Zapraszamy na zawody lekkoatletyczne w Hrubieszowie!

Burmistrz Miasta Hrubieszowa i Komitet Organizacyjny Jubileuszu „90 lat …” zapraszają do uczestnictwa szkoły podstawowe i gimnazjalne w środę dn. 27.06.2012 r. od godz. 9.30 w zawodach organizowanych na nowoczesnej Arenie Lekkoatletycznej HOSiR pod hasłem „Żegnaj szkoło – Witajcie wakacje!”. Jest to również okazja do ustanowienia nowych rekordów stadionów. Poniżej regulamin i rekordy stadionu!

Reklamy

Regulamin

Międzyszkolnych zawodów lekkoatletycznych o Puchary, Statuetki i Dyplomy Burmistrza Miasta Hrubieszowa pod nazwą „Żegnaj szkoło – Witajcie wakacje!” organizowanych w ramach obchodów „90 lat sportu na Ziemi Hrubieszowskiej 1922 – 2012”.


Cel

1. Uczczenie działalności 90 lat zorganizowanej aktywności sportowej w Hrubieszowie i w powiecie hrubieszowskim.

2. Wykorzystanie nowoczesnej hrubieszowskiej areny lekkoatletycznej, w celu popularyzacji tej dyscypliny sportowej, wśród dzieci i młodzieży.

3. Wypełnienie czasu wolnego w przygotowaniach i poprzez aktywne włączenie się do współzawodnictwa, współorganizacji, sponsoringu i kibicowania, w tym m.in. w lekkiej atletyce.

4. Integracja i aktywizacja rożnych grup społecznych i wiekowych Hrubieszowszczyzny.


Termin i miejsce:

Środa 27.06.2012r. godz. 10.00

Hrubieszów – Arena lekkoatletyczna przy HOSiR ul. Ciesielczuka 2


Organizatorzy:

– Komitet Organizacyjny obchodów Jubileuszu

– Urząd Miasta Hrubieszów

– Szkoleniowcy la Unii Hrubieszów: Andrzej Kulczyński i Artur Kern


Współorganizatorzy

– Hrubieszów na Rowerach

– HOSiR


Uczestniczą uczniowie:

– szkół podstawowych

– szkół gimnazjalnych


Szkołę mogą reprezentować:

– uczniowie danej szkoły bez względu na wiek

– uczniowie nie posiadający przeciwwskazań zdrowotnych

– każda osoba może startować tylko w jednej konkurencji

– nie przewiduje się startów poza konkursem


Konkurencje:

Szkoły Podstawowe i Gimnazja

– dz. – 60m, 200m, 500m, skok w dal

– chł. – 60m, 200m, 600m, skok w dal


Sposób przeprowadzania zawodów:

W biegach na 60 m po eliminacjach dla osób z najlepszymi wynikami odbędą się finały (oddzielnie dla szkół podstawowych i gimnazjalnych). 
W pozostałych biegach odbędą się serie na czas. W skoku w dal po 3 kolejkach nastąpi ośmioosobowy finał z trzema dalszymi kolejkami.


Punktacja do współzawodnictwa międzyszkolnego

(oddzielnie szkoły podstawowe i gimnazja)

1. Punktuje 10 osób w każdej konkurencji wg klucza:

1. – 15 pkt.

2. – 12 pkt.

3. – 10 pkt.

4. – 7 pkt.

5. – 6 pkt.

6. – 5 pkt.

7. – 4 pkt.

8. – 3 pkt.

9. – 2 pkt.

10.- 1 pkt.


Zgłoszenia

Zgłoszenia proszę nadsyłać e-mailem na adres a_kern@op.pl, bądź w dniu zawodów na stadionie do godz. 9.30.


Inne

– każdy uczestnik powinien być ubezpieczony przez jednostkę zgłaszającą,

– podczas zawodów obowiązuje sprzęt sportowy i ewentualnie przystosowane do tartanu kolce,

– w sprawach spornych rozstrzyga organizator,

– za pozostawione rzeczy w szatni organizator nie odpowiada.


Nagrody

Drużynowo

– puchary i dyplomy, dla szkół za trzy pierwsze miejsca z największą ilością punktów (oddzielnie dla szkół podstawowych i gimnazjalnych),

– dyplomy dla szkół od 4. do 8. miejsca

Indywidualnie

– statuetki za zajęcie pierwszego miejsca w każdej konkurencji,

– dyplomy za trzy pierwsze miejsca w każdej konkurencji,

Oraz

– certyfikaty uczestnictwa dla każdego zawodnika, opiekuna, szkoły i sędziów,

– książka „Antologia Hrubieszowskiego Sportu …”, dla opiekunów zwycięskich szkół, jeżeli jest ich więcej, to nastąpi pomiędzy nimi losowanie,

– ewentualnie: dodatkowe upominki – niespodzianki dla nauczycieli i rywalizujących osób.


Program zawodów:

10:00 – Otwarcie zawodów

10:10 – 60m dz. SP – w dal chł. SP.

10:20 – 60m chł. SP

10:30 – 60m dz. Gim

10:40 – 60m chł. Gim – w dal dz. SP

10:50 – 200m dz. SP

11:00 – 200m chł SP

11:10 – 200m dz. Gim

11:20 – 200m chł. Gim – w dal chł. G

11:30 – 500m dz. SP

11:40 – 500m dz. Gim

11:50 – 600m chł. SP – w dal dz. G

12:00 – 600m chł. Gim

12:10 – Finał 60m dz. SP

12:15 – Finał 60m chł. SP

12:20 – Finał 60m dz. Gim

12:25 – Finał 60m chł. Gim

12:30 – Zakończenie zawodów


Dekoracje będą przeprowadzane po zakończonych konkurencjach i wypisaniu dyplomów. Drużynowo po podliczeniu punktacji.

Zapraszamy do uczestnictwa – Organizatorzy


Rekordy Areny Lekkoatletycznej HOSiR,
– notowane od dn. 7.05.2012 r.


Szkoły Podstawowe

 

Dziewczęta

60 m pr

8,82 Julia Kudyk ZSM 2 Hrubieszów 11.05.2012

 

Skok w dal

4.10 Aleksandra Kupiec ZSM 2 Hrubieszów 11.05.2012

pr – pomiar ręczny

 

Chłopcy

60 m pr

8,20 Kacper Pietrusiewicz SP 1 Hrubieszów 11.05.2012

 

Skok w dal

4.58 Szymon Jasiński SP Dołhobyczów 11.05.2012

 

Gimnazja

 

Dziewczęta

 

Skok w dal

4.96 Zebzda Monika G. Horodło 21.05.2012

 

Chłopcy

 

Skok w dal

5.68 Nowosad Kacper G. 3 Hrubieszów 1.05.2012

 

Uwaga!

W innych konkurencjach proponowanych przez organizatorów rekordów brak, a więc jest okazja na ich ustanowienie!

 

Najbliższe imprezy w ramach Jubileuszu to:

23/24.06.2012 – spływ kajakowy Tyszowce – Hrubieszów,

24.06.2012 g. 10.00 na boisku przy ZS nr 2 w Hrubieszowie „Staszic” – Turniej koszykówki ulicznej,

24.06.2012 g. 16.30 – wyścig kajakami na czas – rzeka Huczwa od mostu sławęcińskiego do mostu na stadion HOSiR,

26.06.2012 r. g. 9.30 – boiska HOSiR Turniej piłki nożnej szkół ponadgimnazjalnych,

27.06.2012 g. 10.00 arena la Hrubieszów – zawody lekkoatletyczne „Żegnaj szkoło – Witajcie wakacje!” dla szkół podstawowych i gimnazjalnych,

konkurs pt. „Hrubieszowskie wspomnienia sportowe” trwa do września, czekamy na opracowania!

15.07.2012 g. 10.30 siatkówka plażowa trójki męskie na boisku HOSiR

22.07.2012 g. 10.30 siatkówka plażowa trójki kobiece na boisku HOSiR

5.08. 2012 g. 10.30 siatkówka plażowa trójki mieszane na boisku HOSiR

9.12. HDK – Uroczyste podsumowanie Jubileuszu w formie artystyczno – sportowo – uznaniowej!

 

Wszystkie regulaminy znajdują się lub będą znajdować się na LubieHrubie!

 

Opracowali: Artur Kern i mak