20. rocznica śmierci Wincentego Piątaka

Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie i Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie zapraszają w dniu 29.12.2011 r. na spotkanie poświęcone pamięci Wincentego Piątaka w 20. rocznicę Jego śmierci.

Reklamy

Spotkanie odbędzie się w salach Muzeum przy ul. 3-go Maja 11 w dniu 29.12.2011 r. (Czwartek) od godz. 12.30. Spotkanie poprzedzi Msza Święta w intencji Wincentego Piątaka celebrowana przez kapelana TRH ks. kan. Waldemara Malinowskiego w kościele Św. Mikołaja w Hrubieszowie o godz. 11.00

***

Ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie

Wincenty Piątak

Urodził się 13. 07. 1925 r. w Hrubieszowie. Po ukończeniu szkoły podstawowej i mechanicznej w 1945 roku wyjechał do Gdańska. W 1947 roku uzyskał świadectwo dojrzałości Liceum Przemysłowego, a w roku 1948 ukończył Liceum Pedagogiczne, pracując jednocześnie, jako nauczyciel w Szkole Ćwiczeń przy LP w Gdańsku.

W 1950 roku powrócił do Hrubieszowa. Tutaj podjął pracę w Powiatowej Poradni Świetlicowej, a następnie w latach 1951-54 był Kierownikiem Państwowego Domu Dziecka w Turkowicach. Od 1954 od 1968 pełnił funkcję instruktora wychowania pozaszkolnego w Wydziale Oświaty w Hrubieszowie. W 1968 roku był nauczycielem zajęć technicznych i wychowawcą w internacie Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Hrubieszowie.

Chętnie dzielił się swoimi doświadczeniami. A miał ich wiele:
– był Prezesem Zarządu PTTK (1947-76), założycielem i długoletnim prezesem Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego (1960-84), a od 1984 roku dożywotnim Honorowym Prezesem Towarzystwa. Od 1961 roku redagował Biuletyn TRH (ukazało się 98 numerów), a w nim
– zamieszczał artykuły członków TRH, naukowców i własne, np.: „Archiwalia TRH”, „Warszawskie Koło Zamościan i Hrubieszowian”, O sztuce ludowej Hrubieszowszczyzny”, „Hrubieszowskie rzemiosło”, „Hrubieszowskie medale”. W 1970 roku wydał książkę pt. „Dziesięciolecie TRH”, a na 25-lecie Towarzystwa – „Ćwierćwiecze Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego im. St. Staszica”.
– Ponadto W. Piątak jest autorem popularnego przewodnika „Hrubieszów i okolice” oraz współautorem wydawnictwa „Poczta Polska 1944-1945”. W tym miejscu wypada wspomnieć o tym, że był on projektantem wielu kasowników (stempli pocztowych) wydawanych przez Ministerstwo Łączności, które były stosowane w Hrubieszowie.
– Z jego inicjatywy powstały cztery pomniki pamięci narodowej, zawdzięczamy też mu odnalezienie metryki urodzenia autora „Lalki”, Bolesława Prusa.
– Za swoją działalność zawodową i społeczną odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką tysiąclecia Polski, Zasłużony dla Lubelszczyzny, a także Odznaką Zasłużony Działacz Zamojszczyzny.

***

Ze strony internetowej Polskiego Związku Filatelistów

Wincenty Piątak

ur.13.07.1925 w Hrubieszowie, zm. 26.12.1991 tamże. Nauczyciel, działacz społeczny, regionalista. W 1951 jako kierownik Państwowego Domu Dziecka zorganizował pierwsze na Lubelszczyźnie wiejskie Koło PZF i zaczął wydawać powielane pisemko „Uczmy się filatelistyki”, które później zmieniło tytuł na „Komunikat Wewnętrzny” (1953-1954).

Od 1964 był kierownikiem Młodzieżowego Domu Kultury w Hrubieszowie, w którym utworzył „Pracownię filatelistyki”. Podjął też wydawanie drukiem kolejnego pisemka o charakterze szkoleniowo-informacyjnym „Nasz Dom” (1956-1957). W 1954 założył Koło PZF i zorganizował pierwszą w Hrubieszowie wystawę filatelistyczną. W 1958 wydal drukiem pracę magisterską Barbary Patery Zbieractwo znaczków pocztowych u dzieci szkolnych. Zaprojektował ponad 40.datowników okolicznościowych, które były stosowane w różnych urzędach pocztowych na terenie powiatu hrubieszowskiego.

Był wybitnym znawcą historii poczty i znaków pocztowych, zwłaszcza początkowego okresu PRL. W prasie filatelistycznej, jak: „Filatelista”, „HBBF”, „Polish Philatelic Review” (Edynburg) opublikował ponad 70.prac badawczych i opracowań dotyczących tego okresu. Współautor monografiiPoczta Polska w 1944 roku (1982), w której omówił organizację, sieć i przewóz poczty w okresie lipiec-grudzień 1944.

Autor opracowań Tematyka zajęć dziecięcego zespołu filatelistycznego(dodatek do „Filatelisty Bytomskiego” 1960-1961) i Historia poczty polskiej w latach 1944-1946 (dodatek do „Filatelisty Śląskiego” 1961-1962). Wyróżniony dwukrotnie medalem „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych” (1973, 1982). Przez wiele lat współpracował z wybitnymi filatelistami, jak: S. Mikstein, S. Żółkiewski, A. Śnieżko i J. Z. Piekut.

W latach 1951-1952 współpracował z L. Parczewskim przy wydawaniu w Świebodzicach „Komunikatu Wewnętrznego” tamtejszego koła PZF.

Za działalność filatelistyczną wyróżniony Złotą Odznaką Honorową PZF. Jego podobizna widnieje na dodatkowym stemplu pocztowym stosowanym 22.10.1994 w up. Hrubieszów 1 obok datownika okolicznościowego z okazji 40-lecia filatelistyki w tym mieście.

***

Opracował – mak