22 tysiące dla Unii Hrubieszów na zajęcia z lekkiej atletyki

Dofinansowanie w wysokości 22 tys. zł. otrzymał Miejski Klub Sportowy „Unia” Hrubieszów z Ministerstwa Sportu i Turystyki na organizację sportowych zajęć pozalekcyjnych z lekkiej atletyki dla dzieci i młodzieży z hrubieszowskich szkół podstawowych i gimnazjów.

Reklamy

Ministerstwo Sportu i Turystyki poinformowało, że pozytywnie został rozpatrzony projekt MKS „Unia” Hrubieszów, złożony na konkurs dotyczący organizacji zajęć sportowych dla uczniów w 2013 roku; Zadanie Nr 3 – Upowszechnianie Lekkiej Atletyki, rozpisany przez MSiT dla klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń oraz inne organizacje pozarządowe.

Na organizację sportowych zajęć pozalekcyjnych z lekkiej atletyki dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta Hrubieszowa klub otrzymał dofinansowanie w kwocie 22.000,00 zł.

Jest to dla nas bardzo miła wiadomość i nadzieja na to, że pozostałe nasze projekty i wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę formalną, zostaną rozstrzygnięte po naszej myśli – czytamy na stronie klubu.

Więcej o projekcie złożonym w MSiT oraz pozostałych projektach przygotowanych i złożonych w br. przez klub w najbliższym czasie.

 

 

źródło: mksuniahrubieszow.pl