16 mln zł dla PGKiM

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie otrzyma dofinansowanie w ramach programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” w wysokości 15 933 387,31 zł.

***

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. otrzyma dofinansowanie w ramach programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” oś priorytetowa I – gospodarka wodno – ściekowa, działanie 1.1. gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys.

Tytuł projektu:
„Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Miejskiej Hrubieszów”

Przedmiotem projektu jest:
– budowa 5,06 km kanalizacji sanitarnej,
– budowa sieci wodociągowej (0,58 km) oraz modernizację wodociągu na odcinku 0,63 km
– modernizacja przepompowni „Ludna” i „Grunwaldzka”
– modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW)
– modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z prasą do osadu.

W wyniku realizacji projektu do wybudowanej sieci kanalizacyjnej zostaną przyłączone 1042 osoby, natomiast 233 osoby uzyskają dostęp do sieci wodociągowej.

Kwota dofinansowania wynosi 15 933 387,31 zł.

Zródło:
hrubieszow.info »

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009