100 rocznica urodzin hrubieszowskiego poety

Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie, Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie byli organizatorami obchodów 100 rocznicy urodzin hrubieszowskiego poety Stanisława Ciesielczuka. Impreza odbyła się 2 czerwca 2006 roku.

Reklamy

br />Obchody 100 rocznicy urodzin Stanisława Ciesielczuka rozpoczęły się od złożenia wieńca i zapalenia symbolicznego znicza na grobie poety (na hrubieszowskim cmentarzu). O godz. 10:00 organizatorzy i zaproszeni goście wzięli udział w uroczystej mszy św. w kościele św. Mikołaja w Hrubieszowie.
Część oficjalna obchodów została zorganizowana w murach Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, miała następujący przebieg:
* Otwarcie obchodów, odśpiewanie hymnu Hrubieszowa.
* Wystąpienie przedstawiciela Miejskiej Biblioteki Publicznej, nawiązanie do działań na rzecz regionalizmu, uroczyste ogłoszenie wyników V edycji konkursu recytatorskiego poświęconej pamięci Stanisława Ciesielczuka ZIEMIA HRUBIESZOWSKA W POEZJI I PROZIE. Następnie Burmistrz Miasta Hrubieszowa Andrzej Wołowski oraz Dyrektor MBP Halina Kurek wręczyli nagrody i wyróżnienia laureatom w/w konkursu. Fundatorami nagród byli: Burmistrz Miasta Hrubieszowa, Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie, Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie. Zwieńczeniem tego punktu programu była prezentacja utworów w wykonaniu nagrodzonych laureatów.
Pozostając w kręgu utworów Stanisława Ciesielczuka uczestnicy spotkania wysłuchali recytacji przygotowanej przez Teatr Młodych HDK.
* mgr J. Gaudasińska przedstawiła Wspomnienie o Stanisławie Ciesielczuku
* Klub Literacki Ziemi Hrubieszowskiej zaprezentował utwory poświęcone pamięci bohatera spotkania.
* Przedstawiciel Muzeum – Justyna Nowak wygłosiła referat o literackiej grupie Kwadryga, której aktywnym członkiem był Stanisław Ciesielczuk.
* Prezes TRH Jerzy Krzyżewski odczytał referat przygotowany przez dr St. Czarnieckiego, Jakie wartości dla regionu wnosi pamięć o tych, którzy zeń wyszli.
* doc. dr J. Gurba zaprezentował Kamenę i ruch bibliofilski Lublina
* Na zakończenie uroczystości jej uczestnicy zwiedzali wystawę poświęconą poecie, przygotowaną przez hrubieszowskie Muzeum.

Oprawę muzyczną uroczystości przygotował Łukasz Machula.
W oficjalnej części spotkania wzięło udział ponad 80 osób, świadomych znaczenia edukacji regionalnej, która umożliwia powrót do domu, do źródeł życia każdego człowieka, jego etyki, języka, a więc do źródeł kultury domowej, lokalnej i regionalnej. Zasadniczym warunkiem zachowania własnej kultury i jej trwania jest przekaz dziedzictwa kulturowego już od wczesnego dzieciństwa. Aby wychować człowieka twórczego, otwartego, świadomego oraz pewnie poruszającego się w świecie wartości, ważne jest ukształtowanie poczucia tożsamości regionalnej. Temu między innymi miała służyć ta uroczysta sesja.

zobacz zdjęcia >>