Zapraszamy na turnieje piłki nożnej i siatkówki

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie „Dla Szkoły” zaprasza w najbliższą niedzielę do uczestnictwa w turniejach piłki nożnej oraz siatkówki.

Reklamy

 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie „Dla Szkoły” zaprasza w najbliższą niedzielę do uczestnictwa w turnieju piłki nożnej chłopców i mężczyzn.

 

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW I MĘŻCZYZN

Reklamy

 

Termin zawodów: niedziela 17 lutego 2019 r., godz. 10:00

 

Forma zgłoszenia:

tel. kom. 511 271 552 lub e-mail: dlaszkolyhrub@o2.pl

 

Termin zgłoszeń:

zgłoszenie do dnia 16 lutego do godziny 20:00 (sobota).

 

Warunki uczestnictwa:

lista zawodników i nazwa drużyny, wpisowe w wysokości 45 zł.

 

Miejsce rozegrania turnieju: sala gimnastyczna ZS nr 3 w Hrubieszowie „Kościuszko” ul. Żeromskiego 11.

  

Warunki uczestnictwa:

W zawodach uczestniczyć mogą osoby urodzone w roku 1991 – 2006 legitymujący się aktualnym dokumentem, jednoznacznie potwierdzającym tożsamość. Zapraszamy licealistki i gimnazjalistki a także studentki i osoby pracujące.

Wpisowe na turniej 45 zł. Dotyczy wszystkich zgłaszających się zespołów.

 

Regulamin:

Turniej rozpocznie się o godzinie 10 00, przedstawieniem wylosowanych wcześniej grup. W zależności od ilości zgłoszonych zespołów drużyny zostaną podzielone na dwie, trzy lub cztery grupy gdzie rozegrają miedzy sobą mecze systemem „każdy z każdym”. Następnie rozegrane zostaną mecze o miejsca lub w nowych grupach o miejsca (uzależnione od ilości drużyn biorących udział w turnieju).

Czas gry uzależniony od ilości drużyn startujących w zawodach (2 x 8 min. lub 8 – 15 min bez przerwy i zmiany bramek lub podobnie)

Drużyna składa się co najmniej z 5 zawodników. Ilość zawodników na boisku 5 (4 + bramkarz).

Zmiany hokejowe w momencie posiadania piłki przez zespół.

O wykroczeniach w grze decyduje sędzia (za brutalną grę lub niesportowe zachowanie i wulgarne zachowanie na boisku lub ławce rezerwowych – kary 2 minutowe).

Obowiązuje czyste zmienione obuwie sportowe.

Bramki 2×5 m.

Punktacja: za zwycięstwo zespół otrzymuje 3 pkt, – za remis 1 pkt, przegrana – 0 pkt.

O końcowej klasyfikacji decyduje:

1. Większa liczba zdobytych punktów.

2. Wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi zespołami.

3. Korzystniejsza liczba bramek zdobytych w stosunku do straconych.

4. Większa liczba zdobytych bramek.

5. Losowanie

 

Nagrody: Puchar dla  pierwszej drużyny, dyplomy dla wszystkich drużyn. Indywidualnie zawodnicy (bramkarz, strzelec, zawodnik ) otrzymują dyplomy.

 

Organizator zapewnia wyłącznie doraźną pomoc przy urazach powstałych w czasie gry (opatrzenie otarć, dezynfekcja ran, zabezpieczenie ran- plaster, bandaż), natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz skutki wypadków w czasie gry każdego z zawodników.

Wszyscy uczestnicy ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

W przypadku braku aktualnych badań lub braku ubezpieczenia od NNW zawodnik bierze udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.

Obecność zawodnika na liście startowej jest równoznaczne z oświadczeniem o braku przeciwwskazań do gry w turnieju.

Organizator zabezpiecza obiekt, oraz czuwa nad tym aby przebieg turnieju nie prowokował do powstawania ewentualnych urazów.

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty materialne uczestników poniesione podczas trwania ligi.

Osoby uczestniczące w rozgrywkach wyrażają zgodę na udostępnianie podstawowych danych osobowych na potrzeby organizacji rozgrywek, umieszczanie zdjęć oraz imienia i nazwiska na stronie internetowej w celu informacyjnym.

Zawodnik poniżej 18 roku życia zobowiązany jest do posiadania pisemnej zgody rodziców na udział w rozgrywkach pod rygorem wykreślenia z listy zawodników drużyny.

W przypadkach nie opisanych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator turnieju.

 

***

 

Zapraszamy na II Turniej piłki siatkowej Stowarzyszenia „Dla Szkoły”

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie „Dla Szkoły” zaprasza w najbliższą niedzielę do uczestnictwa w turnieju piłki siatkowej mężczyzn.

 

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN

 

Termin zawodów: niedziela 17 lutego 2019 r., godz. 15:30

 

Forma zgłoszenia:

tel. kom. 511 271 552 lub e-mail: dlaszkolyhrub@o2.pl

 

Termin zgłoszeń:

zgłoszenie do dnia 16 lutego do godziny 20:00 (sobota).

 

Warunki uczestnictwa:

lista zawodników i nazwa drużyny, wpisowe w wysokości 65 zł.

 

Miejsce rozegrania turnieju: sala gimnastyczna ZS nr 3 w Hrubieszowie „Kościuszko” ul. Żeromskiego 11.

  

 

Regulamin:

Turniej rozpocznie się o godzinie 15 30, przedstawieniem wylosowanych wcześniej grup. W zależności od ilości zgłoszonych zespołów drużyny zostaną podzielone na grupy lub zagrają systemem „każdy z każdym”.

Punktacja: za zwycięstwo 2:0 w setach zespół otrzymuje 3 pkt., za zwycięstwo 2:1 w setach zespół otrzymuje 2 pkt., przegrana 1:2 zespół otrzymuje 1 pkt., przegrana 0:2 w setach – 0 pkt.

O końcowej klasyfikacji decyduje:

1. Większa liczba zdobytych punktów.

2. Wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi zespołami.

3. Korzystniejsza liczba setów zdobytych w stosunku do straconych.

4. Korzystniejsza liczba małych punktów w stosunku do straconych.

5. Losowanie

 

Nagrody: Puchar dla zwycięscy turnieju,  drużyn, dyplomy dla wszystkich drużyn. Indywidualnie MVP turnieju otrzymuje dyplom.

 

Organizator zapewnia wyłącznie doraźną pomoc przy urazach powstałych w czasie gry (opatrzenie otarć, dezynfekcja ran, zabezpieczenie ran- plaster, bandaż), natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz skutki wypadków w czasie gry każdego z zawodników.

Wszyscy uczestnicy ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

W przypadku braku aktualnych badań lub braku ubezpieczenia od NNW zawodnik bierze udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.

Obecność zawodnika na liście startowej jest równoznaczne z oświadczeniem o braku przeciwwskazań do gry w turnieju.

Organizator zabezpiecza obiekt, oraz czuwa nad tym aby przebieg turnieju nie prowokował do powstawania ewentualnych urazów.

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty materialne uczestników poniesione podczas trwania turnieju.

Osoby uczestniczące w rozgrywkach wyrażają zgodę na udostępnianie podstawowych danych osobowych na potrzeby organizacji rozgrywek, umieszczanie zdjęć oraz imienia i nazwiska na stronie internetowej w celu informacyjnym.

Zawodnik poniżej 18 roku życia zobowiązany jest do posiadania pisemnej zgody rodziców na udział w rozgrywkach pod rygorem wykreślenia z listy zawodników drużyny.

W przypadkach nie opisanych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator turnieju.

 

Organizator:

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży

Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie „Dla Szkoły”