Zapraszamy na Lekkoatletyczny Mityng LOZLA i II Bieg Pamięci Trenera Andrzeja Kulczyńskiego

W sobotę 18.06.2022 r. od godz. 13.00 rzut młotem a od 15.00 pozostałe konkurencje na stadionie HOSiR w Hrubieszowie odbędą się na wysokim poziomie zawody lekkoatletyczne i biegi kobiet oraz mężczyzn ku Pamięci wybitnego Trenera Andrzeja Kulczyńskiego. Organizatorzy i uczestnicy liczą na doping licznych kibiców oraz byłych lekkoatletów hrubieszowskiej Unii.

Reklamy

REGULAMIN V Mityngu LOZLA


Organizator: Lubelski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki. Impreza organizowana przy wsparciu finansowym Województwa Lubelskiego.
Termin i miejsce: 18 czerwca 2022 r. (sobota) Hrubieszów, stadion Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Ciesielczuka 2, 22-500 Hrubieszów.

Program zawodów:

Kobiety: 100 m, 200 m, 300 m, 400 m, 600 m, 800 m, 400 m ppł, 100 m ppł, skok w dal, skok wzwyż, trójskok, młot (3 kg i 4 kg), dysk (1 kg i 0,75 kg), kula (3 kg i 4 kg), konkurencje dodatkowe: 1000 m – bieg pamięci Andrzeja Kulczyńskiego – trenera Unii Hrubieszów
Mężczyźni: 100 m, 200 m, 300 m, 400 m, 600 m, 800 m, 400 m ppł, 110 m ppł., skok wzwyż, skok w dal, trójskok, młot (5 kg, 6 kg, 7,26 kg), dysk (1 kg, 1,5 kg 1,75 kg 2 kg ), kula (5 kg, 6 kg, 7,26 kg), konkurencje dodatkowe: 1000 m – bieg pamięci Andrzeja Kulczyńskiego – trenera Unii Hrubieszów.

Początek zawodów: od godz. 13.00 – rzut młotem M, a od godz. 14.45/15.00 – konkurencje biegowe i pozostałe konkurencje techniczne.

Uczestnictwo: W zawodach prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy posiadający ważne badania lekarskie i licencje PZLA na 2022 r. Roczniki 2007-2008 i starsi. Do udziały zawodach zostaną również dopuszczeni zawodnicy z roczników 2009-2010 z ważnymi badaniami lekarskimi i licencją PZLA na 2022 r. w następujących konkurencjach: 100 m, 300 m, 600 m, 1000 m, skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą.

Koszty uczestnictwa: zawodnicy z klubów z województwa lubelskiego bezpłatnie po spełnieniu zapisów w/w regulaminu, zawodnicy z klubów spoza województwa lubelskiego – obowiązuje opłata startowa w wysokości 20 zł/os. (płatne w biurze zawodów).

Zgłaszające kluby potwierdzają w systemie ważności aktualnych badań lekarskich zawodników.

Termin zgłoszeń: 16 czerwca 2022 r. (czwartek) do godz. 22.00, wyłącznie w systemie elektronicznym pod adresem: http://starter.pzla.pl

Potwierdzenie zgłoszeń: należy dokonać potwierdzenia zgłoszenia TOKEN-em do dnia 18.06.2022 r. (sobota) do godz. 11.00. Kluby, których zawodnicy nie wystartują i nie zostaną skreśleni z listy zgłoszeń, zostaną obciążeni opłatą dodatkową w wysokości 10 zł/os. za każdego niewykreślonego zawodnika.

Zgłoszenia po terminie: zgłoszenia po terminie do zawodów można dokonać wyłącznie w biurze zawodów w dniu zawodów tj.: 18.06.2022 r. (sobota) do godz. 12.00. Zgłoszenia po terminie będą przyjmowane wyłącznie po dokonaniu opłaty dodatkowej w wysokości 20 zł/os.

Finanse: koszty organizacji zawodów pokrywa LOZLA ze środków budżetowych Województwa lubelskiego. Koszty osobowe zgłaszające kluby.

Postanowienia końcowe:

1/ Za ubezpieczenia od NWW odpowiedzialne są kluby zgłaszające zawodników.

2/ Konkurencje odbędą się pod warunkiem udziału min. 3 startujących.

3/ Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.4/ Interpretacja regulaminu zawodów należy do organizatora.

5/ Zawody wpisane są do kalendarza PZLA. Kategoria zawodów: Klasa I.

6/ Szczegółowy program minutowy zostanie ustalony po zamknięcie panelu zgłoszeń.

Ramowy układ konkurencji V Mityngu LOZLA

od 13.00

Młot M i Młot K

od 14.45/15.00

400 m ppł K i M Skok wzwyż K Trójskok K i M Kula K

110 m ppł Skok w dal K Dysk K

100 m ppł

100 m K i M Skok wzwyż M Skok w dal M Dysk M

800 m K i M

300 m K i M

200 m K i M

600 m K i M

1000 m K i M Kula M

400 m K i M

Organizator: LOZLA Lublin

­

5. Mityng LOZLA 2022

HRUBIESZÓW, 18.06.2022 

Status zgłoszeń ( 0 ) 0 AKTYWNE 3 dni do 16.06.2022 godz.22:00

WYNIKI ONLINE Potwierdzanie tokenem Szczegóły

­

Opracował – mak, fot. lubiehrubie


Zobacz też:

Podziękowania Rodziny za II Memoriał im. Janiny Ewy Kitlińskiej [ZDJĘCIA]

Podziękowania Rodziny za II Memoriał im. Janiny Ewy Kitlińskiej [ZDJĘCIA]