Zapraszamy na VII Turniej Piłki Nożnej Stowarzyszenia „Dla Szkoły”

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Zespołu Szkół Nr 3 w Hrubieszowie „DLA SZKOŁY” zaprasza do udziału w Turnieju Piłki Nożnej Mężczyzn.

Reklamy

Termin turnieju: godzina 9.45, 28 GRUDNIA 2017r. (czwartek).

Miejsce rozegrania turnieju: sala gimnastyczna ZS nr 3 w Hrubieszowie „Kościuszko” ul. Żeromskiego 11.

Reklamy

Forma zgłoszenia: zgłoszenie pisemne z listą zawodników i nazwą drużyny na e-mail dlaszkolyhrub@o2.pl w terminie do 27 grudnia 2017 r. godz. 22 30 (środa). Tel. 511 271 552

Warunki uczestnictwa:

W zawodach uczestniczyć mogą osoby urodzone w roku 1991 – 2005 legitymujący się aktualnym dokumentem, jednoznacznie potwierdzającym tożsamość. Zapraszamy licealistki i gimnazjalistki a także studentki i osoby pracujące.

Wpisowe na turniej 45 zł. Dotyczy wszystkich zgłaszających się zespołów.

Regulamin:

Turniej rozpocznie się o godzinie 9 45, przedstawieniem wylosowanych wcześniej grup. W zależności od ilości zgłoszonych zespołów drużyny zostaną podzielone na dwie, trzy lub cztery grupy gdzie rozegrają miedzy sobą mecze systemem „każdy z każdym”. Następnie rozegrane zostaną mecze o miejsca lub w nowych grupach o miejsca (uzależnione od ilości drużyn biorących udział w turnieju).

Czas gry uzależniony od ilości drużyn startujących w zawodach (2 x 8 min. lub 8 – 15 min bez przerwy i zmiany bramek lub podobnie)

Drużyna składa się co najmniej z 5 zawodników. Ilość zawodników na boisku 5 (4 + bramkarz).

Zmiany hokejowe w momencie posiadania piłki przez zespół.

O wykroczeniach w grze decyduje sędzia (za brutalną grę lub niesportowe zachowanie – kary 2 minutowe).

Obowiązuje czyste zmienione obuwie sportowe.

Bramki 2×5 m.

Punktacja: za zwycięstwo zespół otrzymuje 3 pkt, – za remis 1 pkt, przegrana – 0 pkt.

O końcowej klasyfikacji decyduje:

1. Większa liczba zdobytych punktów.

2. Wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi zespołami.

3. Korzystniejsza liczba bramek zdobytych w stosunku do straconych.

4. Większa liczba zdobytych bramek.

5. Losowanie

Nagrody: Pierwszy zespół otrzyma w nagrodę piłkę pozostałe drużyny otrzymają dyplomy. Ponadto najlepsi zawodnicy ( bramkarz, strzelec, zawodnik ) otrzymują dyplomy.

Organizator zapewnia wyłącznie doraźną pomoc przy urazach powstałych w czasie gry (opatrzenie otarć, dezynfekcja ran, zabezpieczenie ran- plaster, bandaż), natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz skutki wypadków w czasie gry każdego z zawodników.

Wszyscy uczestnicy ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

W przypadku braku aktualnych badań lub braku ubezpieczenia od NNW zawodnik bierze udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.

Obecność zawodnika na liście startowej jest równoznaczne z oświadczeniem o braku przeciwwskazań do gry w turnieju.

Organizator zabezpiecza obiekt, oraz czuwa nad tym aby przebieg turnieju nie prowokował do powstawania ewentualnych urazów.

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty materialne uczestników poniesione podczas trwania ligi.

Osoby uczestniczące w rozgrywkach wyrażają zgodę na udostępnianie podstawowych danych osobowych na potrzeby organizacji rozgrywek, umieszczanie zdjęć oraz imienia i nazwiska na stronie internetowej w celu informacyjnym.

Zawodnik poniżej 18 roku życia zobowiązany jest do posiadania pisemnej zgody rodziców na udział w rozgrywkach pod rygorem wykreślenia z listy zawodników drużyny.

W przypadkach nie opisanych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator turnieju.

Organizator:

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży
Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie „Dla Szkoły”