2 Pułk Rozpoznawczy uczestniczył w uroczystościach w Grabowcu Górze

W dniu 29.09.2013 r. pod pomnikiem pamięci oficerów i żołnierzy Wojska Polskiego rozstrzelanych w dniu 25 września 1939 r. przez Armię Czerwoną w Grabowcu – Góra odbyły się uroczystości upamiętniające 74 rocznicę napaści Rosji Sowieckiej na Polskę.

Reklamy

W uroczystościach uczestniczyła delegacja 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr Henryka Dobrzańskiego ps. „HUBAL” wraz z pocztem sztandarowym i kompanią honorową wystawioną przez 6 kompanię rozpoznawczą pod dowództwem kpt. Lesława BRZYSKIEGO. 

Uroczystości rozpoczęło podniesienie flagi państwowej na maszt i odsłuchanie Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.

Następnie przemówienie okolicznościowe wygłosił Wójt Gminy Grabowiec Pan Tadeusza GOŹDZIEJEWSKI.

Po powitaniu zaproszonych gości odprawiona została Polowa Msza Świętą w intencji Ojczyzny i pomordowanych w kampanii wrześniowej. 

Apel Pamięci odczytał kpt. Sławomir RYDEL, a salwę honorową oddała kompania honorowa. Uroczystości zakończyło złożenie wieńców i kwiatów przez delegacje parlamentu, władz gminy, służb mundurowych, organizacji kombatanckich i społecznych oraz dyrekcji szkół. 

W imieniu 2 pułku rozpoznawczego wieniec złożył ppłk dypl. Marcin FRĄCZEK – Zastępca Dowódcy Pułku.

zdjęcia >>


Info i fot. 2PR