespołu Szkół Nr 3 W Hrubieszowie „DLA SZKOŁY” zaprasza do udziału w turnieju piłki nożnej.

Termin turnieju: godzina 10.00, 24 listopada 2019 r. (niedziela).

Miejsce rozegrania turnieju: sala gimnastyczna ZS nr 3 w Hrubieszowie „Kościuszko” ul. Żeromskiego 11.

Forma zgłoszenia: zgłoszenie pisemne z listą zawodników i nazwą drużyny na e-mail kbrudnowski@o2.pl  lub telefonicznie 511 271 552 w terminie do 23 listopada 2019 r. godz. 20 30 (sobota).

 

Warunki uczestnictwa:

W zawodach uczestniczyć mogą osoby urodzone w roku 1991 – 2007 legitymujący się aktualnym dokumentem, jednoznacznie potwierdzającym tożsamość.

Wpisowe na turniej 45 zł. Dotyczy wszystkich zgłaszających się zespołów.

 

Regulamin:

Turniej rozpocznie się o około 10 00, przedstawieniem wylosowanych wcześniej grup. W zależności od ilości zgłoszonych zespołów drużyny zostaną podzielone na dwie, trzy lub cztery grupy gdzie rozegrają miedzy sobą mecze systemem „każdy z każdym”. Następnie rozegrane zostaną mecze o miejsca lub w nowych grupach o miejsca (uzależnione od ilości drużyn biorących udział w turnieju).

Czas gry 2 x 8 min. lub 8 – 15 min bez przerwy i zmiany bramek (w zależności od ilości zgłoszonych drużyn).

Drużyna składa się co najmniej z 5 zawodników. Ilość zawodników na boisku 5 (4 + bramkarz).

Zmiany hokejowe w momencie posiadania piłki przez zespół.

O wykroczeniach w grze decyduje sędzia (za brutalną grę lub niesportowe zachowanie – kary 2 minutowe).

Obowiązuje czyste zmienione obuwie sportowe.

Bramki 2×3 m.

Punktacja: za zwycięstwo zespół otrzymuje 3 pkt, – za remis 1 pkt, przegrana – 0 pkt.

O końcowej klasyfikacji decyduje:

1. Większa liczba zdobytych punktów.

2. Wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi zespołami.

3. Korzystniejsza liczba bramek zdobytych w stosunku do straconych.

4. Większa liczba zdobytych bramek.

5. Losowanie

 

Przewidziane są nagrody i dyplomy.

 

Organizator zapewnia wyłącznie doraźną pomoc przy urazach powstałych w czasie gry (opatrzenie otarć, dezynfekcja ran, zabezpieczenie ran- plaster, bandaż), natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz skutki wypadków w czasie gry każdego z zawodników.

Wszyscy uczestnicy ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

W przypadku braku aktualnych badań lub braku ubezpieczenia od NNW zawodnik bierze udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.

Obecność zawodnika na liście startowej jest równoznaczne z oświadczeniem o braku przeciwwskazań do gry w turnieju.

Organizator zabezpiecza obiekt, oraz czuwa nad tym aby przebieg turnieju nie prowokował do powstawania ewentualnych urazów.

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty materialne uczestników poniesione podczas trwania ligi.

Osoby uczestniczące w rozgrywkach wyrażają zgodę na udostępnianie danych osobowych na potrzeby organizacji rozgrywek, umieszczanie zdjęć oraz imienia i nazwiska na stronie internetowej w celu informacyjnym.

Zawodnik poniżej 18 roku życia zobowiązany jest do posiadania pisemnej zgody rodziców na udział w rozgrywkach pod rygorem wykreślenia z listy zawodników drużyny.

 

Organizator:

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży

Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie „Dla Szkoły”