105. rocznica urodzin Stanisława Ciesielczuka

Hrubieszów

Reklamy

Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie oraz Hrubieszowski Dom Kultury zapraszają na 105. rocznicę urodzin Stanisława Ciesielczuka, która odbędzie się w dniu 3 czerwca 2011 roku o godz. 13:30 w siedzibie Muzeum przy ul. 3-go Maja 11.

Montaż słowno – muzyczny wykona Grupa Teatralna GAMA z HDK.

Stanisław Ciesielczuk urodził się 3 czerwca 1906r. na rolniczym osiedlu Hrubieszowa – Sławęcinie. Szkołę średnią ukończył w 1923r. w Hrubieszowie. W tymże roku debiutuje w redagowanym przez siebie periodyku literackim „Pąkowie” (wychodzącym w Hrubieszowie aż do roku 1929) i zapisuje się na polonostykę Uniwersytetu Warszawskiego.

Tam nawiązuje kontakty z poetami w Kole Literackim przy Kole Polonistów. W kosekwencji zostaje członkiem grupy „Kwadryga”. Jest z nią związany przez cały czas jej istnienia. Od chwili przyjazdu do stolicy, przez przeszło dwadzieścia lat, Stanisław Ciesielczuk dzielić będzie swój czas między Warszawą a Hrubieszowem. W tej samej chacie, gdzie się urodził, zamknie oczy w dniu 26 listopada 1945r., wyczerpany tragedią wojny i okupacji, pokonany przez gruźlicę, po przeżyciu powstania warszawskiego i tułaczki popowstaniowej.

Do wojny Ciesielczuk wydał sześć tomów poezji: „Chaty w obłokach” (1927), „Wieś pod księżycem” (1928) – oba jeszcze w Hrubieszowie, „Pies kosmosu” (1929), „Głazy i struny” (1931), „Pentaptyk lapidarny” (1935) i „Teatr natury” (1937). W tymże roku ogłosił w „Nowej Kwadrydze” esej „Społeczne oblicze Hamsuna”. W latach następnych pisze powieść pt. „Żniwiarze”. (Źródło: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie)