18-tka Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Hrubieszowski

W piątek, 20 września, w Hrubieszowskim Domu Kultury odbyło się okolicznościowe Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”.

Reklamy

 

19 września br. minęło 18 lat od zebrania założycielskiego, początkującego działalność Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”. Z tej okazji, w piątek 20 września, w sali Got Art Hrubieszowskiego Domu Kultury, odbyło się uroczyste, okolicznościowe Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”.

Swoją obecnością Zgromadzenie zaszczycili; Maryla Symczuk Starosta Hrubieszowski, st. kpt. Piotr Gronowicz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Monika Podolak Sekretarz Miasta Hrubieszowa reprezentująca Burmistrza Miasta, asp. sztab. Edyta Krystkowiak reprezentująca Komendanta Powiatowego Policji, ppłk. Mirosław Biszczat Szef Sztabu 2.Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, Tadeusz Wdowiak Komendant Straży Miejskiej w Hrubieszowie, por. Adam Cierech reprezentujący Komendanta Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie, Sylwia Heś Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie, Emilia Feliksiak Dyrektor Hrubieszowskiego Domu Kultury, Wiceprezes Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, Zuzanna Korycka Kierownik Biura Zarządu Rejonowego PCK w Hrubieszowie, Danuta Antoniuk Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Aktywni” w Przewodowie, Edyta Dobosz-Maciuk Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Aktywni Animatorzy Kultury”oraz Roman Gumiela Prezes Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Hrubieszowie.

Prezentacji multimedialnej dorobku 18-letnej działalności stowarzyszenia dokonała Bogusława Dragan-Szkodzińska członek zarządu stowarzyszenia, a uzupełnił ją o krótką informację dotyczącą finansów stowarzyszenia Zdzisław Kosakowski prezes zarządu stowarzyszenia.

Przekazał on m.in., że przychody stowarzyszenia w okresie 18-stu lat osiągnęły poziom prawie 1.600.000,00 zł. z czego 1/3 są to środki pozyskane w ramach 1 %, 1/3 środki pozyskane na realizację zadań publicznych z ROPS w Lublinie, MON, z projektów zagranicznych i w skromnym zakresie z budżetów lokalnych, 1/3 środki pozyskane przede wszystkim w ramach darowizn i nawiązek sądowych.

Prezes zarządu  podziękował za zaangażowanie w działalność stowarzyszenia wszystkim jego członkom oraz partnerom stowarzyszenia, bez których realizacja wielu projektów byłaby niemożliwa.

Część oficjalną Zgromadzenia zakończyły życzenia dla stowarzyszenia i jego zarządu złożone przez obecnych gości i członków stowarzyszenia, którzy wyrazili je w sposób dość oryginalny, a zarazem dowcipny.

Na zakończenie był tort urodzinowy ufundowany przez Stowarzyszenie „Aktywnych Animatorów Kultury” oraz wspólne zdjęcie.

 

Zobacz prezentację z okazji 18 lat Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” >>

 

(tekst: Z. Kosakowski, fot. lubiehrubie.pl)