Zapraszamy na siatkarskie turnieje kobiet i mężczyzn

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie „Dla Szkoły” zaprasza w najbliższą niedzielę do uczestnictwa w turnieju piłki siatkowej kobiet i mężczyzn.

Reklamy

 

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ KOBIET

 

Termin zawodów: niedziela 26 stycznia 2020 r., godz. 14:00


Forma zgłoszenia: tel. kom. 511 271 552 lub e-mail: kbrudnowski@o2.pl


Termin zgłoszeń: zgłoszenie do dnia 25 stycznia do godziny 20:00 (sobota).


Warunki uczestnictwa: lista zawodników i nazwa drużyny, wpisowe w wysokości 65 zł.


Miejsce rozegrania turnieju: sala gimnastyczna ZS nr 3 w Hrubieszowie „Kościuszko” ul. Żeromskiego 11.


Regulamin:

Turniej rozpocznie się o godzinie 14 00, przedstawieniem wylosowanych wcześniej grup. W zależności od ilości zgłoszonych zespołów drużyny zostaną podzielone na grupy lub zagrają systemem „każdy z każdym”.

Punktacja: za zwycięstwo 2:0 w setach zespół otrzymuje 3 pkt., za zwycięstwo 2:1 w setach zespół otrzymuje 2 pkt., przegrana 1:2 zespół otrzymuje 1 pkt., przegrana 0:2 w setach – 0 pkt.

O końcowej klasyfikacji decyduje:

1. Większa liczba zdobytych punktów.

2. Wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi zespołami.

3. Korzystniejsza liczba setów zdobytych w stosunku do straconych.

4. Korzystniejsza liczba małych punktów w stosunku do straconych.

5. Losowanie

Przewidziane są nagrody i dyplomy dla drużyn. Indywidualnie MVP turnieju otrzymuje dyplom.

Organizator zapewnia wyłącznie doraźną pomoc przy urazach powstałych w czasie gry (opatrzenie otarć, dezynfekcja ran, zabezpieczenie ran- plaster, bandaż), natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz skutki wypadków w czasie gry każdego z zawodników.

Wszyscy uczestnicy ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

W przypadku braku aktualnych badań lub braku ubezpieczenia od NNW zawodnik bierze udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.

Obecność zawodnika na liście startowej jest równoznaczne z oświadczeniem o braku przeciwwskazań do gry w turnieju.

Organizator zabezpiecza obiekt, oraz czuwa nad tym, aby przebieg turnieju nie prowokował do powstawania ewentualnych urazów.

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty materialne uczestników poniesione podczas trwania turnieju.

Osoby uczestniczące w rozgrywkach wyrażają zgodę na udostępnianie podstawowych danych osobowych na potrzeby organizacji rozgrywek, umieszczanie zdjęć oraz imienia i nazwiska na stronie internetowej w celu informacyjnym.

Zawodnik poniżej 18 roku życia zobowiązany jest do posiadania pisemnej zgody rodziców na udział w rozgrywkach pod rygorem wykreślenia z listy zawodników drużyny.

W przypadkach nie opisanych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator turnieju.

 

***

 

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN

 

Termin zawodów: niedziela 26 stycznia 2020 r., godz. 15:30

 

Forma zgłoszenia: tel. kom. 511 271 552 lub e-mail: kbrudnowski@o2.pl

 

Termin zgłoszeń: zgłoszenie do dnia 25 stycznia do godziny 20:00 (sobota).


Warunki uczestnictwa: lista zawodników i nazwa drużyny, wpisowe w wysokości 65 zł.


Miejsce rozegrania turnieju: sala gimnastyczna ZS nr 3 w Hrubieszowie „Kościuszko” ul. Żeromskiego 11.


Regulamin:

Turniej rozpocznie się o godzinie 15:30, przedstawieniem wylosowanych wcześniej grup. W zależności od ilości zgłoszonych zespołów drużyny zostaną podzielone na grupy lub zagrają systemem „każdy z każdym”.

Punktacja: za zwycięstwo 2:0 w setach zespół otrzymuje 3 pkt., za zwycięstwo 2:1 w setach zespół otrzymuje 2 pkt., przegrana 1:2 zespół otrzymuje 1 pkt., przegrana 0:2 w setach – 0 pkt.

O końcowej klasyfikacji decyduje:

1. Większa liczba zdobytych punktów.

2. Wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi zespołami.

3. Korzystniejsza liczba setów zdobytych w stosunku do straconych.

4. Korzystniejsza liczba małych punktów w stosunku do straconych.

5. Losowanie

Przewidziane są nagrody i dyplomy dla drużyn. Indywidualnie MVP turnieju otrzymuje dyplom.

Organizator zapewnia wyłącznie doraźną pomoc przy urazach powstałych w czasie gry (opatrzenie otarć, dezynfekcja ran, zabezpieczenie ran- plaster, bandaż), natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz skutki wypadków w czasie gry każdego z zawodników.

Wszyscy uczestnicy ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

W przypadku braku aktualnych badań lub braku ubezpieczenia od NNW zawodnik bierze udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.

Obecność zawodnika na liście startowej jest równoznaczne z oświadczeniem o braku przeciwwskazań do gry w turnieju.

Organizator zabezpiecza obiekt, oraz czuwa nad tym, aby przebieg turnieju nie prowokował do powstawania ewentualnych urazów.

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty materialne uczestników poniesione podczas trwania turnieju.

Osoby uczestniczące w rozgrywkach wyrażają zgodę na udostępnianie podstawowych danych osobowych na potrzeby organizacji rozgrywek, umieszczanie zdjęć oraz imienia i nazwiska na stronie internetowej w celu informacyjnym.

Zawodnik poniżej 18 roku życia zobowiązany jest do posiadania pisemnej zgody rodziców na udział w rozgrywkach pod rygorem wykreślenia z listy zawodników drużyny.

W przypadkach nie opisanych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator turnieju.

 

Organizator:

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży

Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie „Dla Szkoły”

Wsparcie Gmina Miejska Hrubieszów

Fundacja Santander Bank