Zapraszamy na Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Rachanie

Wójt Gminy Rachanie zaprasza na III Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Rachanie dla dzieci, młodzieży i dorosłych, który odbędzie się 18.03.2017 r. (sobota) godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Rachaniach.

Reklamy

 

Warunki uczestnictwa:

– zgłoszenie udziału w zawodach do dnia 16.03.2017 r. na stronie www.chessarbiter.com/turnieje e-mailem: rzadlo@wp.pl, telefonicznie, nr tel. 791632325 (Tadeusz Łuczka).

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, datę ur., klub lub miejscowość, kategorię szachową.

Wpisowe: 10 zł – dla dzieci i młodzieży, 20 zł – seniorzy

Wpisowe zostanie przeznaczone na nagrody pieniężne i rzeczowe.

System rozgrywek:

Zawody zostaną rozegrane w dwóch grupach:

– młodzicy (grupa A i B, rocznik 2007 i młodsi)

– open (rocznik 2006 i starsi, dorośli)

systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie IX rund, 15 minut na partię dla zawodnika, w kategoriach wiekowych:

grupa „A”- dziewczęta ur. w roku 2007 i młodsze

grupa „B” – chłopcy ur. 2007 i młodsi

grupa „C” – dziewczęta ur. 2004 – 2006 – klasy IV – VI szkoły podst.

grupa „D” – chłopcy ur. 2004 – 2006 – klasy IV – VI szkoły podst.

grupa „E” – dziewczęta  ur. 2001 – 2003 – klasy I – III gimnazjum

grupa „F” – chłopcy ur. 2001 – 2003 – klasy I – III gimnazjum

grupa „G” – dziewczęta ur. 1997 – 2000  – szkoły średnie

grupa „H” – chłopcy ur. 1997 – 2000 – szkoły średnie

grupa „I” – seniorzy od roku ur. 1996 i dorośli

 

O kolejności miejsc decydują:

suma punktów,

Buchholz średni,

Buchholz pełny,

Progress,

liczba zwycięstw.

 

Nagrody:

– Puchar Wójta Gminy Rachanie dla najlepszego zawodnika turnieju

– open:

1 miejsce – 300 zł,

2 miejsce – 200 zł,

3 miejsce – 150 zł,

4 miejsce – 100 zł,

5 miejsce – 80 zł,

6 miejsce – 70 zł,

7 miejsce – 50 zł,

dla najlepszej kobiety – 50 zł,

Puchary ufundowane przez Starostę Tomaszowskiego Jana Kowalczyka dla najlepszych z powiatu tomaszowskiego – 3 szt.

Puchary dla zwycięzców grup (grupy A – H) – 8 sztuk,

Puchary Zarządu LGD „G6 Grzędy Sokalskiej” dla najlepszej zawodniczki i zawodnika z 6 Gmin należących terytorialnie do LGD (Łaszczów, Tyszowce, Telatyn, Jarczów, Ulhówek, Rachanie) – 2 szt.

Puchar członka Zarządu Powiatu Tadeusza Stanibuły dla najlepszego zawodnika z Gminy Rachanie ,

Medale za miejsca 1-3 (grupy A – H) – 24 sztuki,

nagrody rzeczowe za miejsca 1- 6 (grupy A – H) 48 sztuk,

nagrody i upominki pozaregulaminowe od sponsorów turnieju !

dyplomy dla uczestników turnieju (którzy zgłosili się w terminie).

 

Uwagi organizacyjne:

– Organizatorzy zapewniają: uczestnikom drobny poczęstunek

– prosimy o parkowanie samochodów na placu przy GOK w Rachaniach oraz na parkingu przy Urzędzie Gminy .

– za zdolność zawodników do startu w zawodach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub delegujący swoją reprezentację oraz rodzice dzieci,

– organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w regulaminie turnieju.

 

Program turnieju:

– 9.00 – 9.50 – potwierdzenie zgłoszeń do turnieju

– 9.55 – otwarcie turnieju

– 10.00 – 15.30 rundy I – IX

– 16.30 – zakończenie turnieju, wręczenie nagród.