Zapraszamy na Halowy Turniej Piłki Nożnej o puchar Dyrektora HOSiR

Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Raiders Hrubieszów zapraszają wszystkich na zakończenie halowego sezonu piłkarskiego. W sobotę 6 kwietnia odbędzie się Halowy Turniej Piłki Nożnej o puchar Dyrektora HOSiR.

Reklamy

 

Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora HOSiR, Hrubieszów

 

Termin rozpoczęcia:

Sobota 6.04.2019 r. godz. 10.00.

 

Organizator:

Raiders Hrubieszów orazHrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

 

Cel:

Popularyzacja piłki nożnej wśród lokalnej społeczności, integracja oraz aktywne spędzanie czasu wolnego.

 

Uczestnicy:

Do turnieju dopuszczone zostaną drużyny, które w terminie do 05.04.2019r. potwierdzą telefonicznie swój udział pod numerem tel. 721-648-837, lub stawią się w dniu Turnieju w hali HOSiR do godz 9:45.

Drużyna występuje na boisku w 6 osobowym składzie (5+1).

Drużynę obowiązywać będzie czytelna, imienna lista zgłoszeń oraz nazwa zespołu.

 

Ubiory zawodników:

Wszystkie drużyny obowiązują jednolite stroje sportowe oraz obuwie przeznaczone do gry na hali.

 

System gry:

W zależności od zgłoszenia ilości drużyn:

a) Do 7 drużyn gra w jednej grupie „każdy z każdym”.

b) 8 drużyn i więcej – podział na grupy z których do półfinału awansują zespoły z pierwszego i drugiego miejsca.

O kolejności w grupie decydować będą:

– większa ilość punktów,

– przy 2 zespołach bilans bezpośredniego spotkania,

– korzystniejszy bilans bezpośrednich spotkań w przypadku gdy jednakową ilość punktów zdobędzie więcej niż dwa zespoły,

– większa ilość zdobytych bramek,

– większa różnica bramek,

– losowanie.

Czas gry: 2 x8min. (w zależności od ilości zgłoszonych drużyn).

Protesty: Wszystkie uwagi bądź protesty drużyna składa do sędziego prowadzącego spotkanie.

 

Nagrody:

Najlepsza drużyna otrzymuje puchar.

 

Postanowienia końcowe:

Wpisowe od drużyny wynosi 50,00 zł,

Drużyny ubezpieczają się we własnym zakresie.

Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki.

Obowiązują przepisy gry PZPN.

 

(Organizatorzy)