Zapraszamy na Otwarte Halowe Mistrzostwa Powiatu w lekkiej atletyce

Zapraszamy na Otwarte Halowe Mistrzostwa Powiatu w lekkiej atletyce, które odbędą się w piątek 15 marca w hali Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Reklamy

 

Otwarte Halowe Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce 2019 r.

Regulamin

 

1. Organizatorzy:

MKS „Unia” Hrubieszów,

HOSiR Hrubieszów,

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Hrubieszowie

 

2. Cel imprezy:

– popularyzacja lekkiej atletyki

– wyłonienie halowych mistrzów Powiatu Hrubieszowskiego w kategoriach indywidualnych
i drużynowych

– wstępny nabór do sekcji lekkiej atletyki

 

3. Termin i miejsce:

15.03.2019r. (piątek) – Hala HOSiR Hrubieszów

 

4. Kategorie wiekowe i konkurencje:

 

Szkoły Ponadgimnazjalne: 2002 i starsi, chłopcy i dziewczęta (oddzielnie)

Konkurencje:  

– bieg na 40m(płaski),

– bieg na 5 okrążeń dookoła hali,

– sztafeta szwedzka mieszana 1-2-3-4 okrążenie hali (2 chłopców, 2 dziewczyny),

– rzut piłką lekarską 4kg (dziewczęta), 5kg (chłopcy),

– skok wzwyż,

– skok w dal z miejsca

 

Szkoły Podstawowe klasy 7 i 8 oraz 3 gimnazjum: 2003, 2004, 2005, chłopcy i dziewczęta (oddzielnie)

Konkurencje:  

– bieg na 40m (płaski),

– bieg na 5 okrążeń dokoła hali,

– sztafeta szwedzka mieszana 1-2-3-4 okrążenie hali (2 chłopców, 2 dziewczyny),

– rzut piłką lekarską 3kg (dziewczęta), 5kg (chłopcy),

– skok wzwyż,

– skok w dal z miejsca

 

Szkoły Podstawowe klasy 6 i młodsze: 2006 i młodsi, dziewczęta i chłopcy (oddzielnie)

Konkurencje:  

– bieg na 40m (płaski),

– bieg na 5 okrążeń dokoła hali,

– sztafeta szwedzka mieszana 1-2-3-4 okrążenie hali (2 chłopców, 2 dziewczyny),

– rzut piłką lekarską 3kg (dziewczęta), 4kg (chłopcy),

– skok wzwyż,

– skok w dal z miejsca

 

5. Zgłoszenia do zawodów:

Każda szkoła ma prawo zgłosić po 2 zawodników / zawodniczki w każdej konkurencji, sztafety – 4 osoby.

Zgłoszenia do dnia 14.03.2019 r. do godziny 14:00 przyjmowane będą pocztą elektroniczną: Tomasz Magdziak mad2211@wp.pl tel. kontaktowy 502 026 118, lub w dniu zawodów.

 

6. Kolejność i godziny startów

– 9:00 Szkoły Ponadgimnazjalne, Szkoły Podstawowe klasy 7 i 8 oraz 3 gimnazjum,

– 10:30 Szkoły Podstawowe.

 

7. Punktacja:

I m. – 12 pkt., II m. – 9 pkt., III m. – 7 pkt., IV m. – 5 pkt., V m. – 4 pkt., VI m. – 3 pkt., VII m. – 2 pkt., miejsca od VIII do ostatniego – 1pkt.

 

8. Nagrody:

Indywidualne: za miejsca I – III dyplomy,

Drużynowo: I miejsca w kategorii Szkół Podstawowych oraz Szkół Ponadgimnazjalnych

 

9. Kolejność przeprowadzanych konkurencji:

– wzwyż dz. piłka lekarska chł.

– 40m. chł. eliminacje

– 40m. dz. eliminacje, skok w dal chł.

– 40m. chł. Finał – 4 zawodników z najlepszym czasem w eliminacjach

– 40m. dz. finał – 4 zawodniczki z najlepszym czasem w eliminacjach, wzwyż chł., piłka lekarska dz.

– 5 okrążeń dz. – serie na czas, skok w dal dz.

– 5 okrążeń chł. – serie na czas,

– Sztafeta szwedzka mieszana – serie na czas

 

10. Postanowienia ogólne:

Każdy zawodnik ma prawo udziału w 1 konkurencji + sztafeta. W biegu na 40 m do finału wchodzi 4 zawodników z najlepszymi wynikami w poszczególnych kategoriach wiekowych. W pozostałych konkurencjach miejsca zostaną ustalone na podstawie wyników uzyskanych w poszczególnych seriach.

 

W konkurencji skoku wzwyż ustalone zostają początkowe wysokości:

szkoły ponadgimnazjalne – (110 cm – dz / 130 cm – chł)

szkoły gimnazjalne – (110 cm – dz /120 cm – chł)

szkoły podstawowe – (100 cm – dz /105 cm – chł)

 

W konkurencji rzut piłką lekarską zawodnicy mają do wykonania 3 próby.

W przypadku dużej ilości zgłoszonych zawodników, godziny startów mogą ulec zmianie

Koszty przejazdu na zawody pokrywają instytucje zgłaszające. Obowiązek ubezpieczenia uczestników zawodów spoczywa na instytucji (szkole) delegującej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiekcie.

W sprawach spornych decyzje podejmuje bezpośredni organizator zawodów, po konsultacji z sędzią głównym zawodów.

Uczestników obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe, zmienione przed wejściem na halę.

 

 

Organizatorzy