216 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Program uroczystości, które odbędą się w Hrubieszowie w dniu 3 Maja 2007 r.

Reklamy

Godz. 9:45 – plac kościoła św. Mikołaja:

– apel poległych
– salwa honorowa
– składanie kwiatów i wieńców przy Pomniku Legionisty
– Msza Święta w intencji Ojczyzny z udziałem pocztów sztandarowych.