Zarząd Unii Hrubieszów zdecydował o podziale środków finansowych na poszczególne sekcje

W dniu wczorajszym (11.02) odbyło się posiedzenie zarządu MKS Unia Hrubieszów, na którym zdecydowano m.in. o podziale środków finansowych na poszczególne sekcje sportowe działające w klubie, zdecydowano wstępnie o terminie Walnego Zebrania Członków Klubu oraz omówiono przebieg przygotowań zespołu seniorów piłki nożnej do rundy wiosennej.

Reklamy

Z dotacji Gminy Miejskiej Hrubieszów na realizację zadań publicznych w zakresie sportu (o czym informowaliśmy wcześniej) klub otrzymał w sumie 248 tys. zł. tj. o 20,5 tys. mniej niż w 2013 r., z tego na sport juniorski (wsparcie) – 128 tys. zł. oraz na sport młodzieżowy (powierzenie) – 120 tys. zł.


Środki te na poszczególne sekcje sportowe w klubie zostały podzielone w sposób następujący:

Powierzenie (sport młodzieżowy)  – kwota 120.000,00 zł.

sekcja piłki nożnej – 76.800,00 zł. (23.108,00 – wynagrodzenie trenerów, 2.000,00 – zakup sprzętu, 51.692,00 – organizacja i uczestnictwo w zawodach).

sekcja podnoszenia ciężarów – 24.000,00 zł. (19.440,00 – wynagrodzenie trenerów, 4.560,00 – organizacja i uczestnictwo w zawodach),

sekcja lekkiej atletyki – 17.190,00 zł. (7.700,00 – wynagrodzenie trenerów, 2.100,00 – zakup sprzętu, 7.390,00 – organizacja i uczestnictwo w zawodach).

koszty obsługi zadania (mat. biurowe, internet, rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, delegacje służbowe, itp.) – 2.010,00 zł.

Wsparcie (seniorzy) – kwota 135.560,00 zł. (dotacja – 128.000,00 + środki własne klubu – 7.560,00 zł.)

sekcja piłki nożnej – 105.580,00 zł. (26.400,00 – wynagrodzenie trenerów, 2.860,00 – zakup sprzętu, 36,460,00 – organizacja i uczestnictwo w zawodach, 39.860,00 – stypendia i inne wynagrodzenia piłkarzy),

sekcja podnoszenia ciężarów – 15.340,00 zł. (9.840,00 – wynagrodzenie trenerów , 1000,00 –  zakup sprzętu, 1.500,00 – organizacja i uczestnictwo w zawodach, 3.000,00 – stypendia),

sekcja lekkiej atletyki – 11.340,00 zł. (8.640,00 – wynagrodzenie trenerów, 400,00 – zakup sprzętu, 2.300,00 – organizacja i uczestnictwo w zawodach).

koszty obsługi zadania (mat. biurowe, internet, rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, delegacje służbowe, itp.) – 3.300,00 zł.


Na jednym z najbliższych posiedzeń zarząd przyjmie także plan finansowy klubu na 2014 r., który będzie uwzględniał wszystkie przychody i wydatki klubu, także na realizację projektów finansowanych z innych źródeł, które nie są przypisane do sekcji sportowych klubu, jak np. „Hrubieszowska Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży” i inne będące w przygotowaniu.

W związku z tym, że w dniu 8 maja 2014 r. kończy się obecna kadencja, zarząd wyznaczył wstępny termin  Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Klubu na dzień 9 maja br. Ostateczny termin (może być wcześniejszy) i projekt porządku obrad WZCz Klubu, zarząd prześle członkom klubu oraz poda do publicznej wiadomości w statutowym terminie. 

Na podstawie informacji złożonych przez trenera Marcina Nowaka i kierownika drużyny Krzysztofa Jóźwika, zarząd zapoznał się z przebiegiem przygotowań zespołu seniorów piłki nożnej do rundy wiosennej, w tym także w zakresie uzupełnienia zespołu o zawodników z innych klubów, zawodników z Ukrainy oraz zawodników z zespołu juniorów starszych.

Ustalono, że propozycję składu zespołu seniorów oraz propozycje do regulaminu stypendialnego (wynagrodzeń) zawodników tego zespołu trener przedstawi zarządowi klubu w przyszłym tygodniu (po skonsultowaniu się w tej sprawie z członkami zarządu reprezentującymi sekcję piłki nożnej oraz z radą drużyny).


źródło: mksuniahrubieszow.pl