20-lecie powstania grupy AA w Zakładzie Karnym

25 sierpnia 2011 r. W hrubieszowskim Zakładzie Karnym odbyło się spotkanie w 20 rocznicę powstania grupy AA. Za zgodą dyrektora zakładu karnego przybyły rodziny skazanych, rodzice, żony, dzieci.

Reklamy

Wszelkie możliwe funkcje pełnili więźniowie pod czujnym okiem kleryka WSD Patryka Obszyńskiego. Oprawę muzyczną Mszy św. zapewnił Zespół „Lechici” pod kierunkiem pana Leszka Opały.

W homilii Ks. płk Andrzej Puzon powiedział: „Byłem w więzieniu” (Mt 25, 36). Te słowa Chrystusa usłyszeliśmy w odczytanej Ewangelii. Stawiają nam przed oczyma obraz Zbawiciela, który rzeczywiście jest uwięziony. Wydaje się, iż widziano Go w wieczór Wielkiego Czwartku w Getsemani. Jezus uosobienie niewinności, osaczony jako złoczyńca przez siepaczy Sanhedrynu, pojmany i doprowadzony przed trybunał Annasza i Kajfasza, skazany na śmierć przez ukrzyżowanie.

Reklamy

Popełniliście bracia więźniowie w życiu jakiś grzech, przestępstwo wobec Boga, człowieka, rodziny, Kościoła, Ojczyzny. Więzieniem ducha jest grzech. Każdy, kto popełnia grzech jest niewolnikiem grzechu. Jezus przyszedł, aby nas wyzwolić z tej niewoli.
Drodzy więźniowie – trzeba, aby On, Duch Jezusa Chrystusa, działał w waszych sercach. Trzeba aby Duch Św. przeniknął to więzienie, w którym się spotykamy i wszystkie więzienia świata. Chrystus, Syn Boży stał się więźniem i przyzwolił, aby związano mu ręce, a potem przybito je do krzyża, właśnie po to, by Jego Duch mógł dotrzeć do serca każdego człowieka.
Chcę wam powiedzieć, że Bóg was kocha. On was nie przekreśla. Kościół was nie odrzuca. On ciągle słowami Chrystusa mówi: idź i więcej nie grzesz. Musicie uwierzyć w miłość Boga.

Od 17 lat wszelkie mitingi, spotkania prowadzi pan Zygmunt. Jak wielki i oddziałujący jest zasięg działalności grupy AA, niech świadczy list napisany przez żonę jednego z więźniów: „Zanim poszedł do więzienia, rozeszliśmy się, ponieważ ten człowiek nie nadawał się do życia. Pił bardzo dużo, był agresywny, często kończyło się na bójkach. Po wyjściu z więzienia, kiedy uczestniczył w spotkaniach AA, zmienił się ogromnie. Po jakimś czasie, wzięliśmy ślub cywilny jeszcze raz. Urodziło nam się jeszcze jedno dziecko. Jest troskliwy, opiekuńczy.”

Inny więzień pisze, iż dzięki AA odnalazł nową drogę. Założył własną firmę i chce w swoim środowisku założyć grupę AA.

Do Komunii św. przystąpiło wielu więźniów, oraz ich rodzin. Po Mszy św. odbył się koncert piosenki religijnej i patriotycznej Zespołu „Lechici”.

Wzruszający był moment, kiedy małe dzieci obejmowały szyję tatusiów i pytały: „tato, kiedy powrócisz do nas?”

Na zakończenie koncertu jeszcze raz przemówił Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie mjr Krzysztof Haładyj, dziękując wszystkim za obecność na uroczystości.

***

Autor: Paweł Różyński
Foto: Zakład Karny w Hrubieszowie
Źródło: www.sw.gov.pl