10 – lecie Powiatowej Biblioteki Publicznej

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

22 maja w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbyły się uroczystości jubileuszowe Powiatowej Biblioteki Publicznej połączone z obchodami Powiatowego Dnia Bibliotek i Działacza Kultury.

Z tej okazji Biblioteka otrzymała imię prof. Wiktora Zina, architekta, rysownika, działacza kultury i popularyzatora polskiej historii i sztuki, wielkiego Syna Ziemi Hrubieszowskiej. Jubileusz był okazją do spotkania przyjaciół Biblioteki oraz całego środowiska bibliotekarskiego powiatu. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Izabela i Szymon Zinowie – rodzina Patrona, Krzysztof Szwal – przedstawiciel Wojewody Lubelskiego Genowefy Tokarskiej, Józef Kuropatwa – Starosta Hrubieszowski, Zbigniew Dolecki – Burmistrz Miasta Hrubieszowa, Zofia Ciuruś – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Grażyna Temporowicz – Przewodnicząca Rady Miasta oraz Andrzej Barczuk – Przewodniczący Rady Powiatu, Danuta Zwolińska , reprezentujaca Książnicę Zamojską im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu, Maria Gumieniak – Wójt Uchań i Krzysztof Bożek – Wójt Horodła oraz radni powiatu, dyrektorzy i prezesi zaprzyjaźnionych instytucji i organizacji z miasta i powiatu, pracownicy i działacze kultury, pani Stanisława Burda i Małgorzata Skowron, poetki hrubieszowskie, pracownicy Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta, członkowie Komitetu Organizacyjnego Obchodów Jubileuszowych Powiatu, przedstawiciele mediów lokalnych, laureaci konkursów oraz licznie przybyli bibliotekarze z bibliotek publicznych, biblioteki pedagogicznej i bibliotek szkolnych powiatu oraz przyjaciele Biblioteki.

Przybyłych przywitał Józef Kuropatwa – Starosta Hrubieszowski oraz Bogumiła Dragan-Szkodzińska – Dyrektor Biblioteki. Uroczystego aktu nadania imienia Bibliotece dokonał Andrzej Barczuk – Przewodniczący Rady Powiatu, słowo o Patronie – prof. Wiktorze Zinie wygłosiła Dyrektor Biblioteki. Życzenia i listy gratulacyjne otrzymała Biblioteka od: Aleksandry Zin, żony Patrona, Wojewody Lubelskiego Genowefy Tokarskiej, Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Grabczuka, Burmistrza Miasta Hrubieszowa Zbigniewa Doleckiego, Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie Zofii Ciuruś, Wójta Gminy Hrubieszów Jana Mołodeckiego, Wójta Gminy Uchanie Marii Gumieniak, Dyrektora Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu Haliny Zielińskiej, Przewodniczącej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddziału Zamojskiego Danuty Zwolińskiej, Dyrektora i Pracowników Biblioteki Pedagogicznej Filii w Hrubieszowie Elżbiety Bednarek, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” Zdzisława Kosakowskiego, I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Hrubieszowie Adama Gronkiewicza, Prezesa Zarządu Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego Jerzego Krzyżewskiego, Dyrektora Hrubieszowskiego Domu Kultury Emilii Feliksiak, Dyrektora Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie Barbary Wlizło, Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie Andrzeja Szkodzińskiego, Dyrektora Zespołu Szkół im. Ks. St. Staszica w Hrubieszowie Alicji Borkowskiej, Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie Haliny Kurek, Dyrektora GOK w Horodle Józefa Krzywińskiego, Kierownika i pracowników GOK w Dołhobyczowie Zdzisława Pasieki, Dyrektora GOK w Mirczu Marianny Sobczuk, Dyrektora GBP w Horodle Bolesławy Sadowskiej, Dyrektora GOK w Trzeszczanach Stanisławy Stachowiak, Dyrektora GOK w Uchaniach Anny Król, Dyrektora GBP w Uchaniach Zofii Klocek, Pracowników Biblioteki Publicznej w Werbkowicach i Małgorzaty Skowron.

Jubileusz był okazją do wyróżnienia osób szczególnie zasłużonych na rzecz krzewienia oświaty, kultury i książki. Brązowym Medalem ZASŁUŻONY KULTURZE GLORIA ARTIS Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski odznaczył Jerzego Krzyżewskiego – Prezesa Zarządu TRH, Honorową Odznaką ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ – Bogumiłę Dragan- Szkodzińską – Dyrektora PBP im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie, Zofię Zając – bibliotekarkę Filii Bibliotecznej w Przewodowie i Zofię Klocek – Dyrektora GBP w Uchaniach. Ponadto MKiDN Bogdan Zrojewski Dyplomem Uznania wyróżnił Halinę Kurek i Jolantę Janiec z MBP w Hrubieszowie. Dyplom Uznania Wojewody Lubelskiego Genowefy Tokarskiej otrzymała Sylwia Sarzyńska z PBP w Hrubieszowie, Dyplomy Uznania Starosty Hrubieszowskiego Józefa Kuropatwy otrzymały: Emilia Feliksiak – Dyrektor HDK w Hrubieszowie, Sylwia Luchowska z GBP w Moniatyczach, Zofia Kowalska z BP w Trzeszczanach i Bolesława Sadowska z GBP w Horodle. Dyplomy Uznania Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie otrzymały: Halina Tomasik z GBP w Dołhobyczowie, Lucyna Siedlecka z GBP w Werbkowicach i Marianna Sobczuk z GBP w Mirczu. Za wieloletnią współpracę i pomoc Dyrektor Biblioteki Bogumiła Dragan-Szkodzińska szczególne podziękowania skierowała do Emilii Feliksiak i pracowników HDK, Danuty Wójtowicz – pierwszego Dyrektora Biblioteki, Krzysztofa Bożka – Wójta Gminy Horodło, Jerzego Krzyżewskiego – Prezesa Zarządu TRH, Zdzisława Kosakowskiego – Prezesa Zarządu Stowarzyszenia BPH, Danuty Kloc – Dyrektora GOK w Hrubieszowie, Romanowi Gumieli – Prezesa Zarządu Hrubieszowskiego Towarzystwa Muzycznego i Jolanty Ben – instruktora WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

Uroczystości uświetnił występ uczniów Społecznego Ogniska Muzycznego w Hrubieszowie i Koncert majowy w wykonaniu zespołu „Nicolaus” działającego przy HDK w Hrubieszowie.

Słuchacze SOM wykonali:
M. K. Ogiński Pożegnanie Ojczyzny – wyk. Mateusz Wiater
Ch. Gounod Ave Maria – wyk. Jowita Dzieniak, Mateusz Wiater
P. de Senneville Ballade pour Adeline – wyk. Mateusz Wiater
J. Strauss Marsz Radetzkyego – wyk. Aleksandra Biskup
C. Rollin Summer’s Nockurne – wyk. Aleksandra Biskup
L. van Beethoven Sonata księżycowa – Alicja Chrząstek
F.Lai Love Story – wyk. Alicja Chrząstek
L. Richie Hallo – wyk. Klaudia Koniec
V.Monti Czardasz – wyk. Klaudia Koniec
Przygotowanie i opieka muzyczna: Roman Gumiela, Kazimierz Maciuk.

Zespół Wokalno – Muzyczny „Nikolaus” wystąpił w składzie: Barbara Bielecka, Daria Ciesielczuk, Beata Koszałko, Natalia Kwiecińska, Agata Lisiczyńska, Katarzyna Matwis, Paulina Reder, Martyna Temporowicz, Mateusz Biczak, Wojciech Błaszczuk, Rafał Ciesielczuk, Artur Mirocki, Ernest Rezler
Kierownictwo muzyczne: Krzysztof Gumiela

Spotkanie jubileuszowe poprowadziła Maria Marut.

Uczestnicy spotkania zostali poczęstowani tortem urodzinowym podarowanym dla Biblioteki przez Filię Biblioteczną w Strzyżowie.

Uroczystościom towarzyszyła wystawa „Biblioteka była, jest i będzie…dzieje bibliotekarstwa hrubieszowskiego” dokumentująca początki i historię bibliotekarstwa publicznego powiatu hrubieszowskiego.

Na zakończenie spotkania, wszyscy spotkali się przy jubileuszowym stole przygotowanym przez nauczycieli i uczniów Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Hrubieszowie.

W hołdzie Patronowi – Wiktorowi Zinowi, Starosta Hrubieszowski Józef Kuropatwa, Burmistrz Miasta Hrubieszowa Zbigniew Dolecki, Dyrektor Biblioteki Bogumiła Dragan-Szkodzińska oraz Rodzina Profesora złożyli kwiaty przed tablicą poświęconą Profesorowi oraz na grobie rodziców Wiktora Zina.

W czasie jubileuszu nagrodzono uczestników konkursów.

Konkurs na stronę internetową powiatu, który skierowany był do internautów, a ogłoszony z okazji jubileuszy Powiatu Hrubieszowskiego wygrał Radosław Kubiak z Hrubieszowa.
Projekt strony można obejrzeć
Tutaj >>

Konkursu wiedzy pn. „Historia i dzień dzisiejszy powiatu hrubieszowskiego”, skierowany do internautów z okazji jubileuszy Powiatu Hrubieszowskiego Konkurs trwał od 25 maja 2008 roku do 29 kwietnia 2009 roku. W konkursie ukazało się 48 pytań z zakresu historii powiatu, jego walorów przyrodniczych i turystycznych, dziedzictwa kulturowego, itp.
Komisja postanowiła przyznać:
– nagrodę główną panu Wacławowi Mucha,
– 3 nagrody drugie równorzędne: pani Jolancie Tołoczko z Hrubieszowa, panu Pawłowi Komanowi z Bartotycz, panu Markowi Ciastoniowi z Krakowa
– 2 nagrody trzecie równorzędne: panu Mateuszowi Pobłockiemu z Sahrynia, panu Tadeuszowi Haftaniukowi z Chełma
oraz wyróżnić panią Ewę Łysiak z Torunia.

Catering imprezy zabezpieczył niezawodny w takich wypadkach Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie. Młodzież przygotowała, dowiozła i zaserwowała wyśmienite potrawy pod kierunkiem Anny Gałki, Anny Wiśniewskiej i Grzegorza Sieka.

Patronat Honorowy nad imprezą sprawował Starosta Hrubieszowski Józef Kuropatwa.

***

Składamy serdeczne wyrazy wdzięczności wszystkim zacnym Gościom, którzy uświetnili naszą uroczystość w ten niezwykły dzień dla Biblioteki, jakim było nadanie Jej imienia prof. Wiktora Zina. Jednocześnie dziękujemy za cenne dary, które wzbogacą zbiory naszej placówki.

Dyrektor i pracownicy Biblioteki

zobacz zdjęcia >>

Hrubieszow LubieHrubie 2009