Zawody strzeleckie z pneumatycznej broni sportowej

W dniu 28 maja na strzelnicy hrubieszowskiej Jednostki Wojskowej odbyły się zawody strzeleckie z broni sportowej pneumatycznej w konkurencji kobiet i mężczyzn.

Reklamy

W dniu 28 maja br. na strzelnicy wojskowej odbyły się zawody strzeleckie z broni sportowej pneumatycznej w konkurencji kobiet i mężczyzn.

Zawody zorganizowało Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” wraz z Jednostką Wojskową Nr 4055 w Hrubieszowie, w ramach  projektu pt. „Organizacja imprez i działań o charakterze poznawczym, integracyjnym oraz promującym podregion Gotania”, współfinansowanego (część środków stanowią środki własne stowarzyszenia) z konkursu Nr 2/SPPW/NGO/2013 „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania” przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

W zawodach wzięło udział 30 mężczyzn i 30 kobiet, którzy rywalizowali na dystansie 20 m.

Sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zawodów: wiatrówki sprężynowe, klasycznie łamane kal. 4.5 mm, śrut kal. 4.5 mm i tarcze strzelnicze dostarczyło Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”. Natomiast zabezpieczenie zawodów przygotowała Jednostka Wojskowa Nr 4055 w Hrubieszowie. Z kadry wojskowej wyłoniono członków komisji sędziowskiej, obserwatorów zawodów oraz osoby, które pomagały uczestnikom zawodów przy strzelaniu (dla wielu uczestników było to pierwsze strzelanie z wiatrówek).  

Każdy z uczestników zawodów oddał 7 strzałów, 2 strzały próbne oraz 5 strzałów konkursowych. Suma zdobytych punktów po pięciu strzałach decydowała o kolejności w zawodach. 

 

Dla uczestników zawodów przygotowano następujące nagrody:

– za miejsca I – III – nagrody rzeczowe w postaci tabletów (ufundowane przez Stowarzyszenie) oraz puchary i dyplomy,

– za miejsca IV – VI – nagrody rzeczowe ufundowane przez Dowódcę Jednostki Wojskowej Nr 4055 i dyplomy,

– pozostali uczestnicy – dyplomy.

 

Po podliczeniu punktów wśród kobiet, pierwsze sześć miejsc przedstawiały się następująco:

I miejsce – Aleksandra Mosek – 41pkt. (na 50 możliwych)

II miejsce – Aleksandra Lewandowska – 37 pkt.

III miejsce – Agnieszka Lebiedowicz – 36 pkt.

IV miejsce – Adriana Czerw – 35 pkt.

V miejsce – Agnieszka Harczuk – 34 pkt.

VI miejsce – Karolina Roch – 30 pkt.

 

Po podliczeniu punktów wśród mężczyzn okazało się, że potrzeba jest dogrywka by wyłonić osoby, które zajęły miejsca od IV do VII (cztery osoby miały taką samą ilość punktów). W czasie dogrywki każdy z zawodników oddał po pięć strzałów. Końcowa klasyfikacja przedstawiała się następująco:

I miejsce – Kamil Łamejko – 42 pkt.

II miejsce – Tomasz Sułkowski – 41 pkt.

III miejsce – Paweł Nieradko – 40 pkt.

IV miejsce – Dominik Stronkowski – 39 pkt. (dogrywka 43 pkt.)

V miejsce – Maciej Rutkowski – 39 pkt. (dogrywka 30 pkt.)

VI miejsce – Kamil Warecki – 39 pkt. (dogrywka 29 pkt.)

 

Nagrody, puchary i dyplomy zostaną wręczone w dniu 14 czerwca br. w czasie trwania Hrubieszowskiego Festynu Militarnego

 


źródło i fot.

Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Hrubieszowski, ZSM nr 3