1 % dla Mamy Siebie

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wskazanie w rocznym zeznaniu podatkowym do wpłaty 1% podatku przez Urząd Skarbowy organizację Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Jestem” im. Św. Jana Bosko o numerze:

Reklamy

KRS 0000197582 z dopiskiem „Mamy Siebie”

…A wtedy Państwa dar zostanie przekazany na nasze konto, bo należy pamiętać, że

„Małe rzeczy wykonane z serca urastają do rzeczy wielkich”.

Aktualnie priorytetem naszej organizacji jest rozwijanie i doskonalenie działalności utworzonego we wrześniu 2011 roku Niepublicznego Przedszkola Specjalnego dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które uczestniczą w zajęciach dydaktyczno – wychowawczych umożliwiających im wszechstronny rozwój. Naszym milusińskim zapewniamy kompleksową opiekę, różnorodne terapie oraz rehabilitację ruchową.

Poprzez wpłatę 1% przyczynicie się Państwo do realizacji celów statutowych naszego Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Mamy Siebie