11 maja – Dzień Bez Śmiecenia

Trafiłem do Recyklingu! – to hasło szóstej już edycji kampanii organizowanej przez Rekopol Organizacja Odzysku S.A. Tegoroczna kampania jest elementem programu współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt. „Segreguj Odpady to Się Opłaca”.

Reklamy

W tym roku pragniemy  zwrócić uwagę nie tylko na istotę selektywnej zbiórki,  ale przede wszystkim na „drugie życie odpadów” czyli do czego mogą zostać ponownie wykorzystane, co z nich powstaje w wyniku procesu recyklingu.

 Każdy z nas rocznie produkuje  300 kg odpadów  – w skali całego kraju rocznie produkujemy ok. 12 mln ton odpadów z których zbierane jest selektywnie tylko 5%, a ¼ z nich to odpady opakowaniowe, które mogą zostać poddane recyklingowi. W Niemczech selektywnie zbieranych jest ok. 90%.

Reklamy

Chcemy podkreślać, że każdy posegregowany odpad dostaje nowe życie, a my oszczędzamy surowce. „Nie śmiecić” się nie da – odpady będą powstawały zawsze i wszędzie, – trzeba to robić w taki sposób, by jak najwięcej surowców mogło być ponownie wykorzystanych. Z 35 poddanych recyklingowi butelek Pet można wyprodukować bluzę polar. Opakowania z polipropylenu w Stanach wykorzystywane są do produkcji jeansów. Tworzywa sztuczne stanowią obecnie około 10% odpadów stałych. Zaledwie 15% rocznej produkcji butelek PET jest poddawane w Polsce recyklingowi.

Lepiej sytuacja nie wygląda z papierem – statystyczny Polak zużywa rocznie ponad 60 kg papieru, natomiast zbiera ok. 22 kg rocznie To bardzo mało, gdyż dla porównania w Austrii, Holandii i w Niemczech odzysk przekracza 70%. Odpady szklane, mogą być w 100% odzyskane i wykorzystane.  Recykling szkła można prowadzić nieograniczoną ilość razy, przeróbka 1 tony szkła pozawala ograniczyć: zużycie energii o 25-32%, zużycie wody o 50%, emisję zanieczyszczeń powietrza o 14-20%, ilość odpadów przemysłowych o 97%.

Recykling to nie fanaberia ekologów, ale sposób na znaczne oszczędności energii, surowców naturalnych, ograniczenie zanieczyszczeń i zmniejszenie odpadów na składowiskach. Jest to także obowiązek nałożony na przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek – producentów, importerów, dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy, jak i sieci handlowych. Określone poziomy recyklingu i odzysku kilkadziesiąt tysięcy przedsiębiorców musi osiągnąć do 2014 roku. Czy się to uda? Wszystko wskazuje że w oparciu o dziś funkcjonujący system może być to niemożliwym. Brak realizacji tych obowiązków może skutkować ogromnymi karami nałożonymi na Polskę. Stąd też prace nad nowelizację aktów prawnych regulujących również gospodarkę opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w Polsce.

Naszym celem jest, by ten dzień, wraz ze swoim głównym przesłaniem wpisał się w kalendarium dni i świąt ekologicznych, a samo przesłanie „śmiecenia z głową”, w codzienność naszych nawyków i zachowań – informuje Piotr Szajrych, Prezes Zarządu Rekopol Organizacja Odzysku, pomysłodawcy kampanii.

Dzień bez Śmiecenia, czyli tradycyjnie już nie produkujemy tysięcy plakatów, ulotek, insertów i wlepek. Przygotowujemy kartkę internetową, która po kliknięciu przekieruje na specjalnie stworzoną stronę www.dzienbezsmiecenia.pl.

  Bądź z nami 11 maja:

 Kartkę można również otrzymać wysyłając wiadomość na adres: kartka@rekopol.pl

Dlaczego 11 maja?

To dzień w którym rozpoczął funkcjonowanie Polski System Gospodarki Odpadami Opakowaniowymi organizowany zgodnie z wytycznymi Dyrektywy UE 94/62 – 11 maja 2001 roku parlament  przyjął pakiet ustaw, w tym regulacje o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej DZ. U. nr 63 z 2001 roku, poz. 639 z późniejszymi zmianami.  Dzięki naszym wspólnym staraniom data ta wpisuje się w kalendarz ekologicznych przedsięwzięć podejmowanych przez różne podmioty.

Dzień bez Śmiecenia – World non-waste Day to pomysł wypracowany przez młodzież z kilkunastu krajów współdziałających w ramach międzynarodowego programu „Europejski Eko-Parlament Młodzieży”, przedsięwzięcia firmowanego przez PRO EUROPE (organizację zrzeszającą działające w ramach systemu Zielonego Punktu organizacje odzysku), a koordynowanego i sponsorowanego w Polsce przez Rekopol. Od samego początku współorganizatorami kampanii są wszyscy Akcjonariusze Rekopolu. 

 Sześć lat temu po raz pierwszy postanowiliśmy zrealizować ten projekt. Spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem – internetowa kartka dotarła do kilkudziesięciu tysięcy adresatów, selektywna zbiórka odpadów stała się tematem wielu audycji i artykułów prasowych, a strona www.dzienbezsmiecenia.pl służy jako źródło informacji dotyczących zasad prawidłowego postępowania z odpadami. Wzrost zainteresowania projektem ze strony Klientów, partnerów gminnych, jak i podmiotów nie związanych z nami gospodarczo – organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych, mediów jak i osób prywatnych potwierdził trafność naszych założeń. – mówi Michał Mikołajczyk dyr. sprzedaży i marketingu Rekopolu

Promując selektywną zbiórkę nie będziemy „śmiecić” produkując plakaty, czy ulotki. Przygotowana w tym roku kartka internetowa będzie tradycyjnie odsyłała na stronę www.dzienbezsmiecenia.pl.

Przygotowana w ciekawy i zabawny sposób będzie zachęcać do dwóch rzeczy – „kliknięcia”, a co za tym idzie otwarcia strony, do przesłania kartki współpracownikom, znajomym czy bliskim. Mamy nadzieję, że

również w tym roku zostanie zainicjowanych przez naszych Partnerów szereg działań wspierających „Dzień Bez Śmiecenia” – pikników, szkoleń, ekologicznych konkursów

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt:

Aneta Stawicka, tel. 515 177 033, a.stawicka@rekopol.pl