Zarząd MKS Unia podzielił pieniądze z tegorocznych dotacji Burmistrza Miasta

Na posiedzeniu w dniu 19 lutego zarząd MKS Unia Hrubieszów przyjął plan finansowy MKS „Unia” na 2013 r. oraz podzielił tegoroczne środki z dotacji Burmistrza Miasta na realizację zadań publicznych, przyznane dla klubu w ramach konkursów z zakresu upowszechniania sportu.

Reklamy

Przyjęty plan finansowy klubu na obecnym etapie (w trakcie roku może i zapewne będzie ulegał zmianom), zamyka się po stronie przychodów i rozchodów kwotą 301.773,15 zł. Z kwoty tej planuje się wydatkować na:

– wynagrodzenia kadry szkoleniowej wraz z pochodnymi – 96.980,00 zł.

– zakup sprzętu i ubiorów sportowych – 19.900,00 zł.

– stypendia sportowe (łącznie dla zawodników wszystkich sekcji) – 54.360,00 zł.

– ubezpieczenia od skutków NNW zawodników i kadry – 3.420,00 zł.

– szkolenie, organizację zawodów sportowych oraz udział naszych zawodników w zawodach sportowych organizowanych przez inne podmioty – 112.807,15 zł.

– koszty administracyjne (materiały biurowe, telefony, internet, delegacje, staż bezrobotnego zawodnika) – 7.806,00 zł.

– rezerwa/planowany stan środków na koniec roku – 6.500,00 zł.

 

Kwota dotacji Burmistrza Miasta wynosząca łącznie 268.500,00 zł., pozyskana przez klub w ramach konkursów dotyczących wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu, została podzielona na poszczególne sekcje sportowe w klubie w sposób następujący:

– sekcja piłki nożnej/seniorzy – 109.500,00 zł.

– sekcja piłki nożnej/grupy młodzieżowe (orliki, młodzicy, trampkarze i juniorzy) – 80.500,00 zł.

– sekcja podnoszenia ciężarów – 41.500,00 zł.

– sekcja lekkiej atletyki – 31.000,00 zł.

 

Przyznane dla poszczególnych sekcji kwoty dotacji tylko w minimalnym stopniu odbiegają od wydatków 2012 roku (o ich wysokości informowaliśmy już wcześniej):

MKS Unia Hrubieszów: Na co klub wydał dotacje z budżetu miasta w 2012 r.

 

 

Źródło: mksuniahrubieszow.pl